Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

, Kyjev 12:50

Komentář Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k systematickému porušování práva na lékařskou péči nezákonně zadržených a odsouzených občanů Ukrajiny v Ruské federaci

15 prosince 2017, 15:40

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny ostře protestuje proti tomu, že občanu Ukrajiny Bekiru Dehermendži, nezákonně zadrženému na území dočasně okupované Autonomní republiky Krym na základě vykonstruovaného obvinění, nebyla poskytnuta lékařská péče, což vedlo 14. 12. 2017 k jeho  přijetí na ARO, neboť se nacházel v kritickém stavu.  

Odepření nutné lékařské pomoci zadrženým a odsouzeným občanům Ukrajiny se stalo pravidelným  jevem jak na území Ruské federace, tak i na území dočasně okupované Autonomní republiky Krym.

Bez ohledu na to, že Velvyslanectví Ukrajiny v Ruské federaci a Generální konzulát Ukrajiny v Rostově na Donu opakovaně na tento jev upozorňovaly, ruská strana ignoruje špatný zdravotní stav nezákonně zadržovaného občana Ukrajiny Pavla Hryby, který se nachází ve vazební věznici města Krasnodar, a brání tomu, aby k němu byl umožněn přístup ukrajinským lékařům. Velmi znepokojující je zhoršení zdravotního stravu nezákonně odsouzeného občana Ukrajiny Stanislava Klycha. Ruská strana  zamítla žádost konzula, aby mu byla provedena nezávislá lékařská prohlídka ukrajinskými nebo zahraničními lékaři.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny hodnotí odmítavé stanovisko ruské strany při poskytnutí lékařské péče občanům Ukrajiny, kteří jsou zadržováni v penitenciárních institucích, jako vědomé vykonávání nátlaku.

Požadujeme, aby Ruská federace umožnila občanům Ukrajiny, kteří jsou drženi v penitenciárních institucích na území Ruské federace a dočasně okupované Autonomní republiky Krym, přístup k lékařské péči v plném rozsahu a rovněž vyzýváme ruskou stranu k tomu, aby byl k Pavlu Hrybovi a Stanislavu Klychovi umožněn přístup ukrajinských lékařů.