Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

, Kyjev 06:43

První zasedání Společného ukrajinsko-českého výboru pro vědeckou a technologickou spolupráci

07 prosince 2017, 12:20

Dne 6. prosince se v Praze uskutečnilo první zasedání Společného ukrajinsko-českého výboru pro vědeckou a technologickou spolupráci, jehož vytvoření bylo zakotveno v Dohodě mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o vědecké a technologické spolupráci.

Během zasedání, kterého se zúčastnily delegace Ministerstva školství a vědy Ukrajiny a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, se hovořilo o současném stavu a vyhlídkách ukrajinsko-české vědecko-technické spolupráce, možnostech jejího rozšíření v rámci mnohostranných programů a projektů Evropské unie, především pak rámcového programu Horizont 2020 na období let 2014 až 2020, a rovněž v kontextu realizace českého vládního programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE. Účastníci zasedání si také vyměnili informace o národních politikách a prioritách v oblasti vědy, technologií, vývoje a inovací.

Výsledkem zasedání byl podpis protokolu, který kromě jiného předpokládá vyhlášení soutěže na výběr až deseti dvoustranných výzkumných projektů společného zájmu na období let 2019 až 2020. Soutěž bude vyhlášena 1. března 2018 a bude určena pro projekty zaměřené zejména na informační technologie, elektroenergetiku, životní prostředí a využívání přírodních zdrojů, biotechnologie, výzkum nových materiálů, inženýrské a technické činnosti, společenské vědy a umění. Realizaci těchto projektů ukrajinská strana podpoří ročně částkou 150 tisíc hřiven.

Druhé zasedání Společného ukrajinsko-českého výboru pro vědeckou a technologickou spolupráci se uskuteční v posledním čtvrtletí roku 2018 v Kyjevě.