Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

, Kyjev 06:41

Vyhlášení výsledků 1. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

14 prosince 2017, 15:11

13. prosince se v prostorách Velvyslanectví Ukrajiny v České republice  konalo vyhlášení výsledků 1. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny.

Soutěž byla organizována Českou asociací ukrajinistů (ČAU). Podle informací předsedkyně ČAU Terezy Chlaňové se do soutěže přihlásilo dvacet zájemců z různých koutů České republiky i z Ukrajiny,  což svědčí o značném zájmu. Hodnotící komise se skládala z šesti odborníků z řad ukrajinistů, kteří za jednoznačného vítěze soutěže označili překladatelku Jekaterinu Gazukinu.

Na počátku slavnostního vyhlášení vítězů přivítal všechny přítomné velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis a popřál jim, aby, bez ohledu na výsledky, v této činnosti pokračovali, a zdůraznil, že uspořádání takovéto soutěže je velmi aktuální, neboť se jedná o důležitý nástroj popularizace ukrajinské kultury. Díky podobným akcím se zvyšuje pozornost věnovaná Ukrajině i ukrajinistice jako profesi, akce je impulsem k oživení překladatelské činnosti a k rozvoji ukrajinistiky v České republice.  

Soutěž se konala za podpory Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny.