Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

, Kyjev 17:58

Obchodně-ekonomická spolupráce mezi ukrajinou a Českou republikou

Ekonomika Ukrajiny: minulost a současnost

Ukrajina je jednou z největších evropských zemí s dobře rozvinutou průmyslovou základnou, úrodnou zemědělskou půdou, vysoce kvalifikovanou pracovní sílou a rozvinutým systémem vzdělávání.

Ukrajina je bohatá na přírodní bohatství, zejména na nerostné suroviny. I přesto, že ložiska ropy jsou značnou mírou vyčerpána, Ukrajina disponuje i jinými zdroji energie, především uhlím, hydroenergetikou a surovinami pro jadernou energetiku.

V Ukrajině je dobře rozvinutá výroba železa a oceli, která zajišťuje výrobu širokého spektra kovových výrobků, včetně trubek. V posledních letech Ukrajina patři k deseti největším světovým výrobcům oceli. Mezi další důležitá odvětví hospodářství patří chemický a petrochemický průmysl, který zajišťuje výrobu koksu, minerálních hnojiv, kyselin a sody.

V Ukrajině se rovněž vyrábí strojírenské výrobky, dieselové lokomotivy, traktory a osobní automobily. Země disponuje mohutnou a vysoce technologickou průmyslnou základnou pro elektronický průmysl, výrobu vojenské techniky a pro letecký a kosmický průmsl a je také největším výrobcem cukru, obilí, masa, medu a mléčných výrobků.

Ukrajina podporuje zahraniční obchod a investice. Nejvyšší Rada (Parlament Ukrajiny) schválila řadu zákonů na podporu zahraničních investicí, na základě kterých zahraničním investorům je povoleno vlastnit podnikatelské struktury a jmění, a také repatriace zisků a příjmů.

Pro Evropu je Ukrajina důležitou tranzitní zemí, jejími plynovody proudí plyn z Ruska do Evropské unie. Ukrajina je nejen nezávislá od vnějších dodávek elektřiny ale i sama jí vyváží do jiných států. Schválená energetická strategie má za cíl postupně snížit výrobu elektřiny na základě přírodního plynu a ropy ve prospěch jaderné energetiky a také rozšířit užívání úsporných technologií, které umožní snížit spotřebu plynu v průmyslu.

Vláda Ukrajiny započala zavádění ekonomických reform, sjednocení vnitrostátní legislativy s evropskou, účinnost nových zákonů v oblasti danění, zlepšení podnikatelkého prostředí a investičního klimatu v Ukrajině, technických předpisů a posuzování shody. 

V 2008 roce Ukrajina splnila své závazky ohledně vstupu do Světové obchodní organize s tím, že bylo vytvořeno příznivé vnitřní hospodářské prostředí. 16. května 2008 se Ukrajina stala 152. členem WTO.

Dne 1. září 2017 vstoupila v plnou platnost Dohoda o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií, která byla podepsána v roce 2014 a předpokládá vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a EU.

 

Ukrajinsko-české obchodně-ekonomické vztahy

Obchodně-ekonomická spolupráce mezi Ukrajinou a Českou republikou se dynamicky rozvíjí. Po poklesu vzájemného obchodu v letech 2014-2015 způsobeného především krizí v ukrajinské ekonomiky na pozadí ruské vojenské agrese, během 2016-2017 dochází k trvalému zvýšení ukrajinsko-české obchodně-ekonomické spolupráce.

Podle ukrajinských statistik celkový obrat zboží a služeb mezi Ukrajinou a Českou republikou v roce 2016 činil 1325,9 mil. USD. To je o 18,6% více než v roce 2015. Vývoz ukrajinských zboží a služeb do České republiky v průběhu roku 2016 vyrostl o 2,0% a činil 617,1 mil. USD. USA Objem dovozu zboží a služeb z České republiky v roce 2016 vzrostl o 38,2% na 708,8 mil. USD.

Hlavní komoditní pozice ukrajinského exportu do České republiky v roce 2016: ruda – 36,6% z celkového objemu; elektrické stroje a zařízení - 24%; železné kovy – 13,1%; dřevo a výrobky z dřeva – 5,0%; minerální palivo, ropa, elektřina – 3,9%; jaderné reaktory, kotle, zařízení – 2,4%.

Hlavní komoditní pozice dovozu z ČR do Ukrajiny v roce 2016: jaderné reaktory, kotle, zařízení - 22,9%; elektrické stroje a zařízení – 14,9%; prostředky pozemní dopravy – 14,0%; polymerní materiály, plasty – 7,2%; minerální palivo, ropa a produkty jeho destilace – 4,7%; výrobky ze železných kovů – 3,0%; farmaceutické výrobky – 2,6%.

Během ledna až srpna 2017 činil obchod zboží mezi Ukrajinou a Českou republikou 956,2 mil. USD, což je o 22,9% více než ve stejném období 2016. Vývoz zboží z Ukrajiny do České republiky vzrostl o 21,3% a dosáhl 446,3 mil. USD. USA Dovoz zboží vzrostl o 24,5% a činil 509,9 mil. USD.  Saldo obchodní bilance bylo pro Ukrajinu v tomto období negativní a činilo 63,6 mil. USD.

Objem přímých investic z České republiky do ukrajinského hospodářství k 1. červenci 2017 (základní kapitál) činil 114,7 mil. USD, což je 0,3% z celkového objemu přímých zahraničních investic v ukrajinské ekonomice. Z Ukrajiny do české ekonomiky k 1. 1. 2016 bylo investováno 49,9 mil. USD.

Důležitou koordinační úlohu v oblasti bilaterální obchodně-ekonomické spolupráce hraje mezivládní ukrajinsko-česká Smíšená komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci. Poslední (sedmé) zasedání Komise se uskutečnilo ve dnech 7.- 8. června 2017 v Kyjevě.