Посольство України в Чеській Республіці

, Київ 02:55

Науково-технічне співробітництво між Україною та ЧР

Співробітництво між Національною академією наук України та організаціями Чеської Республіки здійснюється в рамках Угоди про наукове і науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України (НАН України) і Академією наук Чеської Республіки (АН ЧР), підписаної в 2000 році, а також шляхом безпосереднього співробітництва установ НАН України з чеськими партнерами та участі у виконанні спільних міжнародних проектів.

Основним партнером НАН України з наукового співробітництва в Чехії є Академія наук ЧР.

Угода передбачає поглиблення наукового співробітництва в усіх напрямах, які представлені в академіях-партнерах, виконання спільних проектів і наукових досліджень, обмін вченими і науковою інформацією.

Установи НАН України протягом 2014 року продовжували виконувати 22 проекти  за участю 18 інститутів НАН України, затверджених керівництвом обох академій на 2014-2016 рр.  З  них 52 %  - в галузі фізико-технічних і математичних наук, 43 % - хімічних і біологічних наук та 5 % - суспільних і гуманітарних наук.

З метою оновлення плану співробітництва  між НАН України та АН ЧР розпорядженням Президії НАН було затверджено узгоджений з АН ЧР перелік 22 проектів, відібраних за результатами спільного конкурсу НАН України та АН ЧР на 2014-2016 рр. та вирішено здійснити обмін науковцями у межах квоти без валютного еквівалентного обміну, які беруть участь у затверджених проектах на 2014-2016 рр.

Так, зокрема, науковці Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна беруть участь в таких проектах: «Дослідження динаміки вихорів в надпровідниках із застосуванням інфрачервоної спектроскопії і акустоелектричних ефектів», «Діелектричні властивості рідкого гелію» та «Модифікація структури ДНК/РНК, що адсорбована на вуглецевих нанотрубках або окислах графену, за допомогою малих лігандів».

Науковці інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка беруть участь у спільному з Інститутом термомеханіки АН ЧР проекті «Експериментальне дослідження нестаціонарних полів обтікання навколо крилового профілю, що здійснює аеропружні коливання», науковці Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова – в спільному з Інститутом фізики матеріалів АН ЧР проекті «Розробка фізичних основ інженерної версії локального підходу до руйнування», вчені Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна – в спільному проекті «Використання програми тривимірного моделювання методом тонкого шару для геоелектричних досліджень на території України», науковці Інституту радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова – в спільному з Інститутом фотоніки та електроніки АН ЧР проекті «Оптичні резонанси у багатоелементних плазмонних структурах для наносенсорів: електродинамічне моделювання та експериментальне дослідження», Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка – в спільному проекті «Мембрани модифіковані золь-гель методом для видалення важких металів», Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського – у спільному проекті «Хімічне осадження та дослідження наносистем з нелетких координаційних прекурсорів», Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії – у спільному проекті «Оцінка ролі родини фосфоліпаз С в адаптації метаболізму рослин до стресових умов з використанням моделі трансгенних рослин Арабідопсису» та Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна – в спільному з Інститутом макромолекулярної хімії АН ЧР «Дія магнітних неорганічно-полімерних нанокомпозитів на окислення ліпідів і білків, оксидативний стрес та його корекція аналогом вітаміну Е».

Перелік затверджених проектів:

http://data.zho.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/zho/dohody/files/Txmata_UA_2014-2016.pdf

www.nas.gov.ua

www.cas.cz