Посольство України в Чеській Республіці

, Київ 19:10

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чехією

Економіка України: минуле і сьогодення

Україна, яка є великою європейською країною, має добре розвинуту промислову базу, родючу землю сільськогосподарського призначення, висококваліфіковані кадри та розвинуту систему освіти.

Україна є багатою на природні ресурси, зокрема, на природні копалини.

І хоча поклади нафти значною мірою вичерпані, вона має інші важливі джерела енергії, такі як вугілля, гідроенергетику та сировину для атомної енергетики.

В Україні добре розвинута чорна металургія, яка забезпечує виробництво чавуну, сталі та широкого спектру металовиробів, включаючи труби. Протягом останніх років Україна входить до десяти найбільших світових виробників сталі. Іншою важливою галуззю економіки є хімічна та нафтохімічна промисловість, яка, серед іншого, виробляє кокс, мінеральні добрива, кислоти та соду.

Товари, які виробляються в Україні, включають металургійне обладнання, дизельні локомотиви, трактори та автомобілі. Країна володіє потужною високотехнологічною промисловою базою, включаючи електронну промисловість, виробництво товарів військового призначення, космічну галузь, є також одним з найбільших виробників цукру, зерна, м’яса та молочних виробів.

Україна заохочує зовнішню торгівлю та інвестиції. Верховна Рада (Парламент України) прийняла законодавство про іноземні інвестиції, відповідно до якого іноземним інвесторам дозволяється придбання у власність бізнесових структур та майна, а також вільне вивезення прибутків і доходів.

Для Європи Україна є важливою транзитною країною, через газотранспортну мережу якої надходить газ з Росії до Європейського Союзу. Україна не тільки є незалежною від зовнішніх поставок електроенергії, але і сама експортує її до інших країн. Прийнята в країні енергетична стратегія спрямована на поступове зменшення виробництва електроенергії на основі споживання газу та нафти, на користь атомної енергетики, а також на застосування енергозберігаючих технологій, які дозволять скоротити промислове споживання газу.

Українська національна валюта – гривня – була впроваджена у вересні 1996 року і залишалася стабільною до 2008 року, коли розпочалася світова фінансово-економічна криза.

Урядом України  розпочато  впровадження економічних реформ, гармонізацію вітчизняного законодавства з європейським, набули чинності нові закони в сфері оподаткування, покращення бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні, технічних регламентів та оцінки відповідності. Зокрема,  закони  "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про стандартизацію" і  «Про технічні регламенти та оцінки відповідності»

У 2008 р. Україна виконала свої зобов’язання щодо вступу до Світової організації торгівлі та створення сприятливого внутрішнього економічного середовища. 16 травня 2008 року Україна стала 152-м членом СОТ.

Українсько-чеські торговельно-економічні зв’язки

Щодо стану торговельно-економічного співробітництва між Україною та Чеською Республікою

Протягом 2015 р., як і в 2014 рр., продовжилась тенденція зменшення обігу товарами та послугами   між Україною та Чеською Республікою. Згідно з даними Державної служби статистики України загальний  обіг товарами та послугами  за 2015 р. склав   1 117,895 млн. дол. США, що на   29,1 %  менше, ніж за  2014  р.

Обсяги експорту українських товарів та послуг до Чехії протягом 2015 р. зменшились  порівняно з 2014 р. на  28,7 % і склали  605,040 млн. дол. США.

Обсяги імпорту товарів і послуг з Чехії у 2015 р. зменшились  на 29,7 % і склали  512,855  млн. дол. США. 

Зовнішньоторговельний обіг товарами і послугами між Україною і Чеською Республікою у 2015 р.:

Таблиця   3                                                                                                         млн. дол. США

 

             2014 рік

                           

                                             2015 рік

товари

послуги

всього

товари

темп, %

послуги

  темп

    %

всього

темп, %

ЗТО

 

1 460,404

 

117,392

 

1 577,796

 

1 020,495

 

69,9

 

97,400

 

79,3

 

1 117,895

 

70,9

Експорт

   772,542

  75,948

   848,490

  540,940

70,0

64,100

83,2

   605,040

71,3

Імпорт

   687,862

  41,444

   729,306

  479,555

69,7

33,300

72,7

   512,855

70,3

Сальдо

     84,680

  34,504

   119,184

  61,385

 

30,800

 

     92,185

 

 

На відміну від 2013 р.  у 2015 р. було позитивне для України сальдо всього зовнішньоторговельного обігу.

Позитивне сальдо  зовнішньоторговельного обігу товарами і послугами  за  2015 р. склало 92,185 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельний обіг послугами між Україною і Чеською Республікою протягом 2015 р. зменшився на 20,7 %  і склав 97,400 млн. дол. США.

Обсяги експорту українських послуг зменшились на 16,8  %  і склали 64,100 млн. дол. США.

Обсяги імпорту чеських послуг до України зменшились на 27,3 %  і склали  33,300 млн. дол. США.

Позитивне для України сальдо торгівлі послугами склало 30,800 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельний обіг товарами між Україною і Чеською Республікою за 7 останніх років:

    Таблиця   4                                                                                                      млн. дол. США

 

2009 р.

2010 р.

темп,  %

2011 р.

темп, %

2012 р.

темп,  %

2013 р.

темп, %

 2014 р.

темп,

 %

 2015 р.

Темп,

  %

ЗТО

 

962,835

 

 1374,175

 

142,7

 

2023,707

 

 

   147,3

 

1953,742

 

 

96,5

 

1823,075

 

 93,3

 

1 460,404

 

 80,1

 

1020,495

 

 

  69,9

Експорт

340,686

 626,246

183,8

 842,432

   134,5

 707,040

83,9

 823,750

 116,5

   772,542

 93,8

  540,940

  70,0

Імпорт

622,149

 747,929

120,2

 1181,275

   157,9

1246,702

105,5

999,325

80,2

   687,862

 68,8

  479,555

  69,7

Сальдо

 -281,463

-121,683

 

-338,843

 

-539,662

 

-175,575

 

     84,680

 

    61,385

 

 

Як видно з таблиці, на протязі всіх років, за винятком останнього і  2014 р. в зовнішній торгівлі України з Чехією було негативне сальдо, у 2008 р. сальдо було більше від обсягів українського експорту. У 2010, 2011 та 2013 р. було зростання  обсягів українського експорту, водночас, зберігалось значне негативне для України сальдо. Позитивним результатом 2015 р. за даними Державної служби статистики є збереження  позитивного сальдо в зовнішньоторговельному обігу між Україною і ЧР. 

Зовнішньоторговельний обіг товарами  протягом  2015 р. згідно з даними Держслужби статистики України зменшився на 30,1 % порівняно з 2014 р. і склав  1 020,495 млн. дол. США.

Зменшення  товарообігу у 2015 р. відбулось як за рахунок зменшення  чеського імпорту  до України, так і за рахунок зменшення українського експорту до ЧР.

Обсяги експорту українських товарів до ЧР  за  2015 р. зменшились  на 30,0 %   і склали 540,940 млн. дол. США. 

Обсяги чеського імпорту до України зменшились  на 30,3 % порівняно з  2014 р. і склали 479,555  млн. дол. США.

Позитивне для України сальдо ЗТО склало 61,385 млн. дол. США.  Сальдо погіршилось  порівняно з 2014 р. на 23,295 млн. дол. США.

Обсяги українського експорту за 2015 р. були на  19,4 %, або на 129,865 млн. дол. США  меншими, ніж обсяги експорту в до-кризовому 2008 р.

Згідно з даними Держслужби статистики України обсяги прямих інвестицій з Чеської Республіки в економіці України склали станом на 31 грудня 2015 р. разом з борговими інструментами 128,0 млн. дол. США, що на 9,2 % менше, ніж на 1 січня 2015 р.

Обсяг чеських прямих інвестицій (без боргових інструментів) склав на 31 грудня 2015 р. 104,965 млн. дол. США, що на 6,8 % менше, ніж на 1 січня 2015 р. (112,644 млн. дол. США).

Найбільше чеських інвестицій спрямовано в промисловість – 31,2 % від всього обсягу; 29,1 % інвестицій вкладено в переробну промисловість, 11,7 % - в виробництво харчових продуктів і напоїв, 8,8 % - в виробництво гумових і пластмасових виробів, 5,9 % - в металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів; 1,5 % в машинобудування. В будівництво з Чехії спрямовано 2,5 % інвестицій, в оптову та роздрібну торгівлю – 8,7 %,  в транспорт та складське господарство – 10,9 %, в готелі та заклади харчування – 3,0 %, в операції з нерухомим майном – 23,1 %, в діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14,7 % від всього обсягу чеських інвестицій.

Українські інвестиції в економіку Чеської Республіки Державною службою статистики України закриті.

За даними Чеського статистичного управління, обсяг українських інвестицій в економіку ЧР складає близько 22 млн. дол. США. Найбільшою чеською компанією з українськими інвестиціями було "ЕсСіБі Фаундрі" (м. Чеське Будейовіце), яка займається литтям і виготовленням залізничних колісних пар (фінансово-промислова група "Фінанси і кредит") для Стахановського вагонобудівного заводу. Згідно з інформацією чеської «Економічної газети» найбільший в Чехії металургійний комбінат «Вітковіце Стіл» (Evraz Vítkovice Steel), який належав російському «Євразу», купив український холдинг «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД). Ціна Vítkovice Steel склала 89 млн. дол. США, ІСД також взяв на себе фінансові зобов’язання на суму 198 млн. дол. США, загальна вартість трансакції склала 287 млн. дол. США.

1-2 жовтня 2012 р. м. Прага – 6 засідання Українсько-чеської Міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Головою української частини комісії був Міністр з надзвичайних ситуацій В.Балога, головою чеської частини комісії – заступник Міністра промисловості і торгівлі ЧР М.Говорка. Наступне, 7 засідання комісії має відбутись в Україні. Станом на зараз ще не призначено голову української частини комісії. В Чеській Республіці співголовою Міжурядової комісії є заступник Міністра промисловості і торгівлі за посадою, після зміни Уряду на початку 2014 р. і відставки М.Говорки головою чеської частини комісії став новопризначений заступник Міністра промисловості і торгівлі ЧР з питань Європи та зовнішньої торгівлі В. Бартл.

Аналіз даних зовнішньоторговельного обігу України з країнами-членами ЄС за даними Державної служби статистики України показує, що протягом 2015  р. зменшення українського експорту товарів  порівняно з 2014 р. було у торгівлі з 12 країнами ЄС-28 (або 85,7 %), зростання обсягів експорту українських товарів було у торгівлі з 4   країнами-членами ЄС-28 (14,3 %). Тобто, порівняно з результатами торгівлі України з країнами ЄС у 2014 р., відбулось значне погіршення показників українського експорту, оскільки тоді зменшення обсягів експорту було у торгівлі з 12 країнами-членами ЄС (42,7 %).

Негативне для України сальдо склалось у 2015 р. у торгівлі з 18  країнами ЄС-28 (64,3 %), позитивне для України сальдо – з 10 країнами, включаючи Чехію,- 35,7  % (у 2014 р.   позитивне для України сальдо було у торгівлі з 11  країнами, 39,3 %).

Згідно з даними Чеського статистичного управління обсяги товарообігу між Україною і Чеською Республікою  протягом    2015 р.  зменшились  на  33,1 % порівняно з   2014 р.  і склали   1 443,116   млн. дол. США.

Обсяги  експорту  українських  товарів до ЧР  за  2015  р.   порівняно з   2014 р.  зменшились на 28,1  %   і склали    835,618  млн. дол. США.

Обсяги імпорту чеських товарів до України зменшились  протягом  2015 р.  на     38,9  %  порівняно з   2014 р.  і склали  607,498  млн. дол. США.

Позитивне для України сальдо склало 228,120 млн. дол. США. Позитивне сальдо України покращилось у 2015 р.  порівняно з 2014 р.  на  60,100 млн. дол. США.

      

   Таблиця 5                                                                              млн. дол. США

     

 

2009 р.

 

2010

Темп

%

 

2011 р.

Темп

  %

2012 р.

Темп

%

2013 р.

Темп

%

2014 р.

Темп

%

 

  2015 р.

 Темп

  %

 ЗТО

1353,399

 2023,973

  149,5

2784,271

137,6

2845,859

102,2

2839,024

  99,8

2156,718

 76,0

 1 443,116

  66,9

Експорт

593,662

 1084,583

182,7

1410,733

130,1

1137,148

80,6

1195,301

 105,1

1162,369

 97,2

   835,618

  71,9

 Імпорт

  759,737    

   939,390

123,6

 1373,538

146,2

1708,711

124,4

1643,723

   96,2

   994,349

  60,5

   607,498

  61,1

Сальдо

-166,075

   145,193

 

  37,195

 

  -571,563

 

 -448,422

 

  168,020

 

   228,120

 

 

Аналіз товарообігу між Україною і Чеською Республікою  за 2003 – 2015  роки  показує, що за даними Державної служби статистики України негативне для України сальдо було на протязі всіх років, за винятком 2014 і 2015  років,  за даними Чеського статистичного управління  позитивне для України сальдо було в 2003,  2004,  2010,  2011, 2014 та 2015 роках, негативне для України сальдо було в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 та у 2013 роках.

Структура  українського експорту до Чеської Республіки за 2015 рік по  основних  розділах  товарної  номенклатури  (згідно з даними Держслужби статистики України) характеризується  даними  наступної  таблиці 6.

Обсяги експорту зазначених в таблиці 35 групи-лідерів товарної номенклатури складають 99,2 % загальних обсягів експорту з України до Чехії за 2015 рік. За 2014 рік ці 35 груп складали 99,2 % загальних обсягів українського експорту за цей період. Причому, протягом 2015 р. по 13 зазначених групах товарів відбулось збільшення експорту (в т.ч. по 3 групах – значне у 2- 9 разів)  і по 22  - зменшення.

Збільшення експорту з України до Чехії протягом 2015 р. відбулось по таких групах: 

-                        84 «Реактори, котли, устаткування» на 11,6 %, або на 1,493 млн. дол. США,

-                        28 «Продукти неорганічної хімії» на 27,9 %, або на 1,732 млн. дол. США,

-                        39 «Пластмаси і вироби з них» на 32,1 %, або на 1,628 млн. дол. США,

-                        86  «Залізничні локомотиви»  в майже 5 разів, або на 5,336 млн. дол. США,

-                        88 «Літальні апарати»  в майже 9 разів, або на 6,352 млн. дол. США,

-                        96 «Різні готові вироби» на 28,8 %, або на 1,212 млн. дол. США,

-                        76 «Алюміній та вироби з нього» на 39,1 %, або на 1,253 млн. дол. США,

-                        48 «Папір та картон» на 4,0 %, або на 0,122 млн. дол. США,

-                        04 «Молоко та молочні продукти» в більш, ніж 2,5 разів, або на 1,506 млн. дол. США,

-                        23 «Залишки та відходи харчової промисловості» на 16,3 %, або на 0,261 млн. дол. США;

-                        64 «Взуття, гетри та аналогічні вироби» на 60,1 %, або на 0,686 млн. дол. США,

-                        11 «Продукція борошномельної промисловості» на 83,4  %, або на 0,418 млн. дол.  США,

-                        19 «Готові продукти із зерна» на 23,0 %, або на 0,154 млн. дол. США.

Слід відзначити зменшення протягом звітного періоду порівняно з 2014 р. експорту з України до ЧР таких груп:

-                        26 «Руда, шлаки, попіл» на 45,2  %, або на 169,786  млн. дол. США,

-                        85 «Електричні машини та устаткування» на 13,4%, або на 18,427 млн. дол. США (зростання експорту мало місце і у 2014 та 2013 рр.),

-                        72 «Чорні метали» на 53,9 %, або на 45,114 млн. дол. США (тенденція  зростання експорту мала місце і у 2014 та 2013 рр.),

-                        44 «Деревина та вироби з неї» на 1,5 %, або на 0,381 млн. дол. США (тенденція значного зростання експорту мала місце  у 2014 та 2013 рр.), 

-                        27 «Паливо мінеральне, нафта, електроенергія» - на 28,5 %, або на 10,063 млн.

дол. США,

-                        73 «Вироби з чорних металів» на 23,7 %, або на 2,484 млн. дол. США,

-                        62 «Одяг і речі одягу текстильні» на 5,7  %, або на 0,390 млн. дол. США (тенденція значного зростання експорту мала місце  у 2014 та 2013 рр.),

-                        15 «Жири та олії» на 44,1 %, або на 4,008 млн. дол. США (тенденція значного зростання експорту мала місце  у 2014 та 2013 рр.),

-                        34 «Мило, поверхнево-активні речовини» на 31,8 %, або на 1,483 млн. дол. США (тенденція значного зростання експорту мала місце  у 2014 та 2013 рр.),

-                        70 «Скло та вироби із скла» на 31,6 %, або на 1,400 млн. дол. США,

-                        29 «Органічні хімічні сполуки» на 64,9 %, або на 4,320 млн. дол. США (тенденція значного зростання експорту мала місце  у 2014 та 2013 рр.),

-                        21 «Різні харчові продукти» на 22,5 %, або на 0,612 млн. дол. США,

-                        90 «Прилади та апарати оптичні» на 67,8 %, або на 3,382 млн. дол. США,

-                        08 «Їстівні плоди та горіхи» на 47,6 %, або на 1,211 млн. дол. США,

-                        12 «Насіння та плоди олійних» на 30,4 %, або на 0,542 млн. дол. США,

-                        87 «Засоби наземного транспорту» на 45,8 %, або на 0,826  млн. дол. США,

-                        20 «Продукти переробки овочів» на 69,2 %, або на 2,141 млн. дол. США,

-                        94 «Меблі» на  6,6 %, або на 0,058 млн. дол. США,

-                        32 «Екстракти дубильні» на 7,1 %, або на 0,061 млн. дол. США,

-                        40 «Каучук, гума» на 71,2 %, або на 1,895 млн. дол. США,

-                        43 «Натуральне та штучне хутро» на 76,0 %, або на 1,942 млн. дол. США (тенденція значного зростання експорту мала місце  у 2014 та 2013 рр.),

-                        74 «Мідь і вироби з міді» - зменшення українського експорту до ЧР на 64,7%, або на 0,959 млн. дол. США.

Зменшення обсягів експорту з України, руди та концентратів і чорних металів (разом – на 214,900 млн. дол. США) мало вирішальний вплив на зменшення загальних обсягів українського експорту до Чеської Республіки протягом 2015 р.

Водночас, слід зазначити, що основною причиною такого зменшення обсягів українського експорту до Чеської Республіки протягом 2015 р. в грошовому виразі було суттєве зменшення світових цін на основні продукти експорту з України до ЧР, в ваговому вираженні обсяги українського експорту в більшості випадків зросли.

Позитивом є  суттєве  зростання у  2015 році  українського експорту до Чеської Республіки: реакторів, котлів та устаткування, залізничних локомотивів, літальних апаратів, пластмас і виробів з пластмас, паперу і картону, різних готових виробів, молока, молочних продуктів і меду, взуття та виробів, продукції борошномельної промисловості, готових продуктів із зерна, які  можна умовно віднести до продукції з більшою доданою вартістю, що сприяло збільшенню частки  технологічних товарів з вищим ступенем переробки в структурі  експорту з України до ЧР.

Водночас  слід  зазначити, що  в   структурі  українського   експорту  і  надалі  переважали   сировинні  товари, товари  з  малою  доданою  вартістю, хоч частка їх порівняно з попередніми роками значно зменшилась.

Так, протягом 2015 р.  руди та концентрати залізні, паливо мінеральне, чорні метали, алюміній, деревина складали близько  59  відсотків всього українського експорту до Чеської Республіки, у 2014 р. ці товари складали майже 68 відсотків, а у 2013 р. – 74 відсотки. Тобто, частка сировинних товарів з малою доданою вартістю в структурі українського експорту до Чеської Республіки  постійно зменшується, натомість зростає частка товарів з більшою доданою вартістю.

Аналіз структури українського експорту до Чеської Республіки протягом   2014 року  показує таке.

З огляду на введення ЄС зони вільної торгівлі з Україною у 2015 р., зростання попиту на ринку ЄС, налагодження коопераційної співпраці з чеськими компаніями  відбулось збільшення обсягів експорту з України реакторів, котлів і устаткування на 11,6 %, продуктів неорганічної хімії – на 27,9 %, пластмас і виробів з пластмас – на 32,1 %, деталей, компонентів і вузлів до залізничних локомотивів  - в майже 5 разів, компонентів і вузлів до літальних апаратів – в майже 9 разів, різних готових виробів – на 28,8 %, алюмінію і виробів з нього – на 39,1 %, паперу і картону – на 4,0 %, взуття, гетрів та виробів – на 60,1 %,

      Позитивним фактором, з огляду на значний агро-продуктовий потенціал України, є  збільшення  експорту  у 2015 р.: молока, меду – в більш ніж 2,5 разів, відходів харчової промисловості – на 16,3 %, продукції борошномельної промисловості – на 83,4 %, готових продуктів із зерна – на 23,0 %.

 

                                                                                                                                     Таблиця  6

Назва групи

        2014 рік

        2015 рік

2015 р

2014 р.,

%

млн. дол. США

Питома

вага,  %

млн. дол. США

Питома вага, %

26

Руда ,шлаки, попіл

375,395

48,6

205,609

41,7

 54,8

85

Електричні машини і устаткування

137,225

17,8

118,798

22,0

86,6

72

Чорні метали

83,699

10,8

38,585

7,1

46,1

44

Деревина та вироби з неї

26,108

3,4

25,727

4,8

98,5

27

Паливо мінеральне, нафта, електроенергія

35,344

4,6

25,281

4,7

  71,5

84

Реактори ядерні, котли, устаткування

12,825

1,7

14,318

2,6

 111,6

73

Вироби з чорних металів

10,503

1,4

8,019

1,5

  76,3

28

Продукти неорганічної хімії

6,208

0,8

7,940

1,5

127,9

39

Пластмаси і вироби з них

5,069

0,7

6,697

1,2

132,1

86

Залізничні локомотиви

1,340

0,2

6,676

1,2

498,3

88

Літальні апарати

0,072

0,0

6,424

1,2

888,5

62

Одяг і речі одягу текстильні

6,810

0,9

6,420

1,2

94,3

96

Різні готові вироби

4,208

0,5

5,420

1,0

128,8

15

Жири та олії

9,094

1,2

5,086

0,9

55,9

76

Алюміній та вироби з нього

3,204

0,4

4,457

0,8

139,1

34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини

4,662

0,6

3,179

0,6

68,2

48

Папір та картон

3,031

0,4

3,153

0,6

104,0

70

Скло та вироби із скла

4,426

0,6

3,026

0,6

68,4

04

Молоко та молочні продукти, яйця, мед

0,980

0,1

2,486

0,5

253,7

29

Органічні хімічні сполуки

6,652

0,9

2,332

0,4

35,1

21

Різні харчові продукти

2,714

0,4

2,102

0,4

77,5

23

Залишки та відходи харчової промисловості

1,602

0,2

1,863

0,3

116,3

64

Взуття, гетри та аналогічні вироби

1,142

0,1

1,828

0,3

160,1

90

Прилади та апарати оптичні

4,991

0,6

1,609

0,3

32,2

08

Їстівні плоди та горіхи

2,544

0,3

1,333

0,2

52,4

12

Насіння та плоди олійних

1,783

0,2

1,241

0,2

69,6

87

Засоби наземного транспорту

1,803

0,2

0,977

0,2

54,2

20

Продукти переробки овочів

3,095

0,4

0,954

0,2

30,8

11

Продукція борошномельної промисловості

0,501

0.1

0,919

0,2

183,4

94

Меблі

0,889

0,1

0,831

0,2

93,4

19

Готові продукти із зерна

0,670

0,1

0,824

0,2

  123,0

32

Екстракти дубильні

0,868

0,1

0,807

0,1

92,9

40

Каучук, гума

2,660

0,3

0,765

0,1

28,8

43

Натуральне та штучне хутро

2,554

0,3

0,612

0,1

24,0

74

Мідь і вироби з міді

1,482

0,2

0,523

0,1

35,3

               

    Все це свідчить про реакцію ділових кіл на євроінтеграційні процеси в Україні та реакцію ринку на підписання угоди про Асоціацію між Україною і ЄС та створення зони вільної торгівлі, спрощення митних процедур та  квот і обмежень для української сільськогосподарської продукції на ринку ЄС.    

Позитивом є також і зростання експорту з України в 2015 р. реакторів, котлів і устаткування, продуктів неорганічної хімії, пластмас і виробів з пластмас, деталей, компонентів і вузлів до залізничних локомотивів, компонентів і вузлів до літальних апаратів, різних готових виробів, алюмінію і виробів з нього, паперу і картону, взуття, гетрів та виробів, які, загалом, можна віднести до продуктів з більшою доданою вартістю, що сприяло збільшенню частки технологічних товарів в структурі українського експорту, залученню української економіки до великого ринку ЄС.

Структура імпорту з Чеської Республіки до України за  2015 р. по товарних групах  порівняно з   2014 р. характеризується   даними наступної таблиці:

Таблиця  7

Назва  групи

     2014  р.

  2015 р.

2015 р.

2014 р.,

 

%

млн.  дол. США

питома

вага, %

 

млн. дол. США

питома

 вага, %

84

Реактори, котли, устаткування

139,492

20,3

97,456

20,3

69,9

85

Електричні машини і устаткування

97,432

14,2

80,565

16,8

82,7

39

Полімерні матеріали, пластмаси

76,478

11,1

50,322

10,5

65,8

87

Засоби наземного транспорту

80,434

11,7

41,628

8,7

51,8

73

Вироби з чорних металів

24,678

3,6

17,327

3,6

70,2

48

Папір і картон, вироби з них

10,937

1,6

17,037

3,6

155,8

30

Фармацевтична  продукція

25,337

3,7

14,565

3,0

57,5

40

Каучук і гумові вироби

18,037

2,6

14,524

3,0

80,5

38

Інші хімічні сполуки

14,521

2,1

11,560

2,4

79,6

34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини

12,900

1,9

11,442

2,4

88,7

96

Різні готові вироби

4,740

0,7

9,089

1,9

191,8

90

Прилади і апарати оптичні, фото- і кіно-, медичні

27,311

4,0

8,535

1,8

31,3

29

Органічні хімічні сполуки

8,120

1,2

6,930

1,4

85,3

76

Алюміній і вироби з нього

6,122

0,9

6,466

1,3

105,6

04

Молоко та молочні продукти, яйця, мед

4,764

0,7

6,317

1,3

132,6

32

Екстракти дубильні

6,896

1,0

6,271

1,3

90,9

70

Скло та вироби із скла

8,188

1,2

6,123

1,3

74,8

56

Вата

10,029

1,5

5,075

1,1

50,6

27

Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки

10,076

1,5

5,045

1,1

50,1

01

Живі тварини

7,569

1,1

4,623

1,0

61,1

59

Текстильні матеріали

3,619

0,5

3,471

0,7

95,9

12

Насіння і плоди олійних

6,835

1,0

3,424

0,7

50,1

72

Чорні метали

5,987

0,9

3,323

0,7

55,5

82

Інструменти, ножові вироби

3,640

0,5

3,052

0,6

83,8

33

Ефірні олії

5,180

0,8

2,770

0,6

53,5

95

Іграшки

1,285

0,2

2,534

0,5

197,2

28

Продукти неорганічної хімії

1,746

0,3

2,468

0,5

141,4

68

Вироби з каменю, гіпсу, цементу

3,223

0,5

2,125

0,4

65,9

22

Алкогольні і безалкогольні напої, оцет

3,790

0,6

2,088

0,4

55,1

63

Інші готові текстильні вироби

1,236

0,2

2,021

0,4

163,5

13

Шелак природний

3,730

0,5

1,966

0,4

52,7

83

Інші вироби з недорогоцінних металів

2,488

0,4

1,949

0,4

78,3

54

Нитки синтетичні

2,198

0,3

1,774

0,4

80,7

55

Штапельні волокна

2,003

0,3

1,756

0,4

87,7

86

Залізничні локомотиви

8,091

1,2

1,637

0,3

20,2

 

Перелічені  35 груп товарів охоплюють 95,2 %  чеського імпорту  до України за 2015  р. (94,8 % - за 2014 р.). Як видно з таблиці,  по 28  групах товарів відбулось зменшення обсягів імпорту, по решті  7 -  зростання обсягів  чеського  імпорту до України.  

На підставі аналізу вищенаведених даних можна зробити висновок, що у 2015 р., як і у 2014 р. та у 2013 р., на відміну від 2012 р., зупинилось  збільшення обсягів чеського імпорту до України, і вперше від 2009 р. обсяги імпорту з ЧР зменшувались.

Зміна динаміки чеського імпорту прослідковувалась в 2012 р.: 157,9 % за  2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р.  і    105,5 %  у   2012  р.   до  відповідного періоду 2011 р.

Однак з 2013 р. розпочалось зменшення обсягів чеського імпорту до України (на 19,8 %) і ця тенденція продовжувалась  в 2014 р. (зменшення на 31,2 %) і в звітному 2015 р. (зменшення обсягів імпорту на 30,3 %).

Зменшення  обсягів  чеського  імпорту   в  Україну  відбулось протягом 2015 р.

по таких групах:

-                        84 «Реактори, котли, устаткування» на 30,1 %, або на 42,036 млн. дол. США,

-                        85 «Електричні машини і устаткування» на 17,3  %, або на 16,867 млн. дол. США,

-                        39 «Полімерні матеріали, пластмаси» на 34,2 %, або на 26,156 млн. дол. США,

-                        87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного» на 48,2 %, або на 38,806  млн. дол. США,

-                        73 «Вироби з чорних металів» на 29,8 %, або на 7,351 млн. дол. США,

-                        30 «Фармацевтична продукція» на 42,7 %, або на  10,772 млн. дол. США,

-                        40 «Каучук і гумові вироби» на 19,5 %, або на 3,513  млн. дол. США,

-                        38 «Інші хімічні сполуки» на 20,4  %, або на 2,961 млн. дол. США,

-                        34 «Мило, поверхнево-активні органічні речовини» на 11,3 %, або на 1,458  млн. дол. США,

-                        90 «Прилади і апарати оптичні» на 68,7 %, або на 18,776 млн. дол. США,

-                        29 «Органічні хімічні сполуки» на 14,7  %, або на 1,190 млн. дол. США,

-                        32 «Екстракти дубильні» на 9,1 %, або на 0,625 млн. дол. США,

-                        70 «Скло та вироби із скла» на 25,2  %, або на 2,065 млн. дол. США,

-                        56 «Вата» на 49,4 %, або на 4,954 млн. дол. США,

-                        27 «Палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки» на 49,9 %, або на 5,031 млн. дол. США,

-                        01 «Живі тварини» на 38,9  %, або на 2,946 млн. дол. США,

-                        59 «Текстильні матеріали» на 4,1 %, або на 0,148 млн. дол. США,

-                        12 «Насіння і плоди олійних» на 49,9 %, або на 3,411 млн. дол. США,

-                        72 «Чорні метали» на 44,5 %, або на 2,664 млн. дол. США,

-                        82 «Інструменти, ножові вироби» на 16,2 %, або на 0,588 млн. дол. США,

-                        33  «Ефірні олії» на 46,5 %, або на 2,410 млн. дол. США,

-                        68 «Вироби з каменю, гіпсу, цементу» на 34,1 %, або на 1,098 млн. дол. США,

-                        22 «Алкогольні і безалкогольні напої, оцет» на 44,9  %, або на 1,702 млн. дол. США,

-                        13 «Шелак природний» на 47,3 %, або на 1,764 млн. дол. США,

-                        83 «Інші вироби з недорогоцінних металів» на 21,7 %, або на 0,539 млн.  дол. США,

-                        54 «Нитки синтетичні» на 19,3 %, або на 0,424 млн. дол. США,

-                        55 «Штапельні волокна» на 12,3 %, або на 0,247 млн. дол. США.

-                        86 «Залізничні локомотиви і вагони»  на 79,8 %, або на 6,454 млн. дол. США,

 

Збільшення обсягів чеського імпорту до України у 2015 р. було по таких групах товарів:

-                        48 «Папір  та картон» на 55,8  %, або на 6,100 млн. дол. США,

-                        96 «Різні готові вироби» на 91,8 %, або на 4,349 млн. дол. США,

-                        76 «Алюміній та вироби з нього» на 5,6 %, або на 0,344 млн. дол. США,

-                        04 «Молоко та молочні продукти, яйця, мед» на 32,6 %, або на 1,553 млн. дол. США,

-          95 «Іграшки» на 97,2 %, або на 1,249 млн. дол. США,

-          28 «Продукти неорганічної хімії» на 41,4 % або на 0,722 млн. дол. США,

-          63 «Інші готові текстильні вироби» збільшення на 63,5 %, або на 0,785 млн. дол. США.

В імпорті чеських товарів до України і надалі переважали товари з великою доданою вартістю, такі, як: реактори, котли, машини, апарати і механічні пристрої (близько 20,3 % в структурі всього чеського імпорту в Україну), електричні машини і устаткування  (16,8 %),  наземні транспортні засоби (8,7 %), прилади і апарати оптичні (1,8 %), фармацевтична продукція (3,0 %), вироби з чорних металів (3,6 %) та ін., відсутня велика частка в структурі експорту  поставок однієї групи товарів.  Така структура  більше стійка під час кон’юнктурних змін та кризових явищах, які мали місце у 2015 р. 

Щодо  стану торговельно-економічного співробітництва між Україною і Чеською Республікою за 9 місяців 2016  року

 Згідно з  даними Державної служби статистики України протягом  січня-вересня 2016 року  обсяги товарообігу (ЗТО) між Україною і Чеською Республікою збільшились на 19,1  відсотка порівняно з  січнем-вереснем 2015  року  і склали  889,248  млн. дол. США.

 Обсяги експорту українських товарів до Чеської Республіки  за  січень-вересень  2016  року   збільшились  на 3,7  відсотка порівняно з   січнем-вереснем    2015 року  і склали  416,495 млн. дол. США.  

Обсяги чеського імпорту до України протягом січня-вересня 2016 року  збільшились   на  36,9  відсотка порівняно з  відповідним періодом 2015 року  і склали  472,753  млн. дол. США.  Негативне  для України сальдо ЗТО  склало 56,258  млн. дол. США

         Таблиця 1                                                                                           млн. дол. США

     

 

Січень-

вересень      

2011 р.

 

Січень-

вересень 

2012 р.

 

Темп

І-IX.2012       І-IX.2011

%

 

Січень-

вересень  

2013 р.

 

Темп

І-IX.2013

І-IX.2012

  %

 

Січень-

вересень 

2014 р. 

 

Темп

І-IX.2014

 І-IX.2013

%

 

Січень-

вересень  

2015 р.

 

Темп

І-IX.2015             1-IX.2014

%

 

Січень-

вересень  

2016 р.

 

Темп

І-IX.2016      

І-IX.2015

%

ЗТО

1462,448

1467,395

100,3

1 340,818

  91,4

1126,482

  84,0

746,817

66,3

889,248

119,1

Експорт

652,837

551,103

  84,4

600,968

109,0

620,579

103,3

401,516

64,7

416,495

103,7

Імпорт

809,611

916,292

113,2

739,850

   80,7

505,903

  68,4

345,301

68,3

472,753

136,9

Сальдо

-156,774

-365,189

 

-138,882

 

114,576

 

  56,215

 

-56,258

 

                         

 

Згідно з даними Чеського статистичного управління обсяги товарообігу між Україною і Чеською Республікою  протягом  січня-вересня  2016 р.  збільшились  на  12,6 % порівняно з  січнем-вереснем  2015 р.  і склали  1 219,709   млн. дол. США.

Обсяги  експорту  українських  товарів до ЧР  за січень-вересень  2016  р.  зменшились на 7,7 %   і склали   598,301  млн. дол. США.

Обсяги імпорту чеських товарів до України збільшились  протягом  січня-вересня 2016 р.  на  42,9  %  і склали  621,408 млн. дол. США.

Негативне  для України сальдо склало 23,107  млн. дол. США. 

   Таблиця 2                                                                                      млн. дол. США

     

 Січень-

вересень   

  2011 р.

 Січень-

вересень 2012 р.

Темп

IX.2012       І-IX.2011

%

 Січень-             вересень  2013 р. 

Темп

І-IX.2013

І-IX.2012

  %

Січень-

вересень 2014 р

Темп

І-IX.2014

І-IX.2013

%

Січень-вересень 2015 р.

Темп

І-IX.2015 

І-IX.2014

%

Січень-вересень 2016 р.

Темп

І-IX.2016 

І-IX.2015

%

 

 

ЗТО

 2077,931

2135,735

   102,8

2119,846

99,3

1686,697

  79,6

1082,901

   64,2

 1219,709

  112,6

 

 

Експорт

1148,569

   881,130

  76,7

 924,490

  104,9

  931,034

  100,7

  647,987

69,6

   598,301

  92,3

 

 

Імпорт

929,362

   1254,605

135,0

  1195,356

95,3

  755,663

  63,2

  434,914

   57,6

621,408

  142,9

 

 

Сальдо

 219,207

  -373,475

 

   -270,866

 

175,371

 

  213,073

 

    -23,107

 

   

 

 Згідно з даними Держслужби статистики України обсяги прямих інвестицій з Чеської Республіки в економіці України склали станом на 1 липня 2016 р. разом з борговими інструментами склали  129,2 млн. дол. США, що на 1,2 % більше,  ніж на 1 січня 2016 р.

Українські інвестиції в економіку Чеської Республіки Державною службою статистики України закриті.

За даними Чеського національного банку обсяг українських інвестицій в економіку ЧР станом на 01.01.2015 р. склав близько 50,50  млн. дол. США.

 Згідно з даними Чеського статистичного управління з 12-ти основних товарних позицій експорту з України до Чеської Республіки протягом січня-вересня 2016 р. по 7-ми збільшення експорту і по 5-ти  - зменшення обсягів поставок порівняно з січнем-вереснем 2015 р.

 Необхідно відзначити зменшення обсягів українського експорту до Чеської Республіки протягом січня-вересня 2016 р. на 7,7% порівняно з січнем-вереснем 2015 р. Основною причиною такого зменшення обсягів в валютному вираженні було суттєве зменшення експортних цін з України на основні групи експорту до Чехії, що спричинене зменшенням імпортних цін до ЧР на них та рівня світових цін на ці товари.

Позитивом є   зростання у  січні-вересні 2016 р. порівняно з січнем-вереснем 2015 р. українського експорту до Чеської Республіки: позиції 85443000 «Комплекти проводів для свічок запалення»  на 12,7%, частка імпорту з України склала 7,2% в загальних обсягах її імпорту до ЧР; позиції  72085120 «Плоскі вальцовані вироби із заліза або сталі» - на 54,4%, частка експорту  з України в загальних обсягах імпорту цієї продукції до ЧР склала 27,0%; в майже 2,3 разів  позиції 22072000 «Етилалкоголь та інші дистиляти», частка якої  склала 16,9% в загальних обсягах імпорту цієї продукції до ЧР в січні-вересні 2016 р.;  позиції  94019080  «Частини і деталі сидінь» на 14,2%, частка якої склала 0,8%  в загальних обсягах імпорту цієї продукції до ЧР; позиції 85442000 «Коаксіальні кабелі» -  на 15,2%, частка імпорту з України склала 13,3% в загальних обсягах її імпорту до ЧР; позиції 96190071 «Гігієнічні прокладки»  на 58,4%, частка імпорту з України склала 25,5% в загальних обсягах її імпорту до ЧР; позиції 151211990 «Соняшникова олія» на 29,9%, частка імпорту з України склала 19,2% в загальних обсягах її імпорту до ЧР, які  можна  віднести до продукції з більшою доданою вартістю, що сприяє збільшенню частки  технологічних товарів з вищим ступенем переробки в структурі  експорту з України до ЧР.

Збільшення поставок з України продукції цих  товарів свідчить про розширення структури українського експорту до Чехії, залучення до коопераційної співпраці вітчизняних підприємств з чеськими, що сприятиме покращенню структури експорту та зменшення в ньому частки сировини. Однак обсягів зростання зазначених  товарних позицій не вистачило щоб перекрити зменшення цін та відповідне зменшення в валютному виразі обсягів поставок руди та концентратів залізних неагломерованих і агломерованих та інших товарів, що і спричинило зменшення обсягів всього українського експорту до Чеської Республіки в січні-вересні 2016 р. на 7,7%.

 Згідно з даними Держслужби статистики України обсяги прямих інвестицій з Чеської Республіки в економіці України склали станом на 1 липня 2016 р. разом з борговими інструментами склали  129,2 млн. дол. США, що на 1,2 % більше,  ніж на 1 січня 2016 р.

 

Науково-технічне співробітництво

Співробітництво між Національною академією наук України та організаціями Чеської Республіки здійснюється в рамках Угоди про наукове і науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України (НАН України) і Академією наук Чеської Республіки (АН ЧР), а також шляхом безпосереднього співробітництва установ НАН України з чеськими партнерами і участі у виконанні спільних міжнародних проектів.

Основним партнером НАН України з наукового співробітництва в Чехії є Академія наук Чеської Республіки.

Угоду про наукове співробітництво між академіями було підписано в листопаді 2000 р. Вона передбачає поглиблення наукового співробітництва в усіх напрямах, які представлені в академіях-партнерах, виконання спільних проектів і наукових досліджень, обмін вченими і науковою інформацією. Для обміну науковими співробітниками Угодою передбачено квоту обміну  обсяг якої складає 8 люд./місяців на рік.

Установи НАН України протягом 2015  р. продовжували виконувати 22 проекти   за участю 18 інститутів НАН України, затверджених керівництвом обох академій на 2014-2016 рр.  З  них 52 %  - в галузі фізико-технічних і математичних наук, 43 % - хімічних і біологічних наук та 5 % - суспільних і гуманітарних наук.

З метою оновлення плану співробітництва  між НАН України та АН ЧР розпорядженням Президії НАН було затверджено   узгоджений з АН ЧР перелік 22 проектів, відібраних за результатами спільного конкурсу НАН України та АН ЧР на 2014-2016 рр.  та вирішено здійснити обмін науковцями у межах квоти без валютного еквівалентного обміну, які беруть участь у затверджених проектах на 2014-2016 рр.

Так, зокрема, науковці Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна беруть участь в таких проектах: «Дослідження динаміки вихорів в надпровідниках із застосуванням інфрачервоної спектроскопії і акустоелектричних ефектів», «Діелектричні властивості рідкого гелію» та «Модифікація структури ДНК/РНК, що адсорбована на вуглецевих нанотрубках або окислах графену, за допомогою малих лігандів».

Науковці інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка беруть участь в спільному з Інститутом термомеханіки АН ЧР проекті «Експериментальне дослідження нестаціонарних полів обтікання навколо крилового профілю, що здійснює аеропружні коливання», науковці Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова – в спільному з Інститутом фізики матеріалів АН ЧР проекті «Розробка фізичних основ інженерної версії локального підходу до руйнування», вчені Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна – в спільному проекті «Використання програми тривимірного моделювання методом тонкого шару для геоелектричних досліджень на території України», науковці Інституту радіофізики та електроніки ім. А.Я.Усікова – в спільному з Інститутом фотоніки та електроніки АН ЧР проекті «Оптичні резонанси у багатоелементних плазмонних структурах для наносенсорів: електродинамічне моделювання та експериментальне дослідження», Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка – в спільному проекті «Мембрани модифіковані золь-гель методом для видалення важких металів», Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського – у спільному проекті «Хімічне осадження та дослідження наносистем з нелетких координаційних прекурсорів», Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії – в спільному проекті «Оцінка ролі родини фосфоліпаз С в адаптації метаболізму рослин до стресових умов з використанням моделі трансгенних рослин Арабідопсису» та Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна – в спільному з Інститутом макромолекулярної хімії АН ЧР «Дія магнітних неорганічно-полімерних нанокомпозитів на окислення ліпідів і білків, оксидативний стрес та його корекція аналогом вітаміну Е».

 

Серед основних переваг інвестування в Україну варто відзначити:

• 45 мільйонів споживачів – один з найбільших ринків Східної Європи;

• Високий науково-освітній потенціал - потужна мережа університетів та науково-дослідних центрів;

• Наявність кваліфікованої конкурентноспроможної робочої сили - згідно з даними дослідницької компанії „BrainBench” Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю дипломованих професіоналів у сфері hi-tech;

• Стратегічно зручне географічне розташування – Україна знаходиться на перехресті торгівельних шляхів Схід-Захід та Північ-Південь;

• Широко розвинена транспортна інфраструктура – залізниці, порти в Чорному морі та загальноєвропейські транспортні коридори;

• Велика кількість успішно реалізованих інвестиційних проектів провідних міжнародних компаній – Kraft Foods, Coca-Cola, Hewlett Packard, Cargill, Knauf, Ядзакі-Україна, Raiffeisen Bank тощо.

На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування. Законодавство України передбачає визначені гарантії діяльності для інвесторів.

На території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.

У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.

Для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України.

Усунуто адміністративний бар’єр для входження іноземного капіталу в Україну щодо обов’язковості реєстрації іноземних інвестицій, який був запроваджений наприкінці 2009 року.

Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування” від 27.04.2010
№ 2155 знято обов’язковість реєстрації іноземної інвестицій та необхідність реєстрації інвестиції за двома різними процедурами.

Прийнято Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 „Про-приватне партнерство”, державно що визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, зокрема для регулювання відносин, які виникають при реалізації проектів у окремих сферах економічної діяльності.

Сфери: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; оброблення відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю

Закон визначає основною ознакою державно-приватного партнерства забезпечення вищих техніко ефективності-економічних показників діяльності, ніж при здійсненні такої діяльності державним партнером без залучення приватного.

З метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і світову економічні системи, забезпечення права приватної власності і права на підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України. Очолив зазначену Раду Президент України.

Прийнято Закон України № 2880-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав концесіонерів”. Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України та до Закону України „Про концесії” з метою посилення державних гарантій прав концесіонерів, що повинно створити сприятливі умови для об’єднання інтересів держави та бізнесу при укладанні та виконанні договорів концесії.

Податкова система

З метою систематизації податкового законодавства Урядом Верховна Рада України 2 грудня 2010 року прийняла Податковий кодекс, який став першим в Україні кодифікованим законодавчим актом, який буде направлений на комплексне регулювання питань, пов'язаних з оподаткуванням.

Основними новаціями Податкового кодексу, що стосуються інвестиційної діяльності, є наступні:

- стимулювання переходу України на інноваційну модель розвитку, зокрема шляхом поетапного зниження ставки податку на прибуток ,

- тимчасове (до 1 січня 2020 року) звільнення від оподаткування прибутку виробників біопалива на виробництво електричної та теплової енергії, а також прибутку підприємств з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;

- строком на 10 років з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій „п’ять зірок”, „чотири зірки” та „три зірки”, у тому числі новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд, а також підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині), прибуток від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, прибуток підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості;

- розширена класифікація основних засобів у податковому обліку, передбачено 16 груп основних фондів замість 4 груп у діючому законодавстві;

- врегульовано питання оподаткування операцій з фінансового лізингу, що дозволить надати нових стимулів цій формі інвестування;

- запроваджується оподаткування за ставкою 5% доходів на вклади (депозити), процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, доходи у вигляді дивідендів та деякі інші доходи, пов’язані з інвестиційною діяльністю;

- створюються передумови інвестиційної привабливості країни шляхом зменшення ставки податку на додану вартість до 17%;

- запровадження „автоматичного” відшкодування податку на додану вартість сумлінним платникам податків та Єдиного реєстру податкових накладних та впроваджено відповідальність держави за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість таким платникам.

Регуляторний вплив

З метою поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій здійснено низку заходів з покращення регуляторного середовища в Україні.

У сфері дозвільної системи:

– розширено застосування декларативного принципу започаткування бізнесу відповідно до прийнятого Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації” від 07.07.2010 № 2451-VI.

Згідно з цим принципом суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі – декларативний принцип).

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 затверджено Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

У сфері ліцензування:

– прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” від 19.10.2010 № 2608-VI, котрим відмінено ліцензування 23 із 66 видів діяльності, провадження яких не пов'язано із загрозою безпеці держави, життю та здоров’ю людей, погіршенням стану навколишнього природного середовища, а також стосовно яких існують інші засоби державного регулювання (державні стандарти, будівельні норми і правила, технічні умови, міжнародні стандарти якості тощо).