Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 11:03

Registrace žadatelů prostřednictvím Internetu

Registrace žadatelů k návštěvě konzulárního úseku prostřednictvím internetu je zavedena pro zlepšení kvality služeb pro žadatele a šetření času.

Systém registrace přes internet je integrován do systému evidence návštěvníků Q-MATIC, který úspěšně funguje na konzulárním úseku velvyslanectví.
Chcete-li se zaregistrovat on-line, přejděte na odkáz: https://registration.mfa.gov.ua/qwebbook/index.jsp 

Po registraci je nutné vytisknout potvrzení o registraci, které bude automaticky zasláno na zadanou e-mailovou adresu.

Pozor! Pokud by došlo k problémúm při registraci, žadatelé mají možnost navštívit konzulární úsek velvyslanectví v úředních hodinách.