Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 08:08

Článel velvyslance Ukrajiny Hospodářským novinam Ruská past jménem Nord Stream 2

14 března 2018, 16:49
  • Rusko pokračuje v hybridní válce nejen s Ukrajinou, ale s celou Evropou.
  • A jedním z odvětví, kde se vedou boje, se již před drahnou dobou stal energetický sektor.
  • Fakt, že se Rusko snaží budovat nové plynovody v době, kdy polovina existujících přepravních kapacit do Evropy zůstává nevyužita, jasně ukazuje na politickou motivaci takových kroků.

 

Poslední události, které se rozvinuly kolem neochoty Ruska uposlechnout rozhodnutí Stockholmského arbitrážního soudu, znovu potvrzují nespolehlivost a nevyzpytatelnost tohoto státu, jenž pokračuje v používání dvojích standardů ve vzájemných vztazích s civilizovaným světem.

Stručně připomenu podstatu věci. Dne 28. února Stockholmský arbitrážní soud rozhodl ve prospěch ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz Ukrajiny ve většině podstatných otázek ve sporu s ruským Gazpromem. Soud potvrdil, že Gazprom porušil závazky, co se týče objemů tranzitu, a přiznal Naftohazu kompenzaci ve výši 4,63 miliard dolarů. Podle tohoto verdiktu má Gazprom zaplatit Naftohazu po zohlednění posledního vyúčtování za dodávky plynu v letech 2014-2015 cca 2,56 miliard dolarů.

Prvního března Gazprom (a de facto Rusko) odmítl vykonat rozhodnutí Stockholmské arbitráže a zároveň přerušil dodávky již zaplaceného plynu na Ukrajinu. Ruská strana přitom oznámila záměr vypovědět všechny uzavřené smlouvy o dodávkách a tranzitu plynu přes území Ukrajiny. Rusko navíc bez varování snížilo objem dodávek plynu přes systém tranzitních plynovodů, což vedlo ke snížení tlaku a ohrožení jejich stabilního provozu. Je příznačné, že to vše se odehrávalo na pozadí zhoršených povětrnostních podmínek a poklesu teplot jak na Ukrajině, tak i v jiných evropských zemích.

Díky provedeným protikrizovým opatřením zajistila Ukrajina v této složité situaci stabilní provoz tranzitních plynovodů a splnění svých mezinárodních smluvních závazků. Ukrajina již poněkolikáté prokázala, že je spolehlivým partnerem EU v otázce transportu energetických médií.

Zároveň by však události posledních dní měly přimět lidi v Evropě, aby se zamysleli nad tím, zda je možné budovat stabilní předvídatelné vztahy se zemí, jež nepřestává demonstrativně porušovat mezinárodní právo a přijaté závazky.

Pěstování závislosti na ruském plynu  

Je zjevné, že to není první ani poslední pokus Ruska využít energetickou zbraň pro dosažení svých politických cílů. Plyn byl, je a zůstane nejdůležitějším nástrojem politického tlaku a manipulace ze strany Ruska v mezinárodních vztazích, mocnější nástroj jsou snad jen jaderné zbraně. O tom nelze pochybovat.

Rusko šikovně splétá energetické pavučiny a klade plynové pasti, do nichž se Evropané pravidelně chytají. Jednou z takových pastí je Nord Stream 2, politicky motivovaný projekt, jehož cílem je definitivně vypěstovat závislost Evropy na ruském plynu, aby si pak Rusko mohlo prakticky beztrestně hrát oblíbenou hru na otevírání/zavírání kohoutku a již otevřeně vydírat EU. Takové projekty vytvářejí reálnou hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost.

Samotný fakt, že Rusko se snaží budovat nové plynovody v době, kdy polovina existujících přepravních kapacit do Evropy zůstává nevyužita, jasně ukazuje politickou logiku a motivaci takových kroků.

Budování plynovodů oklikou mimo Ukrajinu je z ekonomického hlediska nesmyslné, vezmeme-li v úvahu nízké výdaje na přepravu a vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti ukrajinského plynovodního systému, který je jedním z nejvýkonnějších na světě. Jeho přepravní kapacita přesahuje 288 miliard metrů krychlových za rok a na výstupu v evropském směru činí více než 151 miliard metrů krychlových za rok. Již nyní je Ukrajina schopna zvýšit tranzit plynu do Evropy o 60 miliard metrů krychlových ročně.

Tento projekt ovšem skvěle zapadá do strategie hybridní agrese proti Ukrajině a zemím střední Evropy. Na jedné straně Rusko chce tyto země citelně zasáhnout ekonomicky, neboť služby v oblasti tranzitu energetických médií mu dnes přinášejí značné zisky. Na druhé straně v případě úplného zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu a státy středoevropského regionu bude mít Rusko volné ruce v otázce možné vojenské agrese proti nim. Není vyloučeno, že strach z úplného zastavení dodávek ruského plynu do Evropy byl jedním z faktorů, které svého času odradily Rusko od rozpoutání rozsáhlého válečného konfliktu na celém území Ukrajiny.

Moskvě záměr s Nord Streamem 2 vychází

Nord Stream 2 posílí dominantní pozici Gazpromu ve střední a východní Evropě, což je v rozporu s deklarovanou politikou diverzifikace zdrojů dodávek plynu do EU a posílení energetické bezpečnosti Evropy. Krom toho, vzhledem k vysoké ceně výstavby a provozu může tento plynovod jen stěží snížit ceny plynu pro evropské spotřebitele.

Ani energetická bezpečnost, ani bezpečnost jako taková nemůže být zajištěna, pokud není založena na principu jednoty a solidarity mezi spojenci. Z tohoto úhlu pohledu již Nord Stream 2 částečně dosáhl svých cílů, když podryl solidaritu v EU a zároveň vytvořil značné překážky na cestě k ustavení funkční Evropské energetické unie.

Je třeba soustředit pozornost na společné kroky zaměřené na úplnou integraci ukrajinského energetického trhu do energetického trhu EU s cílem posílení vzájemné energetické bezpečnosti. Nastal čas přejít k praktické realizaci myšlenky společné modernizace a společného využívání ukrajinského plynovodního systému včetně ukrajinských zásobníků na zemní plyn. Ukrajina je jako člen Energetického společenství rozhodně připravena pokračovat v energetických reformách podle Třetího energetického balíčku EU.

Autor je ukrajinským velvyslancem v České republice

Poslední článek

Článek velvyslance Ukrajiny o osudových českých osmičkách | 06 července 2018, 16:51

Velvyslanec Ukrajiny v České republice o našich společných vazbách mezi Ukrajinou a Českou republikou.
článek | Zdroj: www.respekt.cz | Autor: Перебийніс Є.П.

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis komentuje případ novináře Arkadije Babčenka. | 01 června 2018, 12:09

Kauza Babčenko: Ukrajina čelí ruským teroristickým útokům
článek | Zdroj: blog.aktualne.cz | Autor: Перебийніс Є. П.

Velvyslanec

Kontakty

Adresa: Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6, Česká republika. Zobrazit na mapě. Zobrazit na mapě
Telefon: +420 227-020-200, konzulární otázky: +420 227-020-212 (08:00 až 12:00), nouzová telefonní linka:+420 602-224-938 (volejte výjimečně v neodkladných případech, a to v případě úmrtí občana Ukrajiny, nehody, úrazu, nebezpečí apod.).
Fax: + 420 233-344-366
Webové stránky: czechia.mfa.gov.ua