Ukrajinské organizace v České republice
Zveřejněno 22 října 2020 12:27

Zástupci ukrajinské diaspory založili v souladu se zákonem o právech příslušníků národnostních menšin z roku 2001 řadu občanských sdružení (spolků) s cílem realizace svých práv. V Praze se jedná o následující spolky:

 • Ukrajinská iniciativa v České republice (předseda – V. Rajčinec);
 • Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v České republice (předsedkyně – O. Mandová);
 • Forum kultur (zakladatel  – R. Prokopjuk);
 • Mezinárodní organizace Ukrajinsko Evropská perspektiva (předsedkyně H. Andrejciv);
 • Asociace Ukrajinců v České republice (předseda – P. Bubrjak [P. Bubryak]);
 • Ukrajinský odborový svaz v ČR  (ředitel – T. Kosťuk [T. Kostyuk]);
 • Mezinárodní Asociace Ukrajinců EuroMajdan (předseda M. Toporov);
 • Ukrajinský národní dům (předseda V. Hubčuk);
 • Pražský Majdan (předsedkyně K. Skrypnik);
 • Ruta (předseda B. Kopčák);
 • Ukrajinský byznys klub v ČR.

Kromě toho existují občanské spolky, které jsou svou podstatou uměleckými soubory:  

 • Sdružení Ukrajinců v ČR Berehyňa (předsedkyně M. Skyba);
 • taneční a divadelní soubor „Džerelo“ (vedoucí – D. Ljubačivska). 

Ukrajinské organizace jsou aktivní rovněž v Hradci Králové – Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách (předsedkyně N. Docenko [N. Dotsenko]), v Brně  – Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy  (iniciativu zastupuje I. Dudaš [I. Dudash]), v Chomutově – Zvony naděje (vedoucí – V. Kulackyj), v Pardubicích - Ukrajinský memoriál, z.s. (ředitelka Hanna Velyčko [Hanna Velychko]).

Ukrajinské děti, jejichž rodiče dočasně přebývají v České republice, mají možnost navštěvovat ukrajinskou sobotní školu „Erudyt“, která má uzavřenou smlouvu s Mezinárodní ukrajinskou školou.

V roce 2017 započalo svou činnost kulturně-vzdělávací centrum „Krok“, cílem jeho činnosti je vyučovat děti, které žijí společně s rodiči v České republice (vyučuje se zde ukrajinština, literatura, kultura, zeměpis Ukrajiny). 

Sobotní Ukrajinské školy působí také ve městech Hradec Králové a Brno.

V Praze, Liberci, Mladé Boleslavi a Brně je možné navštěvovat řecko-katolický kostel, kde jsou bohoslužby konány  v ukrajinském jazyce.

V České republice je činná Rada vlády pro národnostní menšiny, v níž ukrajinskou menšinu zastupuje předseda Ukrajinské iniciativy v České republice B. Rajčinec.

Vláda České republiky finančně podporuje činnost ukrajinských občanských spolků a také vydání časopisů v ukrajinském jazyce – „Porohy“ (založen v roce 1993) a  „Ukrajinskyj žurnal“ (založen v roce 2005).


Kontaktní údaje ukrajinských spolků v České republice

   

p.č.

Kontaktní osoba

Funkce a název organizace 

Kontaktní e-mail

Popis aktivit

 PRAHA

1

Halyna Andrejciv

Předsedkyně mezinárodní organizace a sdružení Ukrajinsko Evropská perspektiva

[email protected]

www.u-e-p.eu

uaportal.cz

Ukrajinská evropská perspektiva je mezinárodní organizace, která sdružuje Ukrajince na celém světě, kteří podporují prozápadní kurz Ukrajiny. Cílem je Ukrajina jako právní stát s vysokou životní úrovní, demokracií a svobodou projevu.

2

Pavlo Bubrjak

Předseda spolku Asociace Ukrajinců v České r epublice o.s.

[email protected],

[email protected]

www.pavlobubryak.com

www.grandorpheus.eu

Věnuje se organizací kulturních akcí, zejména koncertů ukrajinských populárních interpretů v ČR.

3

Marija Havryljuková

Předsedkyně spolku Ukrajinské kulturně vzdělávací centrum KROK, z.s.

[email protected]

www.uakrok.cz

https://www.facebook.com/uakrokcz/

Centrum je primárně určeno pro vzdělávání dětí ukrajinského původu a také pro jiné zájemce o ukrajinský jazyk, kulturu, umění, tradice a současné dění na Ukrajině.

Cílem centra je, aby Ukrajinci žijící a pracující v České republice se nejen úspěšně integrovali do české společnosti, ale také aby se drželi svého jazyka, kultury a tradic, které mají hodně společného s českými, ale zároveň jsou v něčem dost odlišné a unikátní.

4

Volodymyr Hubchuk 

Předseda spolku Ukrajinský národní dům z.s.

[email protected]

www.ukrdim.cz

www.facebook.com/ukrdimcz/


5

Bohdan Kopčak

Předseda spolku RUTA z.s., vydavatele časopisu Ukrajinský žurnál

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.ukrzurnal.eu

Občanské sdružení, které se věnuje zachování kulturních hodnot, jazyka a identity osob ukrajinského původu, realizaci kulturních, výchovně vzdělávacích projektů se zaměřením na ukrajinskou komunitu v ČR, realizace projektů probíhá především pomocí tiskovin pro integrující se cizince ukrajinské národnosti a rozšiřováním informací mezi českou majoritou o ukrajinské kultuře, historii, a ukrajinské emigraci v ČR.

6

Taras Kostjuk 

Předseda Ukrajinského odborového svazu

[email protected]

http://www.uos.cz/cz/news.php

„Ukrajinský odborový svaz" pod vedením T.Kosťuka byl založen za účelem podpory ukrajinských pracovních migrantů v České republice.

7

Darija Ljubačivska 

Předsedkyně  Amatérského tanečního a divadelního souboru Džerelo

[email protected]

[email protected]

www.dzerelo.cz

Folklórní taneční soubor Džerelo byl založen v roce 2014. Jeho členové jsou Ukrajinci a děti z ukrajinských rodin, kteří dlouhodobě žijí v Praze.

„Snažíme se udržovat a opatrovat svoje tradice, abychom toto cenné dědictví mohli odkázat budoucím generacím – především našim dětem. Čerpáme energii z lidových písní i tanců, spojuje nás láska a úcta k rodné zemi a mateřskému jazyku. Společná setkání nám umožňuje se vzájemně poznat a obohatit se o zkušenosti a mnoho se naučit.“

8

Olga Mandová

Předsedkyně Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, z.s.

[email protected]

Sdružení je zaměřené na osvětu a pořádání kulturních akcí.


Diasporní organizace Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v České republice (SUPU) byla založena v roce 1990 jako první (po „sametové revoluci") organizace českých občanů ukrajinského původu. Její vedoucí je Olga Mandová, která zastupuje ukrajinskou komunitu v Radě pro národnostní menšiny, jež je poradním orgánem vlády ČR. K dnešnímu dni se činnost SUPU de facto omezuje na výstupy pěveckého sboru jeho členů (sbor Sv. Vladimíra, umělecká vedoucí O. Mandová) při různých slavnostech a v řeckokatolickém chrámu Sv. Klementa. Od roku 2007 je O. Mandová zástupkyní ukrajinské národní menšiny v Radě vlády ČR pro národnostní menšiny.


9

Rostyslav Prokopjuk

Předseda spolku Forum kultur z.ú.

[email protected]

Spolek realizuje tyto činnosti: publikace knih, organizace tvůrčích setkání, divadelních, filmových, hudebních festivalů a koncertů, uměleckých výstav.

10

Bohdan Rajčynec

Předseda spolku Ukrajinská iniciativa v ČR, vydavatele časopisu Porohy

[email protected]

www.ukrajinci.cz

Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) je nezisková organizace zaměřující se na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství. Spoluvytváří atraktivní image Ukrajiny a České republiky, rozvíjí spolupráci a partnerství mezi ukrajinskou a českou veřejností, zajišťuje informační servis všem zájemcům v otázkách ukrajinských nejen v ČR.

11

Marija Skyba

Předsedkyně Sdružení Ukrajinců v ČR Berehyňa, z.s.

[email protected]

https://www.facebook.com/groups/ 136108696911654/

 Nejvýznamnější každoroční aktivitou spolku je pořádání velkého festivalu Vyšívanka v Praze a průvodu Ukrajinců v národních krojích po Praze.

12

Kateryna Skrypnik 

Pražský Majdan, z.s.

[email protected]

Pražský Majdan je hnutí, podporující ukrajinskou nezávislost a svobodu proti ruské agresi a okupaci jejího území. Pořádá pravidelné akce na podporu Ukrajiny v neděli na Staroměstském náměstí.

13

o. stav. prot. Mgr. Vasyl Slyvockyj  

biskupský vikář řeckokatolické církve v katedrále svatého Klimenta v Praze

[email protected],

[email protected]


14

Mychajlo Toporov

Předseda Mezinárodní Asociace Ukrajinců EuroMajdan z.s.

[email protected]

www.facebook.com/euromajdan.os

Spolek se nachází v likvidaci.

15

Natalija Farkašová

Ředitelka sobotní ukrajinské školy ERUDYT

[email protected]

http://erudyt.cz/

V roce 2007 vznikla Ukrajinská sobotní škola Erudyt (současný název, dříve

Ukrajinské kolegium, také Ukrajinská sobotní škola Svoboda), kterou v jejich začátcích

sponzorovala řeckokatolická církev při chrámu sv. Klimenta v Praze. Tato škola „vzdělává

žáky základní a střední školy v jedenáctiletém výukovém programu. Žáci dostávají oficiální

vysvědčení, které jim vydává mezinárodní ukrajinská škola fungující pod záštitou

ministerstva vědy a vzdělání. Vysvědčení je platné na Ukrajině, v ČR musí být

nostrifikováno.“

16

Tereza Chlaňová

Předsedkyně České asociace ukrajinistů

[email protected]

http://www.ukrajiniste.cz

Česká asociace ukrajinistů je dobrovolné sdružení vědeckých a pedagogických pracovníků zabývajících se otázkami ukrajinistiky, překladatelů, kritiků, publicistů a kulturních pracovníků, kteří pomáhají šířit vědomosti o Ukrajině a ukrajinské kultuře na území České republiky.


Česká asociace ukrajinistů byla založena 10. ledna 1991 sedmnácti odborníky z oblasti literární vědy, jazykovědy, historiografie a překladatelství, její stanovy poté zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR.


Jedním z hlavních cílů činnosti je dosažení koordinace a výměny informací mezi odborníky z různých dílčích oblastí ukrajinistiky. Činnost asociace byla od počátku zaměřena především na pořádání přednášek, besed a diskusních setkání určených nejen pro členy, ale i vysokoškolské studenty. Naši snahou je též vyhovět zájemcům z řad širší veřejnosti.

17

Taras Jakubovskyj 

Ukrainian Business Club in Czech Republic z.s.

[email protected]

Sdružení ukrajinských podnikatelů v ČR

18

Ing. Dag Jeger CSc.

Předseda spolku My a Ukrajina

[email protected]

https://www.facebook.com/groups/512687172453850/

Účelem spolku je seznamovat s historií a současností česko-ukrajinských vztahů, propagovat vzájemné vztahy Česka a Ukrajiny, kulturně a

společensky je sbližovat. Spolek vydává web MyaUkrajina.cz  

 

REGIONÁLNÍ SPOLKY 

 

 


19

Mgr. Hanna Velychko

Předsedkyně spolku Ukrajinský memoriál, z.s.

Pardubice 

[email protected]

Spolek se zabývá vyhledáváním a katalogizací ukrajinských hrobů na území ČR. Provozuje web http://ukrmemorial.eu/.

20

Natalija Docenko

Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách

Hradec Králové 

[email protected]


https://www.facebook.com/Regionální-ukrajinský-spolek-ve-východních-Čechách-148254412203544/

Regionální ukrajinský spolek ve Východních Čechách je první ukrajinská nevládní nezisková organizace ve východní části České republiky, která byla založena migranty z Ukrajiny. Hlavním cílem činnosti spolku je vytváření platformy spolupráce migrantů v České republice a pomoc ukrajinským migrantům v integraci do většinové společnosti. Naše dveře jsou vždy otevřené lidem, kteří chtějí podporovat multikulturní různorodost. Chceme aktivně pracovat v oblasti kultury, podporovat osobní rozvoj, zlepšovat pocit vlastní identity a podporovat kulturu a dobrovolnictví migrantů. Náš hlavní cíl - úspěšná integrace migrantů do české společnosti s patřičným ohledem na její práva a kulturu. Vynaložíme potřebné úsilí pro vytvoření pozitivní image Ukrajiny a jejích občanů v rámci mezinárodního společenství.

21

Ilnara Dudaš

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy,

Brno

[email protected]

www.ukrijm.cz

https://www.facebook.com/ukrijm/

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy je nově vzniklá nezisková organizace, která usiluje o přispívání ke kladným vztahům mezi Ukrajinci a Čechy.

 Spolek usiluje o vytvoření a posílení doposud nesdružené ukrajinské komunity v jihomoravském kraji a o kreativní a přínosnou spolupráci s většinovou společností této země.

22

Mykola Buriak

Předseda, Ukrajinské kulturně-vzdělávací centrum v Brně z.s.

[email protected]

https://www.ukrcentrum.cz/

https://www.facebook.com/groups/397413970790294/?source_id=337560499776915

Účelem spolku je poskytovat a rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti výuky ukrajinského jazyka, dějin a kultury, zajišťovat činnosti v oblasti kultury, provádět činností zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, podporovat vzájemnou spolupráci subjektů působících v rámci Jihomoravského kraje České republiky a Ukrajiny, a to zejména v oblasti vzdělávání, kultury, školství, životního prostředí, místního rozvoje a obchodu, turistického ruchu.

23

Valerij Kulackyj

Zvony naděje

Chomutov

[email protected]

Chomutovský ukrajinský spolek je pobočným spolkem Ukrajinské inciativy v ČR.

24

o. Mgr. Ivan Semotjuk

Farář liberecké řeckokatolické farnosti, ředitel oblastní řeckokatolické charity v Liberci

[email protected]

http://www.farnostliberec.cz/Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux