Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 11:00

Prohlášení Velvyslanectví Ukrajiny v ČR k nezákonné návštěvě českými občany okupovaného území Autonomní republiky Krym

16 září 2019, 17:42

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice si všimlo zpráv, jež byly zveřejněny určitými „sdělovacími prostředky“ na Ruskem okupovaném Krymu, ohledně nezákonné návštěvy jednotlivými občany České republiky okupovaného poloostrova. Mnozí z této skupiny již opakovaně porušují ukrajinskou legislativu, jež platí pro vstup na okupované území Autonomní republiky Krym. V souvislosti s tímto připomínáme, že za porušení pravidel pro vstup na okupovaná území ukrajinské zákony stanoví jak přestupkovou, tak trestní odpovědnost.

Zvlášť znepokojuje informace, že účastníci této skupiny prý jednali se zástupci ruské okupační správy o „zavedení turistických skupinových zájezdů“ z ČR na okupovaný Krym, což by bylo přímým porušením režimu sankcí EU. V této souvislosti vyzýváme příslušné organy České republiky, aby ověřily uvedené informace, a v případě jejich potvrzení, aby použily náležitá opatření vůči osobám, jež vyzývají k porušení sankcí, příp. už je porušují.

Podle stávajících informací součástí této skupiny porušující ukrajinskou legislativu byly rovněž osoby z řad vedení tzv. Světové rady Podkarpatských Rusínů, s nimiž se přednedávnem sešel Prezident České republiky. Bohužel je to další potvrzení toho, že zmíněná organizace funguje v duchu a zřejmě i pod vedením Kremlu a má za cíl destabilizaci situace na Ukrajině.

Očekáváme, že patřičné české orgány, rovněž jako veřejnost odsoudí jednání zmíněných osob na okupovaném krymském poloostrově.