Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 11:17

Oznámení Ministerstva pro ekonomický rozvoj a obchod Ukrajiny ohledem zavedení válečného stavu

28 listopadu 2018, 16:22

27.11.2018 | 09:12 | Oddělení pro komunikaci s tiskem

Nařízení prezidenta Ukrajiny „Ve věci zvláštních opatření pro garantování suverenity a nezávislosti Ukrajiny a zavedení válečného stavu na Ukrajině“ a „O zavedení válečného stavu na Ukrajině“ v současné době žádným způsobem neomezují hospodářskou činnost na veškerém území Ukrajiny.

Podnikatelské subjekty a občané mohou uskutečňovat svou hospodářskou činnost v obvyklém režimu.

Ministerstvo pro ekonomický rozvoj a obchod Ukrajiny bude vždy aktuálně informovat o případných změnách, jež by se týkaly hospodářské činnosti anebo mezistátního obchodu.