Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 03:41

Oslava 100. výročí ukrajinských diplomatických služeb a 25 let diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou

07 prosince 2017, 15:55

6. prosince se v koncertním sále Hudební a taneční fakulty AMU v Praze konal sváteční koncert „Ukrajina Česku“, věnovaný 100. výročí ukrajinských diplomatických služeb a 25. výročí  diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a Českou republikou. 

Program tvořily skladby děl ukrajinských, českých a evropských hudebních skladatelů v interpretaci Akademického symfonického orchestru Lvovské filharmonie pod vedením Volodymyra Syvochipa. Vystoupila sólistka Lvovské filharmonie Natalija Dyťuk, ukrajinští sólisté významných českých divadel Oleksandr Beň a Jevhen Šokalo.

Koncert uvedl velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis  a zdůraznil, že se jedná o dárek Ukrajiny České republice u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi poté, co na počátku roku 1993 došlo k rozdělení Československa a ke vzniku České republiky. Jevhen Perebyjnis uvedl, že koncert je symbolickým gestem, jímž chce Ukrajina vyslovit vděčnost všem českým přátelům za jejich podporu, kterou v průběhu 25 let Ukrajině projevovali, za jejich solidaritu.   

Jevhen Perebyjnis připomněl, že před sto lety vznikly na rozvalinách impérií dva státní útvary – svobodná Československá republika a svobodná Ukrajinská lidová republika. V prosinci roku 1917 byly navázány diplomatické vztahy a v Praze existovalo velvyslanectví Ukrajinské lidové republiky.

Na koncertě byli přítomni představitelé Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, členové diplomatického sboru akreditovaného v Praze, představitelé dalších institucí i veřejnosti, médií a ukrajinských organizací.

Poslední novinky

Velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis se sešel s Jeho Excelencí Mons. Václavem Malým | 14 června, 16:06

Dne 14. června 2019 se setkal Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis s biskupem pražským Mons. Václavem Malým a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Iclic. Mgr. Ondřejem Pávkem.

Konference v Senátu: Stalinský Hladomor na Ukrajině 1932-1933 | 04 června, 21:54

V úterý 4. června se konala v Senátu Parlamentu České republiky mezinárodní konference pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské na téma Stalinův Hladomor na Ukrajině 1932-1933: utajovaná válka na zničení ukrajinského národa. O program konference se postaralo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny jedná v Praze | 03 června, 16:19

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny přijela s pracovní návštěvou do Prahy v rámci výměny zkušeností z implementace Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V pondělí, 3.června, delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny v čele s náměstkem ministra Mykolou Kuzyo se sešla v Praze s náměstkem ministra životního prostředí České republiky Vladislavem Smržem. 

Vernisáž výstavy ukrajinského exlibris v Praze | 31 května, 11:51

Dne 30. května se konala v galerii Skleněného paláce na Praze 6 vernisáž výstavy Současné ukrajinské exlibris, kterou pořádá městská část Prahy 6 ve spolupráci se spolky sběratelů exlibris v České republice a v Ukrajině. Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Expozice představuje díla 35 umělců z celé Ukrajiny. Výstava potrvá do konce června. 

Velvyslanec Ukrajiny se setkal s delegací ukrajinských farmářů | 20 května, 12:48

Dne 17. května se setkal velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a diplomaté z ekonomického úseku Velvyslanectví s delegací ukrajinských zemědělců a zástupců průmyslových sdružení. Delegace navštívila Prahu a Brno v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství.