Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 04:33

165. výročí narození Ivana Horbačevského (Jana Horbaczewského)

16 května, 17:59

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis spolu s rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou, prorektorem Ternopilské lékařské univerzity Ivana Horbačevského Stepanem Zaporožanem, děkanem 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Alexi Šedo, profesorem UK Stanislavem Štípkem a předsedou ukrajinské občanské organizace Mezinárodní asociace ukrajinistů Euromajdan, z.s. Mychajlem Toporovem uctili památku a položili kytice k hrobu velkého ukrajinského vlastence, českého a ukrajinského vědce Ivana Horbačevského, od jehož narození uplynulo včera 165 let. 

Dne 16. května od 15.00 hod se bude konat na půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy odborný seminář pod názvem Ivan Horbačevský: zakladatel české lékařské chemie, prezentace nového vydání učebnice Ivana Horbačevského Lékařská chemie a zahájení výstavy Profesor Ivan Horbačevský: vědec, pedagog, politik.

Ivan Horbačevský je bezesporu osobností světového měřítka. Svým vědeckým dědictvím značně přispěl do rozvoje ukrajinské, české a světové vědy. Je autorem přes 50 vědeckých spisů, které vyšly ukrajinsky, český, polsky a německy. Jeho styl se vyznačuje originalitou myšlenek, odvážnými a aktuálními nápady, hlubokým odůvodněním výzkumných výsledků. Světová věda v oblasti lékařské chemie dosud čerpá z myšlenek geniálního vědce.

Doktor medicíny, profesor, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a později i rektor Karlovy univerzity, člen Zdravotní rady Českého království a pak Nejvyšší zdravotní rady Rakousko-Uherska, člen vídeňské Rady z technického výzkumu, doživotní člen Panské sněmovny rakouského parlamentu s právem na „excelenci“, první ministr zdravotnictví Předlitavska, zakladatel a ředitel Ústavu lékařské chemie v Praze, rektor Ukrajinské svobodné univerzity v Praze, profesor chemie Poděbradské hospodářské akademie, řádný a čestný člen Vědecké obce Tarase Ševčenka a mnoha dalších vědeckých organizací v Evropě, řádný člen Ukrajinské akademie věd. A tento seznám titulů pana Horbačevského není zdaleka kompletní.

V průběhu desetiletí komunistického režimu v Sovětském svazu bylo jméno Ivana Horbačevského zcela smazané a vyškrtnuté ze všech učebnic a spisů sovětské vědy. A to jen kvůli tomu, že celý svůj život podporoval myšlenku svobodné a nezávislé Ukrajiny. Snil o tom, že se vrátí na Ukrajinu, ale osud rozhodl jinak. 

Většinu svého života – přes 30 let – Ivan Horbačevský žil v Česku, jež se pro něj stalo druhým domovem. Našel zde své poslední přístřeší. Je pohřben na hřbitově sv. Matěje na pražské Hanspaulce.

Jeho pamětní desku mnoho lidí nezná,protože je umístěna přímo v budově 1. lékařské fakulty na Novém Měste v Kateřinské ulici č. 32.

Poslední novinky

Velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis se sešel s Jeho Excelencí Mons. Václavem Malým | 14 června, 16:06

Dne 14. června 2019 se setkal Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis s biskupem pražským Mons. Václavem Malým a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Iclic. Mgr. Ondřejem Pávkem.

Konference v Senátu: Stalinský Hladomor na Ukrajině 1932-1933 | 04 června, 21:54

V úterý 4. června se konala v Senátu Parlamentu České republiky mezinárodní konference pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské na téma Stalinův Hladomor na Ukrajině 1932-1933: utajovaná válka na zničení ukrajinského národa. O program konference se postaralo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny jedná v Praze | 03 června, 16:19

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny přijela s pracovní návštěvou do Prahy v rámci výměny zkušeností z implementace Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V pondělí, 3.června, delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny v čele s náměstkem ministra Mykolou Kuzyo se sešla v Praze s náměstkem ministra životního prostředí České republiky Vladislavem Smržem. 

Vernisáž výstavy ukrajinského exlibris v Praze | 31 května, 11:51

Dne 30. května se konala v galerii Skleněného paláce na Praze 6 vernisáž výstavy Současné ukrajinské exlibris, kterou pořádá městská část Prahy 6 ve spolupráci se spolky sběratelů exlibris v České republice a v Ukrajině. Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Expozice představuje díla 35 umělců z celé Ukrajiny. Výstava potrvá do konce června. 

Velvyslanec Ukrajiny se setkal s delegací ukrajinských farmářů | 20 května, 12:48

Dne 17. května se setkal velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a diplomaté z ekonomického úseku Velvyslanectví s delegací ukrajinských zemědělců a zástupců průmyslových sdružení. Delegace navštívila Prahu a Brno v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství.