Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 04:13

75. výročí stalinské deportace Krymských Tatarů

18 května, 17:20

Dne 18. května byla před budovou Velvyslanectví Ukrajiny spuštěna na půl žerdi státní vlajka Ukrajiny na znamení smutku a uctění památky obětí deportace krymskotatarského národa. 
Diplomati zastupitelského úřadu Ukrajiny, zástupci občanských iniciativ Mezinárodní asociace Ukrajinců Euromajdan, z.s. a Berehyňa spolu s žijícími v Praze Krymskými Tatary a českými přáteli Ukrajiny se sešli u Památníku obětem komunismu na vzpomínkové akci solidarity s Krymskými Tatary. 

Účastníci shromáždění upozornili na určité paralely mezi politikou stalinistického režimu před 75 lety a současnou okupační politikou putinského režimu na Krymu, který používá ty stejné metody zastrašování a utlačování, všem dobře známé z komunistických dob. 


Na začátku shromáždění se k přítomným obrátil velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis, který uvedl, že v průběhu jednoho dne 19. května 1944 byl celý národ prohlášen za nepřítele komunistické moci a vyhnán ze svého domova, což lze bezpochyby považovat za akt genocidy proti krymskotatarskému národu. 
Jevhen Perebyjnis ve svém projevu poděkoval ministru zahraničí České republiky panu Tomáši Petříčkovi za podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny a odsouzení politických pronásledování a zastrašování obyvatel krymského poloostrova, kteří se nechtějí smířit s nezákonnou okupací svého domova. „Není to poprvé v historii, že část území nebo i celý stát je okupován silnější mocí, která potlačuje práva původního obyvatelstva, ale neznamenalo to zánik národa nebo jeho kultury. Věřím, že Krymští Tataři budou moci vrátit se na svoji zem poté, co se Krym vrátí zpátky k Ukrajině.“

Předseda spolku Bez komunistů.cz, pan Petr Marek nazval komunismus největším zlem, které je stále ve světě podceňováno. Zlem, kvůli němuž v celém Sovětském svazu nejvíce utrpěli Ukrajinci, „vzpomeňme si třeba na Hladomor, který si vyžádal životy kolem deseti milionů Ukrajinců.“ Imperiální ruská politika žije dodnes, proto Rusko stále potlačuje práva a svobody menších národů, jako třeba jsou Krymští Tataři, uvedl pan předseda.

Pak se slova ujali zástupci Krymských Tatarů, kteří po okupaci poloostrova žijí v České republice. „Dnes Krymští Tataři znovu musejí zažít zkušenost svých prarodičů během deportace v roce 1944. Zastrašování, domovní prohlídky, zatýkaní a uvězňování lidí, kteří se nevzdávají svého práva žít ve své domovině na své vlastní zemi, to jsou reality Krymu našich dní.“ Podle jejich slov, putinův režim dělá maximálně proto, aby Krymští Tataři ztratili a zapomněli si na vlastní identitu a kulturu.
Vysídlení krymských Tatarů nařídil výnos komunistického vůdce Josipa Stalina jako trest za údajnou kolaboraci Krymských Tatarů s nacisty. Jednalo se o velmi rozšířené schéma sovětských bezpečnostních orgánů, když se za „nepřátele sovětské moci“ prohlašovaly celé společenské třídy nebo národy, třeba v roce 1932-1933 byli vymořeni hladem ukrajinští sedláci kvůli svému údajnému „kulactví“ nebo pak v roce 1944 byli vysídleni Krymští Tataři kvůli údajnému kolaboracionismu. 
Podle oficiálních údajů dne 19. května 1944 bylo vysídleno 183 144 Krymských Tatarů, podle údajů Krymských Tatarů se toto číslo blíží 400 tisícům. Během prvního roku po deportaci zahynulo 46% všech vysídlených. Většina krymskotatrského obyvatelstva byla převezena do Uzbekistánu, část skončila v gulazích, někteří byli na nucených pracích v Moskevských dolech. 
Návrat domů sovětský režim umožnil Krymským Tatarům až na konci 80. let.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, stojící lidé, obloha a venku

Poslední novinky

Velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis se sešel s Jeho Excelencí Mons. Václavem Malým | 14 června, 16:06

Dne 14. června 2019 se setkal Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis s biskupem pražským Mons. Václavem Malým a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Iclic. Mgr. Ondřejem Pávkem.

Konference v Senátu: Stalinský Hladomor na Ukrajině 1932-1933 | 04 června, 21:54

V úterý 4. června se konala v Senátu Parlamentu České republiky mezinárodní konference pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské na téma Stalinův Hladomor na Ukrajině 1932-1933: utajovaná válka na zničení ukrajinského národa. O program konference se postaralo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny jedná v Praze | 03 června, 16:19

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny přijela s pracovní návštěvou do Prahy v rámci výměny zkušeností z implementace Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V pondělí, 3.června, delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny v čele s náměstkem ministra Mykolou Kuzyo se sešla v Praze s náměstkem ministra životního prostředí České republiky Vladislavem Smržem. 

Vernisáž výstavy ukrajinského exlibris v Praze | 31 května, 11:51

Dne 30. května se konala v galerii Skleněného paláce na Praze 6 vernisáž výstavy Současné ukrajinské exlibris, kterou pořádá městská část Prahy 6 ve spolupráci se spolky sběratelů exlibris v České republice a v Ukrajině. Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Expozice představuje díla 35 umělců z celé Ukrajiny. Výstava potrvá do konce června. 

Velvyslanec Ukrajiny se setkal s delegací ukrajinských farmářů | 20 května, 12:48

Dne 17. května se setkal velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a diplomaté z ekonomického úseku Velvyslanectví s delegací ukrajinských zemědělců a zástupců průmyslových sdružení. Delegace navštívila Prahu a Brno v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství.