Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 04:39

Politické vztahy mezi Ukrajinou a Českou republikou

Značné možnosti pro výhodnou spolupráci mezi Ukrajinou a Českou republikou jsou dány mnoha objektivními faktory: hlubokými historickými a kulturními vazbami, absencí jakýchkoliv územních nároků, tradičními přátelskými a partnerskými vztahy v politické sféře, obchodními kontakty vyplývajícími ze vzájemně se doplňujících ekonomik, společným zaměřením na evropskou a euroatlantickou integraci, společnými regionálním zájmy, existencí ukrajinské národnostní menšiny v České republice a české menšiny na Ukrajině.  

Ukrajina jako jedna z prvních zemí na světě navázala s Českou republikou diplomatické vztahy, a to již 1. ledna 1993, první den existence České republiky jako samostatného státu. 

Bilaterální vztahy na nejvyšší úrovni:

 • březen 1994 – oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny A. M. Zlenka v České republice;
 • 25.26. dubna 1995 – státní návštěva prezidenta Ukrajiny L. D. Kučmy v České republice (během návštěvy byla podepsána mezistátní „Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci“);
 • 9.10. října 1995 – oficiální návštěva ministra zahraničních věcí České republiky J. Zielence na Ukrajině;
 • 1.2. dubna 1996 – oficiální návštěva ministra obrany Ukrajiny V. Šmarova v České republice;
 • 4.6. června 1997 – oficiální návštěva delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v čele s jejím předsedou M. Zemanem na Ukrajině;
 • 30. června   2. července 1997  –  státní návštěva prezidenta České republiky Václava Havla na Ukrajině;
 • 8.9. března 1998 – oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny a předsedy zasedání Valného shromáždění OSN H. J. Udovenka v České republice;
 • 1.3. září 1999  –  oficiální návštěva ministra obrany České republiky V. Vetchého na Ukrajině;
 • 22. října 2001 – oficiální návštěva ministra zahraničních věcí České republiky J. Kavana na Ukrajině;
 • 23.24. dubna 2003 oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny A. M. Zlenka v České republice;
 • k prohloubení ukrajinsko-české oboustranné spolupráce přispěla řada setkání prezidenta Ukrajiny L. D. Kučmy s prezidentem České republiky V. Havlem na mezinárodních fórech, včetně neformální schůzky  prezidentů zemí střední Evropy v květnu roku 1999 ve Lvově;
 • pokračováním rozhovorů na nejvyšší úrovni se stalo setkání prezidenta Ukrajiny L. D. Kučmy s nově zvoleným prezidentem České republiky V. Klausem v Salcburku v květnu roku 2003, prezidenti obou zemí uskutečnili rovněž pracovní setkání v rumunském městě Mamaia v květnu roku 2004 v rámci neformální schůzky hlav států zemí střední Evropy;
 • důležitým krokem pro započetí aktivního dialogu na vládní úrovni mezi Ukrajinou a Českou republikou se stala setkání ukrajinského premiéra V. F. Janukovyče a premiéra České republiky V. Špidly v rámci summitu V4 ve slovenském rekreačním středisku Tále (24. června 2003) a také v průběhu summitu CEI ve Varšavě (21. listopadu 2003);
 • v roce 2000 uskutečnila krátkou pracovní cestu na Ukrajinu předsedkyně Senátu Parlamentu České republiky L. Benešová, v roce 2002 proběhla obdobná návštěva předsedy Senátu Parlamentu České republiky P. Pitharta;
 • 9.10. února 2005 – oficiální návštěva předsedy ukrajinského parlamentu (Nejvyšší rady Ukrajiny) V. M. Lytvyna v České republice;
 • 10. května 2005  uskutečnil oficiální návštěvu Ukrajiny ministr zahraničních věcí České republiky C. Svoboda;
 • 14.16. června 2005 – státní návštěva prezidenta České republiky V. Klause na Ukrajině;
 • 17. února 2006 – pracovní návštěva ukrajinského premiéra J. I. Jechanurova v České republice;
 • 20. září 2006  – setkání ministra zahraničních věcí Ukrajiny B. I. Tarasjuka s ministrem zahraničních věcí České republiky A. Vondrou v rámci 61. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku;
 • 15.16. ledna 2007 uskutečnil oficiální návštěvu České republiky ministr zahraničních věcí Ukrajiny B. I. Tarasjuk;
 • 27.28. března 2007 se první vicepremiér a ministr financí Ukrajiny M. J. Azarov zúčastnil Evropského bankovního a finančního fóra v Praze;
 • 2. července 2007 se česká delegace v čele s premiérem České republiky M. Topolánkem na Ukrajině zúčastnila oslav 90. výročí bitvy u Zborova;
 • 14. září 2007 pobývala v České republice ukrajinská delegace v čele s ministrem spravedlnosti Ukrajiny O. V. Lavrynovyčem;
 • 8.9. dubna 2008 se konala oficiální návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky M. Vlčka na Ukrajině;
 • 23. dubna 2008 se uskutečnila oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny V. Ohryzka v České republice s cílem zúčastnit se setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské čtyřky;
 • 25. dubna 2008 – pracovní návštěva ministra obrany Ukrajiny J. Jechanurova v České republice s cílem zúčastnit se setkání ministrů obrany zemí Visegrádské čtyřky;
 • 9.10. června 2008 – pracovní návštěva vicepremiéra České republiky A. Vondry na Ukrajině, během návštěvy bylo ve městě Dnipropetrovsk za finanční podpory české strany otevřeno Centrum euroatlantické integrace;
 • 16.17. září 2008  uskutečnil oficiální návštěvu Ukrajiny premiér České republiky M. Topolánek. Během pobytu se zúčastnil ukrajinsko-českého podnikatelského fóra v Doněcku;
 • 2. ledna 2009  pobývala v České republice ukrajinská delegace v čele s ministrem paliva a energetiky  Ukrajiny J. Prodanem;
 • 9.10. ledna 2009  premiér České republiky M. Topolánek uskutečnil pracovní návštěvu Ukrajiny;
 • 28. ledna 2009  se sešel prezident Ukrajiny V. Juščenko s premiérem České republiky M. Topolánkem v polské Vratislavi;
 • 5. února 2009  se konala oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny V. Ohryzka v České republice s cílem zúčastnit se zasedání Trojky EU a Ukrajiny;
 • 24.25. března 2009  se konala státní návštěva prezidenta Ukrajiny V. A. Juščenka v České republice;
 • 7. května 2009 – pracovní návštěva prezidenta Ukrajiny V. A. Juščenka v České republice s cílem zúčastnit se summitu „Východního partnerství“;
 • 10. června 2010 – pracovní návštěva vicepremiéra Ukrajiny V. M. Tychonova  v České republice;
 • 29.30. listopadu  2010  – oficiální návštěva prvního vicepremiéra a ministra zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberga na Ukrajině;
 • 15. února 2011 se v Bratislavě v rámci summitu Visegrádské čtyřky konalo pracovní setkání premiéra Ukrajiny M. J. Azarova s předsedou vlády České republiky P. Nečasem;
 • 10. června 2011 Ukrajinu navštívil první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky J. Schneider;
 • 19. prosince 2011 – oficiální návštěva premiéra Ukrajiny M. J. Azarova v České republice;
 • 23. prosince 2011 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny K. I. Hryščenka v České republice;
 • 5. března 2012  se ministr zahraničních věcí Ukrajiny K. I. Hryščenko zúčastnil setkání ministrů zahraničí zemí Visegrádské čtyřky, trojice pobaltských států a zemí „Východního partnerství“;
 • 14. března 2012 navštívil pracovně Českou republiku vicepremiér Ukrajiny, ministr infrastruktury Ukrajiny B. V. Kolesnikov;
 • 20.21. dubna 2012  první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberg navštívil soukromě Ukrajinu;
 • 31. ledna 2013 v Bruselu pořádal ministr zahraničních věcí Ukrajiny pracovní oběd, jehož se zúčastnili ministři zahraničních věcí členských zemí EU a rovněž ministr zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberg;
 • 13. června 2013 se během summitu zemí Středoevropské iniciativy v Bratislavě konala pracovní schůzka prezidenta Ukrajiny V. F. Janukovyče s prezidentem České republiky M. Zemanem;
 • 3. července 2013 – pracovní schůzka prezidenta Ukrajiny F. D. Janukovyče a prezidenta České republiky M. Zemana v polské Visle v rámci  zasedání hlav států Visegrádské čtyřky a Ukrajiny;
 • 10.12. září 2013 – návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny L. Kožary v České republice;
 • 20.22. října 2013 – státní návštěva prezidenta České republiky M. Zemana na Ukrajině;
 • 27. února 2014  – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky L. Zaorálka na Ukrajině společně s ministry zahraničních věcí zemí Visegrádské čtyřky – Polska a Slovenska;
 • 24.25. dubna 2014 – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny A. Deščyci v České republice; ministr se zúčastnil summitu „Východního partnerství“ v Praze (v rámci tohoto summitu konaného u příležitosti 5. výročí vzniku projektu „Východního partnerství“ se během  zasedání na nejvyšší úrovni 25. dubna 2014 konala schůzka A. Deščyci s ministrem zahraničních věcí České republiky L. Zaorálkem);
 • 4. června 2014 – setkání prezidenta Ukrajiny P. Porošenka s prezidentem České republiky M. Zemanem ve Varšavě během oslav 25. výročí od pádu komunistického režimu v Polsku;
 • 7. června 2014  se v Kyjevě konalo protokolární setkání prezidenta Ukrajiny P. Porošenka s ministrem zahraničních věcí České republiky L. Zaorálkem v průběhu slavnostního inauguračního aktu;
 • 18.19. června 2014  – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky L. Zaorálka na Ukrajinu (Kyjev, Dnipropetrovsk);
 • 27. června 2014 – pracovní schůzka prezidenta Ukrajiny P. Porošenka a premiéra České republiky B. Sobotky v rámci slavnostního aktu podpisu ekonomické části asociační dohody mezi Ukrajinou a EU (Brusel);
 • 17. září 2014  – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky L. Zaorálka na Ukrajině (Kyjev, Žytomyr);
 • 29. října 2014  ministr zahraničních věcí České republiky L. Zaorálek otevřel nový honorární konzulát České republiky v Užhorodě;
 • 16. prosince 2014 ministr zahraničních věcí České republiky L. Zaorálek navštívil pracovně Ukrajinu spolu s ministry zahraničních věcí Polska, Slovenska a státním tajemníkem maďarského ministerstva zahraničních věcí.
 • 19. května 2015  – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny P. Klimkina v České republice (Praha);
 • 3.–4. května 2016  – pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Ukrajiny P. Klimkina v České republice; ministr se zúčastnil konference ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a „Východního partnerství“;
 • 2. září 2016 – pracovní setkání ministra zahraničních věcí Ukrajiny P. Klimkina s ministrem zahraničních věcí České republiky L. Zaorálkem v Bratislavě během zasedání  ministrů  zahraničních věcí zemí EU;
 • 6. září  2016 –  pracovní schůzka ukrajinského premiéra V. Hrojsmana s premiérem České republiky B. Sobotkou během každoročního Mezinárodního ekonomického fóra v Polské republice (Krynica-Zdrój);
 • 14. –16. února 2017  se během pracovní návštěvy s ministrem zemědělství České republiky M. Jurečkou setkala vicepremiérka pro otázky evropské a euroatlantické integrace Ukrajiny I. Klympuš-Cyncadze a ministr zemědělské politiky a potravinářství T. Kutovyj;
 • 11.   dubna 2017  – návštěva ministra zahraničních věcí České republiky L. Zaorálka na Ukrajině společně s ministry zahraničních věcí Slovenska a Maďarska; ministři deklarovali podporu Minských dohod, normandského formátu a vystoupili za zachování sankcí proti Ruské federaci, dokud nebudou splněny Minské dohody.