Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 04:29

Obchodně-ekonomická spolupráce mezi ukrajinou a Českou republikou

Ekonomika Ukrajiny: minulost a současnost

Ukrajina je jednou z největších evropských zemí s dobře rozvinutou průmyslovou základnou, úrodnou zemědělskou půdou, vysoce kvalifikovanou pracovní sílou a rozvinutým systémem vzdělávání.

Ukrajina je bohatá na přírodní bohatství, zejména na nerostné suroviny. I přesto, že ložiska ropy jsou značnou mírou vyčerpána, Ukrajina disponuje i jinými zdroji energie, především uhlím, hydroenergetikou a surovinami pro jadernou energetiku.

V Ukrajině je dobře rozvinutá výroba železa a oceli, která zajišťuje výrobu širokého spektra kovových výrobků, včetně trubek. V posledních letech Ukrajina patři k deseti největším světovým výrobcům oceli. Mezi další důležitá odvětví hospodářství patří chemický a petrochemický průmysl, který zajišťuje výrobu koksu, minerálních hnojiv, kyselin a sody.

V Ukrajině se rovněž vyrábí strojírenské výrobky, dieselové lokomotivy, traktory a osobní automobily. Země disponuje mohutnou a vysoce technologickou průmyslnou základnou pro elektronický průmysl, výrobu vojenské techniky a pro letecký a kosmický průmsl a je také největším výrobcem cukru, obilí, masa, medu a mléčných výrobků.

Ukrajina podporuje zahraniční obchod a investice. Nejvyšší Rada (Parlament Ukrajiny) schválila řadu zákonů na podporu zahraničních investicí, na základě kterých zahraničním investorům je povoleno vlastnit podnikatelské struktury a jmění, a také repatriace zisků a příjmů.

Pro Evropu je Ukrajina důležitou tranzitní zemí, jejími plynovody proudí plyn z Ruska do Evropské unie. Ukrajina je nejen nezávislá od vnějších dodávek elektřiny ale i sama jí vyváží do jiných států. Schválená energetická strategie má za cíl postupně snížit výrobu elektřiny na základě přírodního plynu a ropy ve prospěch jaderné energetiky a také rozšířit užívání úsporných technologií, které umožní snížit spotřebu plynu v průmyslu.

Vláda Ukrajiny započala zavádění ekonomických reform, sjednocení vnitrostátní legislativy s evropskou, účinnost nových zákonů v oblasti danění, zlepšení podnikatelkého prostředí a investičního klimatu v Ukrajině, technických předpisů a posuzování shody. 

V 2008 roce Ukrajina splnila své závazky ohledně vstupu do Světové obchodní organize s tím, že bylo vytvořeno příznivé vnitřní hospodářské prostředí. 16. května 2008 se Ukrajina stala 152. členem WTO.

Dne 1. září 2017 vstoupila v plnou platnost Dohoda o přidružení mezi Ukrajinou a Evropskou unií, která byla podepsána v roce 2014 a předpokládá vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu mezi Ukrajinou a EU.

S podmínkami pro podnikání na Ukrajině, zejména z pohledu investičních aktivit, se můžete seznámit na stránkách specializované instituce UkraineInvest, anebo také v následujícím informačním materiálu: https://goo.gl/af5RFq

Ukrajinsko-české obchodně-ekonomické vztahy

Obchodně-ekonomická spolupráce mezi Ukrajinou a Českou republikou se dynamicky rozvíjí. Po poklesu vzájemného obchodu v letech 2014-2015, způsobeného především krizí v ukrajinské ekonomice na pozadí ruské vojenské agrese, přinesla leta 2016-2017 znatelné zrychlení tempa ukrajinsko-české obchodně-ekonomické spolupráce.

Podle ukrajinských statistik celkový obrat zboží a služeb mezi Ukrajinou a Českou republikou v roce 2017 činil 1714 mil. USD, což je o 29,2% více než v roce 2016. Vývoz ukrajinského zboží a služeb do České republiky v průběhu roku 2017 stoupl o 27% a činil 783,9 mil. USD. Objem dovozu zboží a služeb z České republiky v roce 2017 vzrostl o 31,2% na 930,1 mil. USD.

Hlavní položky ukrajinského vývozu do ČR v roce 2017: ruda – 40,2% od celkového objemu; elektrické stroje a zařízení - 22,5%; železné kovy – 7,8%; dřevo a výrobky z dřeva – 4,1%; minerální palivo, ropa, elektřina – 3,8%; jaderné reaktory, kotly a zařízení k nim – 2,7%, polymerní materiály, plasty – 2,5%.

Hlavní položky dovozu do Ukrajiny z ČR v roce 2017: jaderné reaktory, kotly a zařízení k nim - 19,6%; prostředky pozemní dopravy – 17,7%; elektrické stroje a zařízení – 14,2%; minerální palivo, ropa a produkty jejího zpracování – 7,2%; polymerní materiály, plasty – 6,7%; výrobky z železných kovů – 2,9%; optické přístroje a pomůcky – 2,8%; ostatní hotové výrobky – 2,7%; mýdlo a ostatní organické mycí prostředky – 2,2%; farmaceutické výrobky – 2,1%.

Obsah přímých investic z České republiky do ukrajinského hospodářství během roku 2017 (základní kapitál) vzrostl o 11,3 mil. USD (o 10,6%) a ke konci roku byl zaznamenán na úrovni 117,6 mil. USD, což je 0,3% od celkového objemu přímých zahraničních investic v ukrajinské ekonomice.

Důležitou koordinační úlohu v oblasti bilaterální obchodně-ekonomické spolupráce vykonává mezivládní ukrajinsko-česká Smíšená komise pro hospodářskou, průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci. Poslední (sedmé) zasedání Komise se uskutečnilo ve dnech 7.- 8. června 2017 v Kyjevě