Посольство України в Чеській Республіці

Київ 04:31

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чехією

Економіка України: минуле і сьогодення

Україна, яка є великою європейською країною, має добре розвинуту промислову базу, родючу землю сільськогосподарського призначення, висококваліфіковані кадри та розвинуту систему освіти.

Україна є багатою на природні ресурси, зокрема, на природні копалини.

І хоча поклади нафти значною мірою вичерпані, вона має інші важливі джерела енергії, такі як вугілля, гідроенергетику та сировину для атомної енергетики.

В Україні добре розвинута чорна металургія, яка забезпечує виробництво чавуну, сталі та широкого спектру металовиробів, включаючи труби. Протягом останніх років Україна входить до десяти найбільших світових виробників сталі. Іншою важливою галуззю економіки є хімічна та нафтохімічна промисловість, яка, серед іншого, виробляє кокс, мінеральні добрива, кислоти та соду.

Товари, які виробляються в Україні, включають металургійне обладнання, дизельні локомотиви, трактори та автомобілі. Країна володіє потужною високотехнологічною промисловою базою, включаючи електронну промисловість, виробництво товарів військового призначення, авіакосмічну галузь, є також одним з найбільших виробників цукру, зерна, м’яса та молочних виробів.

Україна заохочує зовнішню торгівлю та інвестиції. Верховна Рада (Парламент України) прийняла законодавство про іноземні інвестиції, відповідно до якого іноземним інвесторам дозволяється придбання у власність бізнесових структур та майна, а також вільне вивезення прибутків і доходів.

Для Європи Україна є важливою транзитною країною, через газотранспортну мережу якої надходить газ з Росії до Європейського Союзу. Україна не тільки є незалежною від зовнішніх поставок електроенергії, але і сама експортує її до інших країн. Прийнята в країні енергетична стратегія спрямована на поступове зменшення виробництва електроенергії на основі споживання газу та нафти, на користь атомної енергетики, а також на застосування енергозберігаючих технологій, які дозволять скоротити промислове споживання газу.

Урядом України  розпочато  впровадження економічних реформ, гармонізацію вітчизняного законодавства з європейським, набули чинності нові закони в сфері оподаткування, покращення бізнес-середовища та інвестиційного клімату в Україні, технічних регламентів та оцінки відповідності. 

У 2008 р. Україна виконала свої зобов’язання щодо вступу до Світової організації торгівлі та створення сприятливого внутрішнього економічного середовища. 16 травня 2008 року Україна стала 152-м членом СОТ.

1 вересня 2017 р. в повному обсязі набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка була підписана в 2014 р. та передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Українсько-чеські торговельно-економічні зв’язки

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чеською Республікою продовжує динамічно розвиватися. Після певного зниження обсягів взаємної торгівлі у 2014-2015 рр., спричиненого, насамперед, кризовими явищами в українській економіці на тлі російської військової агресії, протягом 2016-2017 рр. спостерігається стабільне нарощування темпів українсько-чеської торговельно-економічної співпраці.

Так, згідно з даними української статистики, загальний  обіг товарами та послугами  між Україною та Чехією у 2017 р. склав 1714 млн. дол. США та зріс у порівнянні з 2016 р. на 29,2%. Обсяги експорту українських товарів та послуг до Чехії протягом 2017 р. збільшились порівняно з 2016 р. на 27% і склали 783,9 млн. дол. США. Обсяги імпорту товарів і послуг з Чехії у 2017 р. збільшились на 31,2 % і склали 930,1млн. дол. США. Негативне сальдо  зовнішньоторговельного обігу товарами і послугами у 2017 р. склало 146,2 млн. дол. США.

Основні товарні позиції українського експорту в Чехію: руда, шлаки, попіл – 40,2% від загального обсягу; електричні машини і устаткування – 22,5%; чорні метали – 7,8%; деревина і вироби з неї – 4,1%; паливо мінеральне, нафта, електроенергія  – 3,8%; реактори ядерні, котли, устаткування  – 2,7%; полімерні матеріали, пластмаси – 2,5%.      

Основні товарні позиції імпорту з Чехії в Україну: реактори ядерні, котли, устаткування  – 19,6%; засоби наземного транспорту – 17,7%; електричні машини і устаткування – 14,2%; паливо мінеральне, нафта і продукти її перегонки  – 7,2%; полімерні матеріали, пластмаси – 6,7%; вироби з чорних металів - 2,9%; прилади і апарати оптичні – 2,8%; різні готові вироби – 2,7%; мило, поверхнево-активні органічні речовини – 2,2%; фармацевтична продукція - 2,1%.

Обсяги прямих інвестицій з Чеської Республіки в економіку України протягом 2017 року зросли на 11,3 млн. дол. США (на 10,6%) та станом на 31 грудня 2017 р. склали 117,6 млн. дол. США, що становить 0,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Важливу координаційну роль у сфері двосторонньої торговельно-економічної співпраці відграє Українсько-чеська Міжурядова змішана комісія з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, останнє (сьоме) засідання якої відбулось 7-8 червня 2017 р. у м. Києві.