• A-
  A+
 • Pro zrakově postížené
 • čeština
 • Українською
Ukrajina na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 2018
Zveřejněno 03 května 2018 15:39

CZ/ENG Ve dnech 10. až 13. května se v Praze uskuteční 24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy 2018, na němž Ukrajinu zastoupí 11 nakladatelství.  

Součástí doprovodného programu veletrhu budou vystoupení nejpozoruhodnějších současných ukrajinských spisovatelů, publicistů, překladatelů a osobností kultury.

Doprovodný program veletrhu Svět knihy

 

Čtvrtek 10. 5. 2018

14:00 - 14:50 - LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA - VELKÝ SÁL
Výstaviště Praha Holešovice Jak psát o válce?
S jakými problémy se potýkají současní spisovatelé píšící o dosud nedobojované válce, která se odehrává tak blízko nás a zásadně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině? Jak vůbec mohou spisovatelé reflektovat válku? Jak si vybírají vhodné protagonisty a narativní formu? Účinkují: Kateryna Kalytko, Iryna Tsilyk, Jáchym Topol. Moderátor: Aljona Kuchar.

Účinkující: Jáchym Topol, Iryna Tsilyk, Kateryna Katylko, Aljona Kuchar
Organizátor: Velvyslanectví Ukrajiny a Svět knihy, s.r.o.
Téma: Převratné 20. století
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

15:00 - 15:50 - LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA - VELKÝ SÁL
Výstaviště Praha Holešovice Informace vs. Propaganda
Knihy mohou být nástroji manipulace i ochranou proti ní. V kontextu informační války řeší literáti nejednu palčivou otázku. Měli bychom používat knihy k boji? Za jakých okolností je namístě stavět na roveň literaturu a propagandu? Dokáže literatura ochránit čtenáře před důsledky informační války? A lze se vyhnout politizaci autorského narativu? Účinkují: Artem Čech a Stanislav Fedorčuk; moderátorka: Lenka Vilková.

Účinkující: Stanislav Fedorčuk, Lenka Vilhová, Artem Čech
Organizátor: Velvyslanectví Ukrajiny a Svět knihy, s.r.o.
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

16:00 - LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA - VELKÝ SÁL

Prezentace antologie spisovatelů ukrajinského Donbasu

Diskutovat budou sestavovatelé antologie Mykyta Hryhorov a Stanislav Fedorčuk a jeden z autorů Olaf Klemensen. Moderuje Alexej Sevruk.

18.00 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Čtení prozaických a poetických ukázek od současných ukrajinských autorů (Kateryna Kalytko, Iryna Cilyk, Artem Čech) v překladu do češtiny. Čtou překladatelé.

 

Pátek 11. 5. 2018

10:00 - 10:50 - LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA - VELKÝ SÁL
Výstaviště Praha Holešovice V první linii – na pomezí kultur, epoch, civilizací, války a míru
Jak naslouchat a rozumět druhým? Jak rozvíjet přeshraniční vazby, včetně těch zeměpisných, vojenských a intelektuálních? Je možné vybudovat mosty mezi kulturami a způsoby myšlení, které by nás naučily přijímat odlišné uvažování? Je vůbec možný dialog během války? Účinkují: Kateryna Kalytko a Petra Procházková; moderátorka: Anastasia Levkova.

Účinkující: Anastasia Levkova, Kateryna Katylko, Petra Procházková
Organizátor: Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Ukrajiny
Téma: Převratné 20. století
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

12:00 - 12:50 - LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA - VELKÝ SÁL
Výstaviště Praha Holešovice Čech mezi Čechy
Artem Čech je mladý ukrajinský spisovatel z Kyjeva, autor devíti knih beletrie a literatury faktu. Mezi lety 2015-2016 strávil deset měsíců aktivním bojem v ukrajinských ozbrojených silách. Za svého působení v armádě napsal sbírku esejů "Zero Point", v které se kromě jiného zamýšlí nad stále nekončící válkou v Donbasu. Vypráví hluboký a upřímný příběh současného intelektuála, který dospěje a volí válku jako způsob návratu k zemitosti a uchopení skutečnosti.

Účinkující: Artem Čech
Organizátor: Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Ukrajiny
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

Sobota 12. 5. 2018

16:00 - 16:50 -  LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA - MALÝ SÁL
Výstaviště Praha Holešovice Taňa Maljarčuk: Ukrajina, davaj, Ukrajina
Číst povídky Tani Maljarčuk je jako smát se s oparem - trochu to bolí, přesto je to smích. Autorské čtení a debata s čelní představitelkou střední generace ukrajinských spisovatelek.

Účinkující: Taňa Maljarčuk
Organizátor: Svět knihy, s.r.o. , Větrné mlýny a Velvyslanectví Ukrajiny
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

 

Neděle 13. 5. 2018

10:00 - 11:00 - PROFESNÍ FÓRUM
Pravé křídlo (balkon vlevo) Snídaně s Ukrajinskim Institutem Knigy
Představitelé Ukrajinského knižního institutu promluví v rámci prezentace o nakladatelském trhu na Ukrajině, představí čísla, popíší fakta a trendy, ukáží fotografie a podělí se o kontakty. Pracovním jazykem setkání je angličtina. Účinkuje: Aljona Kuchar.

Účinkující: Aljona Kuchar
Organizátor: Svět knihy, s.r.o. , Ukrajinský knižní institut a Velvyslanectví Ukrajiny
Téma: Pořad pro odbornou veřejnost
Tlumočeno: čeština, angličtina

Srdečně zveme k návštěvě ukrajinského kulturního programu na veletrhu Svět knihy!

Kateryna Kalytko (1982) je spisovatelka a překladatelka. Autorka šesti sbírek básní, poslední se jmenuje Mučírna. Vinohrad. Dům (Lviv, 2014), dostala za ni cenu Litakcent roku. Má také dvě knihy kratší prózy M.Isterija (Kyjiv, 2007) a Země Ztracených, anebo malé strašidelné pohádky (Lviv, 2017). Držitelka ceny Josepha Conrada Korzeniowského v roce 2017. Držitelka mezinárodní ceny Vilenica Crystal 2016. Držitelka ceny Kniha roku BBC 2017 (za knihu Země Ztracených). Stipendistka programu pro spisovatele Central European Initiative Fellowship. Laureátka festivalu kratší prózy Imbiero Vakarai (Litva). Držitelka dalších literárních ocenění. Její knihy byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, arménštiny, litevštiny, slovinštiny, srbštiny, bulharštiny, italštiny, hebrejštiny. Sbírka básní Zlato, myrha a med vyšla v Izraele v roce 2014. Překládá z balkánských jazyků. Za překlady získala cenu od časopisu Kurjer Kryvbasu a překladatelskou cenu METAPHORA.

Iryna Cilyk:
Narodila se v roce 1982 v Kyjevě, kde žije i nyní. Spisovatelka, režisérka a scénáristka. Momentálně působí jako režisérka filmů, hudebních a reklamních projektů. Ke třem svým filmům napsala rovněž scénář a její básně byly zhudebněny známými ukrajinskými skupinami, velmi populární je zejména Vrať se živý. Napsala mnoho knih rozmanitých žánrů: básnickou sbírku Ti (2007), novelu Předevčírem (2008), sbírky povídek Mateřská znaménka (2013) a Červené stopy na černé (2015), dětskou knížku Takový zajímavý život (2015). Se svým manželem spisovatelem Artemem Čechem napsala anglickou informační publikaci o Ukrajině Awesome Ukraine (2012).

Artem Čech:
Narodil se v roce 1985 v Čerkasech, ale už delší dobu žije v Kyjevě. Vystudoval sociologii, ale zajímá ho více literatura, filozofie a úmění. Autor devíti knih beletrie a literatury faktu. 
Mezi lety 2015-2016 strávil deset měsíců aktivním bojem v ukrajinských ozbrojených silách. Za svého působení v armádě napsal sbírku esejů "Zero Point", v které se kromě jiného zamýšlí nad stále nekončící válkou v Donbasu.

_______________________

 

Сultural programme

Thursday, 10.05

14:00, Lapidarium V

Reflecting on the Ongoing War in Contemporary Literature

Participants: Kateryna Kalytko (Ukraine), Iryna Tsilyk (Ukraine), Jáchym Topol (Czech Republic)

What problems do contemporary authors face when writing about the ongoing war, which is so close and such a big part of Ukraine’s daily life? How should writers reflect on the war? How should they find protagonists and choose a narrative form? Participants of the event will try to find answers to these questions in the course of the public discussion.

Moderation: Alyona Kukhar (Ukraine)

15:00, Lapidarium V

Information vs Propaganda. Books as Tools for Manipulations and Books as Shields Against Manipulations

Participants: Artem Chekh (Ukraine) and Stanislav Fedortchuk (Ukraine)

Amid the information war, participants of the literary process face acute issues. Should books be used as a fighting tool? What circumstances make it relevant to equate literature and propaganda? Could literature protect readers from aftereffects of information war? Is it possible to avoid politization of the author’s narrative?

Moderation: Lenka Vilková (Czech Republic)

16:00, Lapidarium V

Presentation of the Breed anthology of Ukrainian writers from Donbass

Participants: Compilers of the anthology Mykyta Hryhorov, Stanislav Fedorchuk, and one of its authors Olaf Klemensen

Industrial region, dependent on black coal mining and heavy industry, has long been reputed as an area of concern. In the last four years, Donbass has been associated with the military conflict, which Russia had provoked and is still actively supporting. Is there Donbass literature? What is its identity? Compilers of the anthology, namely Mykyta Hryhorov, Stanislav Fedorchuk, and one of its authors Olaf Klemensen will take part in the discussion.

Moderation: Alexej Sevruk (Czech Republic)

17:00, the Department of Philosophy of the Charles University in Prague

Reading of extracts from prose and poetry writings by contemporary Ukrainian authors, translated into Czech.

Participants: Kateryna Kalytko, Iryna Tsilyk, Artem Chekh, and translators of the texts.

 

Friday, 11.05

10:00, Lapidarium V

Frontline Territories: Between Cultures, Epochs, Civilizations, War and Peace

Participants: Kateryna Kalytko (Ukraine) and Petra Prochazkova (Czech Republic)

How to hear and understand different people? How to build on cross-border ties, including geographical, military and mental ones? Is it possible to build bridge between cultures and ways of thinking, which is to be crossed in order to learn how to accept different reasoning? Is it possible at all to have a dialogue during the war?

Moderation: Anastasia Levkova (Ukraine)

12:00, Lapidarium V

Chekh meets Czechs: meeting with Artem Chekh

Artem Chekh is a young Ukrainian writer from Kyiv, author of nine prose and non-fiction books. He joined the Armed Forces of Ukraine and spent 10 months as a fighter in 2015—2016. He wrote Zero Point collection of essays while serving in the army. It tells about the ongoing war in Donbass and many other things. The author tells a profound and sincere story about a contemporary intellectual, who grows up and chooses war as a way of getting down to earth and dealing with reality.

Moderation: Alyona Kukhar (Ukraine)

 

Saturday, 12.05

16:00 Lapidarium M

Ukraine, go, Ukraine (presentation of the Czech edition of Zviroslov book of short novels)

Participants: Taňa Maljarčuk (Ukraine)

Reading short novels by Tania Maliarchuk is like laughing with herpes on the lips. It is a little painful, and still you can’t help but laugh. Readings and discussion will be held with the participation of the author, representing middle generation of Ukrainian female writers.

Moderation: Alexej Sevruk (Czech Republic)

 

Sunday, 13.05

10:00, professional forum

Presentation of the Ukrainian Publishing Market

Participants: the Ukrainian Book institute team and the representatives of the Ukrainian publishing market

In the frames of the presentation, representatives of the Ukrainian Book Institute will talk about the book publishing market of Ukraine, present numbers and facts, describe trends, show slides and provide contacts. English is the working language of the event.

 

Participants

Artem Chekh

Artem Chekh (born 1985) is a Ukrainian writer. His real name is Artem Cherednik. In 2007, he won the City Youth Romance all-Ukrainian contest with his book entitled You Will Not Find It in Yandex. In total, he authored nine fiction and non-fiction books. He is also an editor-in-chief of the project entitled 94 days. Euromaidan as Seen by TSN and War As Seen by TSN. The title of his new book Zero Point means the frontline, where Artem Chekh spent 10 months as a fighter of the Armed Forces of Ukraine in the years 2015–2016. For the most part, this collection of essays – or rather a set of diary off-the-cuff notes from the military field – was written at the zero point.

Olaf Clemensen

Olaf Clemensen (born on July 5, 1976 in Kyiv) is a writer, artist and art critic, and a member of the Ukrainian Union of Artists. Decorated with a medal “For Assistance to the Armed Forces of Ukraine”. He graduated from the National Academy of Art and Architecture in 1998 and completed a post-graduate course at the Rylskyi Institute of Art History, Folklore and Ethnography in 2002. Worked as a teacher at the Kyiv Boychuk State Institute of Decorative and Applied Arts and Design and at the High Humanitarian and Theological Courses in Kyiv. Oleksandr Klymenko is the author of book "The ATO Summer" (Kyiv, 2015).

Stanislav Fedorchuk

Stanislav Fedorchuk was born on 23 August 1981 in Donetsk. He is a political scientist, publicist, public and cultural activist. In 2007–2012, he worked as freelancer and columnist writing for local and all-Ukrainian media, including Portal of Nonpolitical News of Donetsk Oblast, Den All-Ukrainian Daily Newspaper, Ukrainian Week, and Novynar Internet Portal. In late 2012, Smoloskyp Publishing House published Dismantling Hypocrisy publicistic book by Fedorchuk. In 2013–2014, he was a member of the EuroMaidan working group in Donetsk. From 2017, he has been chairman of the NGO Ukrainian People’s Council of Donetsk and Luhansk Oblasts and head of the project entitled Publishing of The Breed Anthology of Ukrainian Writers from Donbass and Luhansk Regions. Currently, he is an internally displaced person.

Mykyta Hryhorov

Mykyta Hryhorov is a writer and poet. His writings have been published in Donbass, Otrazheniye, Nash Kiev, My Media, Focus and other magazines. He was one of the authors to have been published in Word’s Witnesses and 12 anthologies of young Ukrainian writers of prose. He has taken part in Listage Poetry Postcards project. He is a compiler, author and translator of The Breed anthology of Ukrainian writers from Donbass. His writings have been translated into Ukrainian, Polish, German and Czech. He is a holder of Gaude Polonia scholarship.

Kateryna Kalytko

Kateryna Kalytko (born 1982) is a Ukrainian writer and translator. She is the author of six poetry collections. The recent one – Torture Chamber. Vineyard. House (2014) – has brought her the award Litaktsent of the Year. Kateryna published her two books of short prose, namely M.(h)ysteria (2007) and Land of All Those Lost, or Short Scary Fairytales (2017). Her writings have been translated into English, German, Polish, Armenian, Lithuanian, Slovenian, Serbian, Italian and Hebrew. Kateryna Kalytko is a scholarship holder of the CEI Fellowship for Writers in Residence 2015. She is a laureate of the BBC Book of the Year and the Conrad Award 2017. She translates from the Balkan languages.  

Tania Maliarchuk

Tania Maliarchuk was born in Ivano-Frankivsk in 1983. She is the author of several books of short prose and Biography of the Accidental Miracle novel (2013). She is an essayist and columnist, writing for Ukrainian and German media. She graduated from Vasyl Stefanyk Prykarpattia University. In Kyiv, she worked as TV journalist of the Fifth Channel and later took part in the TV show of journalistic investigations entitled Warnings with Mykola Veresen. Her writings have been translated into German and Russian. Some of her publications have been translated into English, Polish, Czech and other languages. In 2013, she received two literary awards, namely Vilenica-Kristall (Slovenia) and Joseph Conrad-Korzeniowski Award.

 Iryna Tsilyk

Iryna Tsilyk (born in 1982 in Kyiv) is a Ukrainian writer and film director. She used to work in a film industry, made short fiction films Blue Hour (2008), Commemoration (2012), Home (2016), short documentary films Tayra & Kid for the cinema almanac Invisible Battalion (2017). At the moment Tsilyk is working on her first full-length documentary about teenagers living in a war zone. Moreover, Tsilyk is the author of 8 books published in Ukraine (poetry, prose, children’s books). Some of her poems and short stories have been translated into English, German, Polish, Lithuanian, Czech, Swedish, Romanian and Catalan, were presented at several international literary festivals and events. Iryna lives in Kyiv together with her husband and their son. Iryna’s husband Artem Chekh is the writer too.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux