Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 04:18

V Praze představili projekt o Ukrajincích žijících v České republice

06 března, 17:22

5. března v Městské knihovně v Praze pod záštitou Velvyslanectví Ukrajiny v České republice proběhlo uvedení publikace "Mezi vámi. Ukrajinci jak je neznáte". Knihu pokřtili primátor hlavního města Praha Zdeněk Hřib a spisovatelka s ukrajinskými kořeny Halina Pawlowská. Autorkou a hlavní iniciátorkou vydání je dlouhodobě žijící v Praze Ukrajinka Larysa Halyšyč.

Publikace se skládá z 30 rozhovorů s ukrajinskými krajany, mezi nimiž nechybí operní zpěvák, parkourista, baletka Národního divadla, lékařka, trenér golfu, bankéř, sochař, houslistka a mnoho dalších. 30 lidí, 30 osudů, 30 interview. Součástí projektu jsou rovněž stránky https://mezivami.cz/, které v současné době jen kopírují obsah publikace, ale postupně budou doplňovány novými jmény a novými lidmi.

Zahájil večer velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis, který začal svůj proslov slovy, že v České republice pracuje hodně Ukrajinců, kteří vykonávají různá dělnická povolání, pracují na stavbách nebo uklízí. A Česká republika by se těžce obešla bez ukrajinské pomoci těchto lidí, kterých si velice váží. Nicméně v České republice žije i mnoho lékařů, sportovců, umělců, kteří obohacují Česko nejen materiálně, ale i duchovně. Právě o těchto lidech je publikace Mezi námi, která má za cíl bořit stereotypy o Ukrajincích v Česku.

Autorka projektu Larysa Halyšyč uvedla, že jejím cílem bylo připravit projekt, který by ukázal zatím málo známou tvář ukrajinské migrace v ČR. Nejtěžší pro ni prý bylo vybrat jen třicet osobností, protože talentovaných a úspěšných Ukrajinců je v Česku, pochopitelně, mnohem více. Kurátorka se snažila oslovit co nejvíc profesních oblastí, a od každé profese představit jednoho, maximálně dva reprezentanty. Tak v tenké knížce najdete parkouristu, baletku, operního zpěváka, trenéra z golfu, bruslařku, lékařku, designérku, bankéře, IT-odborníka, houslistku a spoustu dalších zajímavých osobností původem z Ukrajiny.

Křtu knihy o slavných Ukrajincích se zúčastnili taky primátor hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib a česká spisovatelka Halina Pawlowská.

Primátor Zdeněk Hřib ve svém proslovu souhlasil s předchozími řečníky, že by bez Ukrajinců nevypadala dnešní Praha tak, jak vypadá. A to nejen stavebnictví podpírají zaměstnanci z Ukrajiny, ale taky lékařství a spoustu dalších profesních oborů. Primátor zdůraznil, že Praha jakožto hlavní město přitahuje lidí různých národností, za což on jako primátor je velice rád.

Spisovatelka Halina Pawlowská uvedla, že je minimálně na 50% Ukrajinka, jelikož její tatínek byl z Jasině ze Zakarpatské Ukrajiny a mluvil doma výhradně ukrajinsky. S jejím strýcem a svým bratrem musel emigrovat do Československa z politických důvodů a do konce života snili „o velké samostatné Ukrajině“. Strýc Haliny Pawlowské, Stepan Kločurak, byl vysokým ústavním činitelem Huculské republiky, za což byl po roce 1945 odvelen z Prahy do gulagu, a otec až do roku 1988 byl pronásledován československou státní bezpečností. Podle slov Haliny Pawlowské, dnešní Praha bez Ukrajinců by určitě nevypadala tak, jak ji známe teď, a to nejen kvůli stavbařům nebo dělníkům, ale hlavně kvůli velkému přínosu intelektuálních elit, lidí, kteří sem emigrovali na začátku 20. století a přispěli k rozvoji Československa.

Zdeněk Hřib a Halina Pawlowská společně knihu pokřtili a popřáli ji úspěchů a brzkého vydání druhého díla.

V průběhu večera dále byli prezentováni jednotliví účastníci projektu, v pauzách zahrála na housle Patricie Kozlova a zazpívali ukrajinské písně účastníci kapely Milánosz.

Poslední novinky

Velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis se sešel s Jeho Excelencí Mons. Václavem Malým | 14 června, 16:06

Dne 14. června 2019 se setkal Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis s biskupem pražským Mons. Václavem Malým a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Iclic. Mgr. Ondřejem Pávkem.

Konference v Senátu: Stalinský Hladomor na Ukrajině 1932-1933 | 04 června, 21:54

V úterý 4. června se konala v Senátu Parlamentu České republiky mezinárodní konference pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské na téma Stalinův Hladomor na Ukrajině 1932-1933: utajovaná válka na zničení ukrajinského národa. O program konference se postaralo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny jedná v Praze | 03 června, 16:19

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny přijela s pracovní návštěvou do Prahy v rámci výměny zkušeností z implementace Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V pondělí, 3.června, delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny v čele s náměstkem ministra Mykolou Kuzyo se sešla v Praze s náměstkem ministra životního prostředí České republiky Vladislavem Smržem. 

Vernisáž výstavy ukrajinského exlibris v Praze | 31 května, 11:51

Dne 30. května se konala v galerii Skleněného paláce na Praze 6 vernisáž výstavy Současné ukrajinské exlibris, kterou pořádá městská část Prahy 6 ve spolupráci se spolky sběratelů exlibris v České republice a v Ukrajině. Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Expozice představuje díla 35 umělců z celé Ukrajiny. Výstava potrvá do konce června. 

Velvyslanec Ukrajiny se setkal s delegací ukrajinských farmářů | 20 května, 12:48

Dne 17. května se setkal velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a diplomaté z ekonomického úseku Velvyslanectví s delegací ukrajinských zemědělců a zástupců průmyslových sdružení. Delegace navštívila Prahu a Brno v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství.