Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Kyjev 04:35

3. ročník překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

15 května, 18:22

UMÍTE UKRAJINSKY A BAVÍ VÁS PŘEKLÁDAT? PŘIHLASTE SE DO 3. ROČNÍKU PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE, KTEROU SPOLEČNĚ VYHLAŠUJÍ ČESKÁ ASOCIACE UKRAJINISTŮ, OBEC PŘEKLADATELŮ, ÚSTAV VÝCHODOEVROPSKÝCH STUDIÍ FF UK A VELVYSLANECTVÍ UKRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

TERMÍNY:

Vyhlášení soutěže: 25. dubna 2019

Termín pro odevzdání překladu: 30. září 2019

Vyhlášení výsledků soutěže: říjen 2019

Slavnostní ceremoniál předaní cen: říjen – listopad 2019 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: próza a poezie.

TENTO ROK ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE V KATEGORII PRÓZA PŘEKLÁDAJÍ POVÍDKU TANI MALJARČUKOVÉ ЖАБИ В МОРІ A VZPOMÍNKU VLADIMIRA RAFEJENKA  ПТАХИ ОСТАННЬОГО ЛІТА.

V kategorii poezie se jedná o  vybrané básně Vasyla Stuse a Jurije Izdryka.

Soutěžní překlady naleznete zde:

Proza.docx

Poezie.docx

Jeden účastník může soutěžit v obou kategoriích, ale nemusí.

Pokud se účastník rozhodne soutěžit v obou kategoriích, překlady musí zaslat zvlášť ve dvou e-mailech. 

CENY:

V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

 1. cena – 5000 Kč
 2. cena – 3 000 Kč
 3. cena – 1 000 Kč 

ČLENOVÉ POROTY:

Rita Lyons Kindlerová, ukrajinistka a překladatelka, členka Obce překladatelů

Tereza Chlaňová, vedoucí sekce ukrajinistiky Karlovy univerzity v Praze, předsedkyně České asociace ukrajinistů

Olha Perebyjnis, bohemistka, choť mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR

Radana Merzová, vedoucí sekce ukrajinistiky Palackého univerzity v Olomouci

Monika Ševečková, ukrajinistka Masarykovy univerzity v Brně

 

Kontakt na pořadatele:

Tetiana Okopna a Tereza Chlaňová, email: soutez.ua@gmail.com

 

Podmínky účasti:

 1. Soutěžící musí poslat překlad ve formátu .doc nebo .pdf označený soutěžním pseudonymem společně s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) na adresu soutez.ua@gmail.com nejpozději do 30. září 2019.
 2. Soutěže se může účastnit kdokoliv, neexistují zde žádná omezení (kromě omezení uvedeného v bodě 4).
 3. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jedno finanční ocenění; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
 4. Soutěže v kategorii próza se nemohou účastnit držitelé 1. ceny předchozích ročníků soutěže, avšak mohou se přihlásit do soutěže v kategorii
 5. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či udělit několik prvních (druhých, třetích) cen v každé kategorii.
 6. Výherce by měl být osobně přítomen na ceremoniálu předání cen a cenu si osobně převzít nebo v nezbytném případě vyslat pověřenou osobu vyjma případů, kdy vítěz dlouhodobě nepobývá na území České republiky či pokud se bude jednat o jiné mimořádné okolnosti. Datum ceremoniálu bude vyhlášeno po projednání termínu se všemi vítězi.
 7. Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely:

1) evidence účastníků v soutěži;

2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů);

Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:

 1. a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon
 2. b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagční účely (umístění na webové stránky, facebook apod.);

Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

 

Poslední novinky

Velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis se sešel s Jeho Excelencí Mons. Václavem Malým | 14 června, 16:06

Dne 14. června 2019 se setkal Velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis s biskupem pražským Mons. Václavem Malým a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Iclic. Mgr. Ondřejem Pávkem.

Konference v Senátu: Stalinský Hladomor na Ukrajině 1932-1933 | 04 června, 21:54

V úterý 4. června se konala v Senátu Parlamentu České republiky mezinárodní konference pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské na téma Stalinův Hladomor na Ukrajině 1932-1933: utajovaná válka na zničení ukrajinského národa. O program konference se postaralo Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny jedná v Praze | 03 června, 16:19

Delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny přijela s pracovní návštěvou do Prahy v rámci výměny zkušeností z implementace Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V pondělí, 3.června, delegace Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů Ukrajiny v čele s náměstkem ministra Mykolou Kuzyo se sešla v Praze s náměstkem ministra životního prostředí České republiky Vladislavem Smržem. 

Vernisáž výstavy ukrajinského exlibris v Praze | 31 května, 11:51

Dne 30. května se konala v galerii Skleněného paláce na Praze 6 vernisáž výstavy Současné ukrajinské exlibris, kterou pořádá městská část Prahy 6 ve spolupráci se spolky sběratelů exlibris v České republice a v Ukrajině. Záštitu nad výstavou převzal velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Expozice představuje díla 35 umělců z celé Ukrajiny. Výstava potrvá do konce června. 

Velvyslanec Ukrajiny se setkal s delegací ukrajinských farmářů | 20 května, 12:48

Dne 17. května se setkal velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a diplomaté z ekonomického úseku Velvyslanectví s delegací ukrajinských zemědělců a zástupců průmyslových sdružení. Delegace navštívila Prahu a Brno v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v oblasti zemědělství.