• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Нотаріальні дії
Опубліковано 07 квітня 2024 року о 23:57


 • Заява про не перебування у шлюбі  
 • Заява-згода на виїзд дитини за кордон 
 • Заява про прийняття/відмову від прийняття спадщини 
 • Заява-згода на реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання 
 • Заява-згода на продаж одним з подружжя спільного майна 
 • Посвідчення довіреності 


Прийом здійснюється за попереднім онлайн-записом: https://go.mfa.gov.ua/

 

 • Заява про не перебування у шлюбі

Щоб оформити документ про здатність укласти шлюб в Чехії (довідку про сімейний стан), необхідно заповнити заяву про шлюбну спроможність, а також принести копію першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України.
Якщо до цього часу ви перебували у шлюбі, потрібно надати копію документів, що підтверджують факт припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду тощо).

Зареєструватися потрібно на "Нотаріальні дії, Засвідчення вірності підпису".


 • Заява-згода на виїзд дитини за кордон

Щоб оформити дозвіл одного з батьків на виїзд дитини за межі України, необхідно заповнити заяву та принести такі документи:
- копії закордонних паспортів присутнього з батьків та майбутньої супроводжуючої особи;
- свідоцтво про народження дитини.

 • Заява про прийняття/відмову від прийняття спадщини

Щоб оформити заяву про прийняття (відмову) спадщини в Посольстві, з собою необхідно мати: - заповнити заяву;
- закордонний паспорт та його копію;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про смерть особи (його копію);
- заповіт (його копію), у разі якщо спадщину оформлено на ваше ім'я.
Потрібно зареєструватися на прийом на конкретну годину онлайн.

Посольством видається заява встановленого зразка . У випадку, якщо юрист/нотаріус/компетентний орган видав Вам заяву іншого зразка, проєкт цієї заяви (обов'язково формат doc ) для засвідчення необхідно надіслати на адресу електронної пошти [email protected] перед запланованим візитом (за тиждень).


 • Заява-згода на реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання

Для засвідчення справжності підпису на заяві-згоді на реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання громадянин України подає:

- Заповнену заяву;

- Закордонний паспорт заявника - оригінал та копія першої сторінки;

- [У випадку реєстрації місця проживання дитини] Копія свідоцтва про народження дитини;

- Копія паспорта громадянина України особи, яка буде здійснювати виписку/прописку ;


 • Заява-згода на продаж одним з подружжя спільного майна

Для засвідчення справжності підпису на заяві-згоді на продаж одним з подружжя спільного майна громадянин України подає:
- заповнену заяву;
- закордонний паспорт заявника – оригінал та копія першої сторінки;
- копію довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків заявника (ідентифікаційний код);
- копія першої сторінки паспорта іншого з подружжя, який буде здійснювати продаж майна та/або свідоцтво про шлюб.
- проєкт заяви для засвідчення підпису [у випадку необхідності засвідчення підпису на заяві, виданій юристом/нотаріусом] –надіслати проєкт на електронну пошту перед візитом на електронну адресу [email protected]


 • Посвідчення довіреності

Документи та бланки заяв необхідно обов’язково заповнити до прийому громадян та забезпечити наявність усіх необхідних копій.


Для посвідчення довіреності громадянин України подає:
1. Заповнена заява;
2. Проєкт довіреності, яку необхідно посвідчити (проєкт має бути повністю заповненим та готовим до посвідчення) надіслати в електронному вигляді на адресу електронної пошти - формат doc, з можливістю редагування тексту);
Проєкт довіреності (формат doc) необхідно надіслати перед візитом (за тиждень) на електронну адресу [email protected] ;
3. Закордонний паспорт заявника - оригінал та копія першої сторінки;
4. Внутрішній паспорт заявника (копії всіх сторінок з відмітками);
5. Копію довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків заявника (ідентифікаційний код);
7. Внутрішній паспорт представника (копії всіх сторінок з відмітками);
8. Копію довідки з реєстраційним номером облікової картки платника податків представника (ідентифікаційний код);
9. Документ, який підтверджує родинний зв'язок з представником - у разі наявності (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб).Проєкт довіреності (формат doc, ) необхідно надіслати перед візитом (за тиждень) на електронну адресу [email protected] 


Дипломатичні та консульські установи України за кордоном вчиняють нотаріальні дії, передбачені законодавством України. Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України. Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу на загальних підставах у години прийому відвідувачів. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про нотаріат» консульський відділ вчиняє, зокрема такі нотаріальні дії: 

  

Нотаріальна дія

1.

посвідчує угоди (договори, заповіти, доручення та ін.), крім договорів про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

2.

вживає заходів до охорони спадкового майна;

3.

видає свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

4.

засвідчує вірність копій документів і виписок з них;

5.

засвідчує справжність підпису на документах;

6.

засвідчує вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

7.

засвідчує факт, що громадянин є живим;

8.

засвідчує факт знаходження громадянина в певному місці;

9.

 засвідчує тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

10.

 засвідчує час пред'явлення документів;

11.

 вчиняє виконавчі написи;

12.

 вчиняє морські протести.

Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів: особистої заяви щодо вчинення нотаріальної дії, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та сплати консульського збору.


Вчинення нотаріальних дій може бути відкладене при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

Нотаріально посвідчувані угоди, а також доручення, заяви та інші документи підписуються заявником особисто в присутності консульської посадової особи (консула), яка вчинює нотаріальні дії. Якщо угоду, доручення, заяву чи інший документ підписано за відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем.

Консул засвідчує доручення, заяви тощо від імені однієї або кількох осіб на ім'я однієї або двох осіб (за умови їхнього проживання за однією адресою).

Під час звернення необхідно пред’явити такі документи:

 — паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

 — примірник документу, який необхідно посвідчити або засвідчити;

 — довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків;

 — квитанцію про сплату тарифу (залежно від консульської дії видається консульською посадовою особою після прийняття документів);

 — інші документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть тощо).

При посвідченні договорів майнового характеру до консульського відділу додатково треба подати відомості:

— для юридичних осіб-резидентів – відомості про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

— для юридичних осіб-нерезидентів – найменування, місцезнаходження та державу;

— для громадян України – прізвище, ім’я, по-батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

 — для іноземців та осіб без громадянства – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, адресу місця проживання.

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

При вчиненні нотаріальних дій консул встановлює особу громадянина України, його представника або представника підприємства, установи, організації, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій. Встановлення особи громадянина України здійснюється за паспортом. Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено у разі рішення консула України витребувати додаткові відомості чи документи або направити документи на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

Правоздатність юридичної особи (установа, підприємство, організація) установлюється на основі установчих документів (статуту, установчого договору, для некомерційних організацій - загального положення), документів про реєстрацію. Консул також перевіряє повноваження представника юридичної особи на основі:

— Наявності в нього службового посвідчення з фотокарткою, яке містить вказівку на те, що він є представником юридичної особи;

— Нотаріально засвідчених виписок із протоколів про призначення посадових осіб, що мають повноваження підписувати документ від імені даної юридичної особи;

 — Доручення на здійснення відповідної юридичної дії.

Нотаріально посвідчувані правочини, заяви та інші документи підписуються у присутності консула, який вчинює нотаріальні дії.

Порядок перетинання державного кордону України неповнолітніми громадянами України регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (далі - Правила).

Відповідно до п.4 Правил, виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за  нотаріально  посвідченою  згодою  другого з батьків із зазначенням у ній  держави  прямування  та  відповідного  часового проміжку   перебування  у  цій  державі,  якщо  другий  з  батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

- якщо другий  з   батьків   є   іноземцем   або   особою   без громадянства,  що  підтверджується  записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;

- якщо у паспорті громадянина України для виїзду за  кордон,  з яким   перетинає   державний  кордон  громадянин,  який  не  досяг 16-річного віку,  або  проїзному  документі  дитини  є  запис  про вибуття  на  постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у  дипломатичному  представництві або консульській установі України за кордоном;

- у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

а) свідоцтва про смерть другого з батьків;

б) рішення суду про  позбавлення  батьківських  прав  другого  з батьків;

в) рішення суду   про   визнання   другого  з  батьків  безвісно відсутнім;

г) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

д) рішення суду  про  надання  дозволу  на   виїзд   з   України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

е) довідки про народження дитини,  виданої  відділом  реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно  до  частини  першої  статті 135  Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Так, це заява особи про те, що вона станом на цей час не перебуває у зареєстрованому шлюбі (заява про шлюбну спроможність), підпис якої засвідчено в установленому порядку консульською посадовою особою.

Для вчинення згаданої нотаріальної дії необхідні зареєструватися на на прийом через Інтернет на веб-сторінці  дипустанови на консульську дію "Засвідчення підпису".

З собою слід мати оригінал та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, підтвердження про реєстрацію в ЧР та свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду у випадку, якщо раніше перебували у шлюбі.

Бланк заяви можна завантажити за активним посиланням (заява про шлюбну спроможність).

Нотаріальна дія вчиняється консульськими посадовими особами у день подання документів.

Сума консульського збору складається з послуг технічного характеру та засвідчення підпису на заяві, які можна переглянути у розділі Тарифи консульського збору.

Відповідно до розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 (далі – Положення) фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому  органу Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Фізична особа подає Облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до  контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.  Фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається), та її копії. 

Облікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається  протягом п’яти робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

Фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами  населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу.

У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням),  а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – громадян України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцезнаходженням громадянина України за кордоном. 

У разі якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років, або фізична особа є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Нормативно-правові акти: Податковий кодекс України; Наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 № 779 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків».

Джерело - офіційна веб-сторінка Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua

Іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

1. За умови їх засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

 • відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації;

2. Без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори.

Інформація щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін, міститься у листі Міністерства юстиції України.

3. За умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів.

Під час звернення необхідно пред’явити такі документи заявника та повіреної особи:

— паспорт громадянина України для виїзду за кордон/паспорт громадянина України (та його копію);

— довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків (копія);

— інші копії документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу  тощо).

З собою бажано мати (на флешці) текст довіреності, яку Ви хочете засвідчити. Виключно у разі неможливості – необхідно заповнити бланк відповідної заяви, яку можна завантажити за активним посиланням.

Сума консульського збору складається з послуг технічного характеру та засвідчення підпису на заяві, які можна переглянути у розділі Тарифи консульського збору.

Розрахунок за послугу здійснюється безготівково в консульстві (банківською карткою через термінал) або шляхом оплати у найближчому поштовому відділенні.

З собою бажано мати (на флешці) текст документа, підпис на якому Ви хочете засвідчити, датований днем звернення, або заповнити і роздрукувати відповідну форму, яку можете знайти за посиланням, а також мати закордонний паспорт та його копію.

 Суму консульського збору можна переглянути у розділі Тарифи консульського збору.

Розрахунок за послугу здійснюється безготівково в консульстві (банківською карткою через термінал) або шляхом оплати у найближчому поштовому відділенні.

З собою необхідно мати закордонний паспорт та його копію, свідоцтво про смерть особи (його копію), заповіт (його копію), у разі його оформлення щодо Вас.

Суму консульського збору можна переглянути у розділі Тарифи консульського збору.

Розрахунок за послугу здійснюється безготівково в консульстві (банківською карткою через термінал) або шляхом оплати у найближчому поштовому відділенні.

Заповнити і роздрукувати відповідну заяву, яку можете знайти за посиланням та надати консулу закордонний/внутрішній український паспорт присутнього з батьків, копії закордонних паспортів дитини,  присутнього з батьків та майбутньої супроводжуючої особи.

Суму консульського збору можна переглянути у розділі Тарифи консульського збору. Розрахунок за послугу (оформлення кожного окремого документу) здійснюється безготівково в консульстві (банківською карткою ч/з термінал) або шляхом оплати у найближчому поштовому відділенні.

Порядок оформлення довідки про несудимість Ви можете знайти на сайті Посольства за посиланням: https://czechia.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/dovidka-pro-ne-prityagnennya-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-nesudimist

Враховуючи необхідність витребування необхідної інформації з МВС України, термін оформлення довідки становить до 60 днів (на практиці близько 30 днів).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux