• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чехією
Опубліковано 11 січня 2023 року о 09:23

Чехія є економічно розвинутою країною Центрально-Східної Європи, член ООН, СОТ, ЄС, НАТО, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також інших впливових універсальних та регіональних міжнародних організацій.

47-а економіка світу і 17-та у Європі за номінальним ВВП. Частка Чехії у світовій економіці у 2022 році склала 0,3%.

Одна із найбільш промислово орієнтованих держав Європи. Частка промисловості у ВВП країни становить близько 33%. Основними галузями промисловості Чехії є машинобудування (насамперед, автомобілебудування), електротехнічна, хімічна промисловість, металургія, харчова промисловість, фармацевтика та інші.

Чеська економіка глибоко інтегрована з іншими економіками Європейського Союзу, насамперед, ФРН.

Відносно низький рівень державного боргу та макроекономічна стабільність сприяють високим міжнародним кредитним рейтингам Чехії.

У рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу «Doing business 2020» Чехія займає 41 місце. Відповідно до Звіту про розвиток людства Програми розвитку ООН за 2022 року Чехія належить до групи країн із дуже високим рівнем індексу людського розвитку (32 місце).

Важливу роль для економіки Чехії відіграє зовнішня торгівля. Частка експорту у ВВП Чехії становить понад 72,73%.

Основними для чеських товарів є ринок ЄС (81,6% експорту товарів). Головним торговельним партнером є ФРН, куди спрямовується близько 33% чеського експорту. За обсягами загального зовнішнього товарообігу перше місце обіймає Німеччина (28,5%), а потім слідують - Словаччина (8,4%), Польща (7,1%), Франція (4,6%), Австрія (4,5%), Італія (4,1%), Нідерланди (3,6%), Великобританія (3,6%), Угорщина (3,4%), Іспанія (2,6%), США (2,5%).

Обсяги загального зовнішнього товарообігу з Китаєм становлять 9,9%.

У товарній структурі чеського експорту домінують транспортні засоби та інша продукція машинобудування (58,4%), напівфабрикати та матеріали (12,9%), товари хімічної промисловості (10,9%), промислові і споживчі товари (7,0%), продовольчі товари та живі тварини (8,9%).

Товарна структура імпорту в країну: транспортні засоби та інша продукція машинобудування (47,6%), напівфабрикати та матеріали (15,8%), промислові і споживчі товари (11,8%), товари хімічної промисловості (11,4%), мінеральні палива (5,5%), продовольчі товари та живі тварини (4,6%).

За результатами 2023 року Чехія посідає 7-ме місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з питомою вагою 4,65 % від загального обсягу.

У 2023 році товарообіг між Україною та Чеською Республікою склав 2785,4 млн дол. США, що на 2,5% або 68,6 млн дол. США більше обсягів торгівлі товарами за 2022 рік. Обсяги експорту українських товарів до Чехії склали 996,0 млн дол. США та зменшилися на 20,4% в порівнянні з 2022 роком, обсяги імпорту збільшилися на 22,2% та склали 1789,4 млн дол. США. Сальдо у торгівлі товарами за цей період негативне для України і складає 793,4 млн дол. США.

* Загальні обсяги торгівлі товарами та послугами розраховано за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги - вартість послуг з переробки   давальницької сировини (в експорті – 2022 р. – 28,3 млн дол. США;  в імпорті  - зазначені послуги не надавалися)

За результатами 2022 року товарообіг між Україною та Чеською Республікою склав 2791,7 млн дол. США, що на 3,6% менше обсягів торгівлі товарами за 2021 рік. Обсяги експорту українських товарів до Чехії склали 1252,1 млн дол. США та зменшилися на 11,5%, обсяги імпорту зросли на 4,0% та склали 1539,6 млн дол. США. Сальдо за цей період негативне для України і складає 287,5 млн дол. США.


За результатами 2022 р. в структурі українського експорту до Чехії домінували поставки: руди, шлаки і зола – 45,3% (обсяги поставок зменшилися 17,6% і становили 567,4 млн дол. США);  електричнi машини – 17,0% (обсяги зменшилися на 10,5% і становили 212,3 млн дол. США); деревина і вироби з деревини – 6,2% (обсяги збільшилися на 23,2% і становили 77,0 млн дол. США); чорні метали – 3,1% (обсяги зменшилися на 57,7% і становили 38,6 млн дол. США); жири та олії тваринного або рослинного походження – 2,7% (обсяги збільшилися в 2,6 р. і становили 34,0 млн дол. США).

У 2022 році в структурі імпорту з Чехії домінували поставки: різне – 20,9% (обсяги збільшилися в 38 раз та становили 322,3 млн дол. США); палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 15,8% (обсяги поставок зменшилися на 17,9% і становили 242,8 млн дол.); засоби наземного транспорту крім залізничного – 15,6% (обсяги зменшилися на 0,7% і становили 240,6 млн дол. США); електричнi машини – 9,7% (поставки зменшилися на 25,4% і становили 149,4 млн дол. США); реактори ядерні, котли, машини – 7,3% (обсяги поставок зменшилися на 44,0% і становили 112,2 млн дол. США).

За результатами 2022 року обсяг торгівлі послугами між Україною та Чехією склав 109,0 млн дол. США, що на 41,1%, або на 76,2 млн дол. США менше обсягів торгівлі послугами за 2021 рік. Обсяги експорту українських послуг до Чехії склали 71,1 млн дол. США, що на 38,8% менше у порівнянні з 2021 роком. Обсяги імпорту склали 37,9 млн дол. США, що на 45,2%  менше показників 2021 року. Сальдо у торгівлі послугами за 2022 рік позитивне і складає 33,2 млн дол. США.

Структура українського експорту послуг: послуги з переробки матеріальних ресурсів – 40,0%; транспортні послуги – 21,6%; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги  – 19,6%; ділові послуги – 13,4%; послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 1,8%.

Структура імпорту послуг: послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 22,2%; транспортні послуги – 21,1%; послуги зі страхування – 20,9%; ділові послуги – 12,7%; роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності – 10,1%.

За результатами січня - вересня 2023 року товарообіг між Україною та Чеською Республікою склав 1994,2 млн дол. США, що на 5,0% або 104,4 млн дол. США менше обсягів торгівлі товарами за відповідний період 2022 року. Обсяги експорту українських товарів до Чехії склали 798,2 млн дол. США та зменшилися на 19,3% в порівнянні з відповідним періодом 2022 року, обсяги імпорту збільшилися на 7,8% та склали 1196,0 млн дол. США. Сальдо у торгівлі товарами за цей період негативне для України і складає 397,8 млн дол. США.

За результатами січня-вересня 2023 р. в структурі українського експорту до Чехії домінували поставки: руди, шлаки і зола – 40,0% (обсяги поставок зменшилися на 32,8% і становили 319,6 млн дол. США);  електричнi машини – 19,2% (обсяги зменшилися на 9,0% і становили 153,3 млн дол. США); деревина і вироби з деревини – 5,5% (обсяги зменшилися на 26,2% і становили 44,1 млн дол. США); чорні метали – 3,3% (обсяги зменшилися на 15,5% і становили 26,6 млн дол. США); цукор і кондитерські вироби з цукру – 3,1% (обсяги збільшилися в 4,3 р. і становили 24,6 млн дол. США).

За січень-вересень 2023 року в структурі імпорту з Чехії домінували поставки: різне – 22,9% (обсяги поставок збільшилися на 46,8% і становили 274,1 млн дол. США); засоби наземного транспорту крім залізничного – 14,1% (обсяги зменшилися на 7,4% і становили 168,5 млн дол. США); електричнi машини – 9,5% (поставки збільшилися на 12,8% і становили 113,5 млн дол. США); реактори ядерні, котли, машини – 8,7% (обсяги поставок збільшилися на 26,5% і становили 103,5 млн дол. США); пластмаси, полімерні матеріали – 6,1% (обсяги збільшилися на 26,3% та становили 72,6 млн дол. США).

За даними Національного банку України станом на 31.12.2021 Чеська Республіка інвестувала в економіку України 213,0 млн дол. США прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі та боргові інструменти, залишки за країнами світу).

Найбільший обсяг чеських інвестицій надійшов в українську промисловість 116,4 млн дол. США, що становить 71,1 % від загального обсягу чеських інвестицій в українську економіку.

Станом на 31.12.2021 українські інвестиції в економіку Чеської Республіки не залучалися.

Важливу координаційну роль у двосторонній економічній співпраці відіграє Українсько-чеська змішана комісія з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва (проведено 9 спільних засідань, останнє - 19-20 жовтня 2021 року в м. Київ).

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з вітчизняними партнерами.

Поряд з тим запроваджено механізм опрацювання звернень вітчизняних компаній щодо просування їх продукції та пошук партнерів на іноземних ринках із використанням наявних можливостей економічних відділів у складі закордонних диппредставництв. З цією метою створено міжнародну платформу “NAZOVNI”, яка призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках.

Більше інформації про платформу “NAZOVNI” та порядок подання заявок можна дізнатися на сайті https://nazovni.online/.

Одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах, що сприяє розвитку міжнародної виробничої кооперації вітчизняних підприємств, збільшенню обсягів українського експорту та просуванню комерційних інтересів наших компаній на світових ринках в цілому. Закордонні дипломатичні установи України забезпечують необхідний інформаційний супровід участі вітчизняних компаній в міжнародних проектах

Більше інформації Ви знайдете на сайті РЕІ.

Заповнити анкету експортера для:

 • отримання дипломатичного сприяння у просуванні продукцїі за кордоном, пошуку партнерів;
 • отримання сприяння в організації та участі у виставкових заходах ат форумах за кордоном;
 • включення підприємства до бази даних Ради експортерів та інвесторів (РЕІ) для надсилання, у разі надходження, пропозицій іноземних компаній щодо співробітництва у визначеній галузі, інформацїі щодо виставок та форумів за кордоном, організованих МЗС заходів для експортерів, інформаційних матеріалів про іноземні ринки та ін.

Українсько-чеська торговельно-промислова палата

Ukrainian - Czech Chamber of Commerce (UKRCHAM)

Адреса: Hybernská 1033/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

E-mail: [email protected]

Web: https://ukrcham.cz/

 

ТПП Чеської Республіки

Hospodářská komora České republiky

Адреса: Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Телефон: + 420 266 721 300

E-mail: [email protected]

Web:https://www.komora.cz/

 

Регіональні ТПП Чехії

 

ТПП м.Прага

Адреса: Náměstí Franze Kafky 17/7

Телефон: + 420 224 818 197

E-mail:  [email protected]

E-mail:  [email protected]

Web: http://www.hkp.cz/

 

ТПП краю Височина

Адреса: Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava

Телефон: 567 309 320

Факс: 561 114 300

E-mail:  [email protected]

E-mail:  [email protected]

Web: http://www.khkvysocina.cz/

 

ТПП Злінського краю

Адреса: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (23. budova, Areál Svit)

Телефон: -

E-mail:  [email protected]

Web: www.khkzk.cz

 

ТПП Карловарського краю

Адреса: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb

Телефон: +420 354 426 140

E-mail:: [email protected]

Web: https://www.khkkk.cz/

 

ТПП Краловоградецького краю

Адреса:  Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Телефон: +420 495 521 603

E-mail:  [email protected] (керівник Радек Зеленка (Zelenka Radek);

Web: www.komora-khk.cz

 

ТПП Ліберецького краю

Адреса:  EVROPSKÝ DŮM (budova č. 4), U Jezu 525, 460 01 Liberec - Liberec IV - Perštýn

Телефон: +420 483 346 000

E-mail:  [email protected]

Web: http://www.khkliberec.cz/

 

ТПП Мораво-Сілезького краю

Адреса: Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Телефон: +420 724 873 144 (керівник – Наталія Шітованцова (NATÁLIE ŠITAVANCOVÁ)

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Web: https://www.khkmsk.cz/

 

ТПП Оломоуцького  краю

Адреса: Jeremenkova 1211/40, Hodolany, 779 00 Olomouc

Телефон: 587 332 068

E-mail: [email protected]

Web: https://www.khkok.cz/

 

ТПП Пардубицького краю

Адреса:  nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Телефон: +420 466 613 782

E-mail: [email protected]

Web  https://www.khkpce.cz/

 

ТПП Південноморавського краю

Адреса: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika (vědeckotechnický park TITC)

Телефон: +420 511 156 124

E-mail: [email protected]

Web: http://www.khkjm.cz/

 

ТПП Південночеського краю

Адреса: Husova 9, 370 01 České Budějovice

Телефон: +420 387 699 311

E-mail:  [email protected];

Web: https://www.jhk.cz/

 

ТПП Плзенського краю

Адреса:  Nerudova 25, 301 00 Plzeň

Телефон:+420 377 322 826

E-mail: [email protected] Web: www.rhkpk.cz

ТПП Устецького краю

Адреса: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

 

Телефон: +420 776 771 735, +420 777 715 671, +420 608 677 172

E-mail:  [email protected];

Web: http://www.khk-usti.cz/

 

ТПП Центральночеського краю

Телефон: +420 724 613 949

E-mail: [email protected]

 

Асоціація промисловості і транспорту  Чеської Республіки

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Адреса: Freyova 948/11 190 00 Praha 9 - Vysočany

Телефон: +420 225 279 111 Факс:+420 225 279 100

E-mail: [email protected]

Web: https://www.spcr.cz/

 

Асоціація торгівлі і туризму

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Адреса: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1

Телефон: +420 224 805 158, +420 224 805 159, +420 224 805 145

E-mail:  [email protected] Web: http://www.socr.cz/

 

Аграрна торгова палата

Agrární komora České republiky

Адреса: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10

Президент Ян Долежал (Ing. Jan Doležal)

Телефон: +420 296 411 180

E-mail:  [email protected]

 

Секретар Габрієла Длоуга (Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.)

Телефон: +420 737 569 480

E-mail:  [email protected]

 

Web: http://www.akcr.cz/

 

Продовольча палата Чехії

Potravinářská komora České republiky

Адреса: Počernická 96/272, 108 03 Praha 10-Malešice

Телефон: +420 296 411 187 (sekretariát)

E-mail: [email protected]

Web: http://www.socr.cz/


 

Конфедерація промисловості Чеської Республіки

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Адреса: Freyova 948/11, 190 00, Praha 9

Телефон: +420 225 279 111

E-mail: [email protected]

Web: https://www.spcr.cz/


Асоціація автомобільної промисловості

Sdružení automobilového průmyslu

Адреса: Budějovická 1550/15a, 140 00, Praha 4

Телефон: +420 604 242 574

E-mail: [email protected]

Web: https://autosap.cz/

 

Асоціація електронної комерції

Asociace pro elektronickou komerci

Адреса: Sokolská 23, 120 00, Praha 2

Телефон: +420 222 510 100

E-mail: [email protected]

Web: https://www.apek.cz/

 

Асоціація інформаційних технологій і телекомунікацій

ICT UNIE

Адреса: Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

Телефон: +420 266 721 300

E-mail: [email protected]

Web: http://www.ictu.cz/

 

Транспортна асоціація  Чеської Республіки

Svaz dopravy ČR

Адреса: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00, Praha 1

Телефон: -

E-mail: [email protected]

Web: https://www.svazdopravy.cz/

Назва заходу

Спеціалізація виставкового заходу

Місце проведення виставкового заходу

Термін проведення виставкового заходу

Організатор виставкового заходу

1

2

3

4

5

SALIMA TECHNOLOGY

Міжнародний продовольчий ярмарок SALIMA презентує огляд чеських та іноземних постачальників продуктів харчування, інгредієнтів, алкогольних та безалкогольних напоїв, кондитерських виробів, кави, чаю та делікатесів.

Виставковий центр (м. Брно).

07–09.02.2023

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

https://old.bvv.cz/en/salimatech/

FOR DECOR & HOME 2023

12-а міжнародна контрактна виставка декору квартирного кухонного інтер’єру

PVA EXPO PRAHA

19-21.01.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

Stavební veletrh Brno

Будівельний ярмарок в Брно. Передбачено павільйони будівельних технологій та матеріалів, обробки та виробів із дерева, меблів та дизайну

Виставковий центр (м. Брно)

02-04.03.2023

Veletrhy Brno, a.s.

DSB


Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/

https://www.bvv.cz/dsb/

FOR WOOD 2023

12-ий міжнародний ярмарок дерев’яних конструкцій і матеріалів

PVA EXPO PRAHA

09-11.02.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR PASIV 2023

10-ий міжнародний ярмарок технологій низькоенергетичних, пасивних будівель

PVA EXPO PRAHA

09-11.02.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR THERM 2023

10-й щорічний ярмарок печей, камінів та котлів

PVA EXPO PRAHA

03-05.03.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR FISHING 2023

Міжнародний ярмарок рибальства

PVA EXPO PRAHA

16-19.02.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Тел.: +420 225 291 111Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR BOAT 2023

6-а виставка човнів та водних видів спорту

PVA EXPO PRAHA

17-19.3.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Тел.: +420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2023

Традиційний туристичний ярмарок, де представлені національні туристичні центри та туркомпанії зарубіжних країн.

PVA EXPO PRAHA

17-19.03.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Тел.: +420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

[email protected]

FOR CARAVAN 2023

13-а виставка житлових автомобілів та фургонів

PVA EXPO PRAHA

17-19.03.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Тел.: +420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR BIKES 2023

Міжнародний ярмарок велосипедного спорту

PVA EXPO PRAHA

24-26.03.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 739 003 144Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

DESIGN SHAKER 2023

9-ий спеціалізований ярмарок дизайну інтер’єрів.

PVA EXPO PRAHA

30.3-02.04.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR GARDEN 2023

16-а міжнародна виставка паркової архітектури, садової  та комунальної техніки

PVA EXPO PRAHA

30.3-02.04.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

FOR INTERIOR 2023

Міжнародна виставка меблів та рішень для інтер’єру

PVA EXPO PRAHA

30.3-02.04.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

OPTA

Міжнародна виставка офтальмологічної оптики, оптометрії

Виставковий центр  (м. Брно)

03-05.03.2023

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ VELETRH OČNÍ OPTIKY, OPTOMETRIE A OFTALMOLOGIE

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

https://www.bvv.cz/techagro/

Silva Regina

Міжнародна ярмарок лісового господарства та мисливства

Виставковий центр (м. Брно)

07-11.04.2024

Veletrhy Brno, a.s.Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

https://www.bvv.cz/silva-regina/

REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023

Виставка-ярмарок, технологій, обладнання і послуг у сфері поліграфії і реклами.

PVA EXPO PRAHA

25-27.04.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

«Реклама. Поліграфія. Упаковка»

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

[email protected]

WINE PRAGUE 2023

7-й Міжнародний винний ярмарок для професіоналів

PVA EXPO PRAHA

16-17.05.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612

[email protected]

URBIS SMART CITY FAIR

Ярмарок розумних рішень для міст та муніципалітетів

Виставковий центр (м. Брно)

1-3.06. 2022

Veletrhy Brno, a.s.

VELETRH CHYTRÝCH ŘEŠENÍ PRO MĚSTA A OBCE

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/urbis

48. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

Сільськогосподарська професійна виставка (тваринництво, сільськогосподарська техніка, мисливство, бджільництво, риболовля, агропродукція, технології, дослідження та освіта)

Výstaviště České Budějovice a.s.

19-21.09.2023

Výstaviště České Budějovice a.s.

48-й Міжнародна аграрна виставка «Земля-годувальниця»

Husova 523/30


420 770 165 901370 05 České Budějovice

420 387 714 213

[email protected]

FOR ARCH 2023

33-ий міжнародний будівельний ярмарок

PVA EXPO PRAHA

19-23.09.2023

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - LetňanyВиставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

420 225 291 612

[email protected]

MSV

Міжнародна інженерна виставка

Виставковий центр  (м. Брно)

10-13.10.2023

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/msv/msv-2022

FOND-EX

Міжнародна виставка ливарних технологій

Виставковий центр (м. Брно)

жовтень 2024 р.

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ SLÉVÁRENSKÝ VELETRH

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/fond-ex

PROFINTECH

Міжнародна виставка технологій обробки поверхонь

Виставковий центр (м.Брно)

жовтень 2024 р.

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ VELETRH TECHNOLOGIÍ PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/profintech

PLASTEX

Міжнародна виставка пластмас, гуми та композитів

Виставковий центр у м. Брно

05-09.10.2024

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ VELETRH PLASTŮ, PRYŽE A KOMPOZITŮ

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/plastex

REHAPROTEX

Ярмарок виробників та дистриб’юторів реабілітаційного, ортопедичного та протетичного обладнання.

Виставковий центр у м. Брно

31.10- 03.11.2023

Veletrhy Brno, a.s.Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

https://www.bvv.cz/rehaprotex/

GO

Міжнародний ярмарок туристичної індустрії

Виставковий центр у м. Брно

02–05.11.2023

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ VELETRH PRŮMYSLU CESTOVNÍHO RUCHU

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/go-regiontour

REGIONTOUR

Міжнародний ярмарок туристичних можливостей регіонів

Виставковий центр у м. Брно

02–05.11.2023

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ VELETRH TURISTICKÝCH MOŽNOSTÍ V REGIONECH

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/go-regiontour

MINERÁLY BRNO

Міжнародна виставка-продаж мінералів та ювелірних виробів

Виставковий центр у м. Брно

18–19.11.2023

Veletrhy Brno, a.s.

MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSILIÍ, ŠPERKŮ A PŘÍRODNIN

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

[email protected]

www.bvv.cz/mineraly-brno


Інформація щодо обов’язкового перебування на обліку в Державній митній службі України осіб нерезидентів, які здійснюють декларування товарів в Україні

Відповідно до пункту 61 розділу ХХІ Митного кодексу України обов’язковим є перебування на обліку в Державній митній службі України осіб нерезидентів, які здійснюють декларування товарів в Україні.

Згідно з частиною восьмою статті 455 Митного кодексу України, не перебування на обліку є підставою для відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Згідно з частиною першою статті 455 Митного кодексу України обов’язковому обліку підлягають особи нерезиденти, які є:

декларантами товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у випадках передбачених пунктом 4 частини другої статті 265 Митного кодексу України (іноземні перевізники що переміщують територією України товари, транспортні засоби комерційного призначення, прохідним транзитом);

перевізниками товарів через митний кордон України та/або між митницями на території України або є особою відповідальною за такі перевезення (іноземні перевізники, що переміщують товари під митним контролем).

 

Стати на облік можливо:

при в’їзді або виїзді з України шляхом заповнення реєстраційної форми безпосередньо у пункті пропуску та надання копії свідоцтва про реєстрацію особи нерезидента, видану компетентним органом країни реєстрації;

шляхом направлення поштою до будь якої митниці заповненої реєстраційної форми та надання копії свідоцтва про реєстрацію особи, видану компетентним органом країни реєстрації;

безпосередньо подати до будь якої митниці заповненої реєстраційної форми та копії свідоцтва про реєстрацію особи, видану компетентним органом країни реєстрації, або подання цих документів через уповноважену особу, яка діє на підставі довіреності від особи нерезидента, або через агента з митного оформлення, який діє на підставі договору між особою нерезидентом та українським митним брокером.

Реєстраційна форма може бути заповнена на будь якій мові офіційного міжнародного спілкування.

Для прискорення обробки інформації бажано заповнювати її українською або англійською мовою.

Після введення даних із заяви до інформаційної системи митної служби, особі нерезиденту протягом однієї години буде присвоєно тимчасовий обліковий номер.

Відмова у присвоєні тимчасового облікового номеру можлива, якщо:

- реєстраційна форма містить не всі обов’язкові дані;

- особа нерезидент вже перебуває на обліку.

Тимчасовий обліковий номер дозволяє особі нерезиденту здійснювати усі митні формальності та процедури без обмежень.

Про взяття на облік та присвоєння облікового номеру особа нерезидент інформується протягом наступних п’яти робочих днів.

Документи:

Заява про взяття на облік особи-нерезидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Чехія є членом ЄС і на її ринок поширюються правила та умови діяльності, що діють на єдиному ринку Євросоюзу. Повноваження у сфері торговельної  політики делеговані країнами-членами ЄС Європейській комісії.

Рамкові умови економічної співпраці з Чехією, у т.ч. щодо виходу на ринок для українських експортерів, визначаються положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (вступила в силу 01.09.2017 р.), насамперед, в частині запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВ ЗВТ).

Відповідно до графіків сторін, викладених у Додатку І-А до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, ставки ввізного мита на товари поступово зменшуються (завантажити Додаток І-А можна за посиланням).

Інформація щодо актуальних ставок ввізного мита ЄС для товарів походженням з України, а також  дані щодо оподаткування українських товарів у різних країнах ЄС та вимог до продукції доступні в режимі он-лайн на інтернет-ресурсі Європейської Комісії Trade Helpdesk за посиланням.

Чеський ринок є відносно невеликим та висококонкурентним. Водночас, існують можливості та потенціал нарощування українського експорту в Чехію, про що, зокрема, свідчить й стабільне збільшення його обсягів протягом останніх років.

Найбільш ефективним шляхом входження на чеський ринок є налагодження стабільних коопераційних зв’язків з діловими партнерами в Чехії, у т.ч. щодо спільного випуску продукції. Така модель для українських експортерів є пріоритетною, оскільки суттєво спрощує залучення фінансування і розширює можливості реалізації своєї продукції за кордоном.

Поширеною практикою виходу на чеський ринок є т.зв. непрямий експорт. У рамках цієї моделі продукція виробляється українською компанією, а продається під брендом чеського партнера, який вже має достатні позиції на ринку. Зокрема, такого роду співпрацю протягом останнього часу чеські бізнесові кола пропонують українським виробникам сільськогосподарської та харчової продукції.

Іншим варіантом експорту для українських виробників є  створення в Чехії дочірньої компанії, що дозволяє зберегти повний контроль над усіма етапами виробництва, експорту, просування, продажу продукції, надає додаткові можливості для освоєння ринків сусідніх країн, де схожі умови діяльності.

Перспективним шляхом виходу на чеський ринок є участь у тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг, що, однак, також передбачає наявність власного представництва на території Чехії або ділового партнера.  

На чеському ринку діють сертифікати міжнародного взірця, що відповідають вимогам ЄС. Сертифікація товарів в Чехії проводиться органами з сертифікації, уповноваженими Управлінням з технічного стандартизації, метрології та державних випробувань (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), який є організаційною структурою у Міністерстві промисловості та торгівлі Чеської Республіки. Актуальна інформація про акредитовані для сертифікації організації доступна за посиланням.

Торговий реєстр Чеської Республіки

Реєстр суб’єктів підприємництва

Для пошуку ділового партнера в Чехії також можна скористатися можливостями Чеського агентства з підтримки торгівлі «Чехтрейд», заповнивши відповідну анкету на сторінці агентства за посиланням.

Ринок державних (публічних) закупівель в Чеській Республіці динамічно розвивається та заслуговує на увагу з точки зору просування українського експорту товарів та послуг.

Основним нормативно-правовим актом, яким регулюються тендерні процедури в ЧР, є Закон про публічні закупівлі (134/2016 Sb.), з яким можна ознайомитися за цим посиланням. Цей Закон імплементує законодавчі норми у сфері публічних закупівель, які діють в рамках ЄС. Законом визначаються критерії, яким мають відповідати учасники тендерних процедур. Зокрема, однією із законодавчих вимог до компанії-постачальника є надання інформації стосовно структури власності та кінцевих бенефіціантів.

Учасники тендерів мають право звернутися до Міністерства регіонального розвитку ЧР, яке є головним центральних органом виконавчої влади, відповідальним за підготовку нормативно-правових актів та забезпечення функціонування системи публічних закупівель в Чехії, з проханням про внесення до реєстру так званих «кваліфікованих» постачальників, що суттєво спрощує участь у тендерних процедурах, оскільки позбавляє необхідності в майбутньому надавати актуальні довідки від державних органів ЧР про відповідність встановленим критеріям. Водночас, ця послуга є платною.

Вимоги до постачальників можуть встановлюватися також й самими замовниками, однак, вони не мають носить дискримінаційний характер, у т.ч. щодо іноземних постачальників.

У Чехії проводяться тендери на постачання товарів, здійснення будівельних робіт та надання послуг. Інформація щодо тендерів оприлюднюється на національній платформі «Вісник державних замовлень» (Věstník veřejných zakázek), яка розміщена за посиланням: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/. Реєстрація на платформі для постачальників можлива і зробить користування її функціоналом більш комфортним, проте не є обов’язковою.

Крім того, інформація про тендери в ЧР доступна на офіційному порталі ЄС: https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do.

У контексті продовження процесу електронізації документообігу Міністерство регіонального розвитку ЧР активно розвиває нову інтегровану інформаційну тендерну платформу, яка доступна за посиланням: https://nen.nipez.cz/.

Профілі замовників розміщено на спеціалізованих електронних торгових майданчиках або власних веб-сторінках (користування для постачальників є безкоштовним). Водночас, деякі з них пропонують платні послуги, такі як підписка на нові тендери. Основною складовою профілю є тендерна документація, яку рекомендується ретельно вивчити. В ній прописуються основні вимоги до потенційних постачальників (необхідна кваліфікація, вимоги до товару чи послуги тощо), а також вказується адреса, на яку надсилають документи. У деяких випадках тендерна документація також включає проєкт угоди про постачання товарів чи надання послуг.

Все більш поширеною в Чехії стає практика подання документів в електронному вигляді, що вимагає отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП). Зробити це можна, наприклад, за допомогою Пошти ЧР з дотриманням вимог, з якими можна ознайомитися за посиланням: http://www.postsignum.cz/index.php?lang=en.

Слід звернути увагу на те, що документація для участі у тендері має бути підготовлена, як правило, чеською мовою. Замовник може вимагати надання певних документів з офіційним перекладом, завіреним у встановленому законодавством порядку. Для належної підготовки документів рекомендується користуватися послугами юридичних компаній, які добре орієнтуються в чеському законодавстві.

Ефективним шляхом для забезпечення позитивного результату участі у тендерах є встановлення ділових контактів з чеськими компаніями-постачальниками товарів та послуг або заснування власної дочірньої компанії на території Чехії.

Згідно з законом Чеської Республіки № 455/1991 Зб. "Про підприємницьку діяльність" іноземні громадяни можуть виконувати підприємницьку діяльність на території Чехії за тих самих умов, що й громадяни Чеської Республіки, якщо інше не передбачено спеціальними законами. Водночас, іноземна фізична особа має дотримуватись вимог закону № 326/1999 Зб. "Про перебування іноземців на території Чеської Республіки", який регулює порядок отримання віз та дозволів на постійне та тимчасове проживання в Чехії з не туристичною метою.

Організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Чехії врегульовані нормами чеського національного права та нормами права ЄС. Зокрема, йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю, європейське товариство, акціонерне товариство, командитне товариство та повне товариство, а також кооперативи та європейські господарські об’єднання (European Economic Interest Grouping).

Процедура заснування та реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у Чехії проводиться у два етапи. Насамперед оформлюється засновницький договір, статут чи одноосібний засновницький акт, що залежить від обраної організаційно-правової форми. Задля оформлення таких документів необхідно залучити місцевого нотаріуса (наприклад, при заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю необхідно оформити засновницький договір у формі так званого нотаріального запису, який є спеціальним різновидом нотаріальної дії). Після завершення першого етапу засновану компанію необхідно зареєструвати у Торговому реєстрі, записи в якому проводять регіональні реєстраційні суди або нотаріус, який склав нотаріальний запис про заснування. Лише після успішної реєстрації (появи реєстраційних даних у вільному доступі на порталі Міністерства юстиції Чеської Республіки https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik) компанія набуває повної правосуб’єктності як юридична особа та може вступати у різного роду правовідносини.

Найпоширенішою організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є товариство з обмеженою відповідальністю (чеською: společnost s ručením omezeným / s.r.o.). Значною перевагою цієї форми є проста корпоративна структура та відсутність повної відповідальності засновників (у подальшому учасників) перед кредиторами після повної сплати номінальної вартості часток статутного капіталу. Після того, як засновник повністю погашає свою заборгованість перед компанією щодо сплати своєї частки статутного капіталу, його майнова відповідальність перед третіми особами припиняється. Доти засновник несе лише обмежену відповідальність у межах суми, яка відповідає непогашеній частині боргу перед компанією щодо сплати частки статутного капіталу. Товариство з обмеженою відповідальністю може існувати також як одноосібна корпорація, тобто для заснування та подальшої діяльності компанії достатня участь лише однієї фізичної чи юридичної особи. Вимоги до статутного капіталу є умовними, кожен засновник повинен зобов’язатися сплатити щонайменше 1 чеську крону. Для заснування товариства з обмеженою відповідальністю необхідно оформити засновницький договір або ж засновницький акт (при створенні одноосібної компанії) у формі вищезгаданого нотаріального запису. Структура такої компанії передбачає існування загальних зборів всіх учасників (при одноосібній компанії роль загальних зборів виконує одноосібно єдиний учасник) та статутного органу, тобто директора чи декількох директорів, на який покладена функція прийняття управлінських рішень при веденні підприємницької діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю зобов’язане вести бухгалтерський облік та є платником податку з прибутку юридичних осіб (ставка податку з прибутку юридичних осіб складає 19%). У подальшому можливі інші податкові обов’язки, зокрема реєстрація платником податку на додану вартість.

Для ведення підприємницької діяльності комерційна організація має отримати відповідні підприємницькі дозволи. Закон Чеської Республіки "Про підприємницьку діяльність" містить перелік існуючих видів підприємницької діяльності та вимоги, яким повинен відповідати підприємець або так званий відповідальний представник комерційної організації для отримання підприємницьких дозволів. Йдеться про:

- повну юридичну дієздатність;

- відсутність судимості;

- освіту та/або професійний досвід у відповідній сфері (для деяких видів підприємницької діяльності, які не спадають до так званих «вільних» видів, де ця умова не діє).

Для здійснення підприємницької діяльності в окремих спеціалізованих сферах (наприклад, утилізація відходів, телекомунікаційні послуги тощо) необхідно отримати спеціальні дозволи (ліцензії) від уповноважених державних органів.

Заснування філії іноземної компаній в Чеській Республіці

Згідно з чеським законодавством, іноземна компанія - це компанія, юридична адреса головного офісу якої знаходиться за межами Чеської Республіки. Іноземні компанії можуть відкривати філії в Чеській Республіці і здійснювати підприємницьку діяльність через  свої філії за однакових умов з чеськими суб’єктами. За загальним правилом, філія повинна мати економічну і функціональну незалежність. При цьому філія не є юридичною особою і лише виконує функції представництва інтересів іноземної компанії. Тому всі права і обов'язки, що виникають в ході підприємницької діяльності філії, не є правами і обов'язками власне філії, а самої іноземної компанії. Для того, щоб філія іноземної компанії могла розпочати підприємницьку діяльність в Чеській Республіці, вона повинна бути зареєстрованою в Торговому реєстрі ЧР на підставі заяви, поданої іноземною компанією. Крім того, філія має отримати всі відповідні підприємницькі дозволи і призначити відповідального представника.

Надавати професійні юридичні послуги у Чехії має право лише обмежене коло фахівців, зокрема нотаріуси чи адвокати. Перевірену інформацію про нотаріусів у Чехії Ви знайдете за цим посиланням: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru;  для пошуку інформації про чинних адвокатів скористайтеся посиланням на сторінку Чеської палати адвокатів: https://vyhledavac.cak.cz/.

Цей матеріал був підготовлений у співпраці з адвокатським бюро PRK Partners (https://www.prkpartners.com/).

Чехія по праву вважається однією з найбільш привабливих країн для ведення бізнесу. В країні створені сприятливі умови для підприємницької діяльності: усталені правові рамки і цивілізована судова система, яка захищає приватну власність, доступні кредитні ресурси, помірне податкове навантаження тощо. Позитивом для ведення бізнесу є низький рівень економічної злочинності, стабільність валюти та банківської системи.

Бізнес Чехії адаптований до загальноєвропейських правил ведення підприємницької діяльності і керується аналогічними принципами, що й колеги в інших країнах Європейського Союзу. При цьому чеські підприємці є досить консервативними, надають перевагу роботі у звичному оточенні, не схильні до ризиків, обережні у встановленні нових контактів. Тому, працюючи з чеськими діловими партнерами, необхідно особливо дбати про свою ділову репутацію та дотримуватися взятих на себе зобов’язань. Слід також враховувати особливості усталених практик ведення бізнесу за європейськими стандартами.

Міністерство промисловості і торгівлі ЧР

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Адреса: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Телефон: +420 224 851 111

Факс: +420 224 811 089

E-mail: [email protected]

Web: https://www.mpo.cz/

 

Міністерство сільського господарства ЧР

Ministerstvo zemědělství České republiky

Адреса: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Телефон: +420 221 811 111

Факс: +420 224 810 478

E-mail: [email protected], [email protected]

Web: eagri.cz

 

Ліцензійне управління Міністерства промисловості і торгівлі ЧР

Licenční správa MPO  ČR

Адреса: Dittrichova 21, PRAHA 2

Телефон: +420 224 855 111

Факс: +420 224 855 690

Web: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/

 

Міністерство транспорту ЧР

Ministerstvo dopravy

Адреса: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Телефон:  225 131 111 (комутатор)

E-mail:

Web:  https://www.mdcr.cz/

 

Управління з технічної стандартизації, метрології та державних випробувань ЧР  (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)

Адреса: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 та ÚNMZ, Na Žertvách 132/24, Praha 8 (для кореспонденції)

Телефон: +420 221 802 111

E-mail: [email protected]

Web: https://www.unmz.cz/

 

База даних, акредитованих в Чехії для сертифікації організацій, (англійською мовою): https://www.cai.cz/?page_id=12902&lang=en

 

Найбільші торгові мережі в Чехії:

 

KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Адреса:: Bělohorská 2428/205, 169 00 Praha 6-Břevnov

Телефон: +420 233 352 765

https://www.kaufland.cz/

 

Tesco Stores ČR a.s.

Адреса: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10

Телефон: +420 272 087 111, +420 272 086 111

E-mail: [email protected]

 

Albert Česká republika, s.r.o. (AHOLD CZECH REPUBLIC)

Адреса: Radlická 520/117,158 00 Praha 5 - Jinonice

Телефон: +420 234 004 111

E-mail: [email protected]

 

Lidl Česká republika v.o.s.

Адреса: City West, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13

Телефон: +420 800 115 435, +420 257 086 111

E-mail: [email protected]

Web: www.lidl.cz

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux