• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Чехією
Опубліковано 05 березня 2020 року о 09:23

Чехія є економічно розвинутою країною Центрально-Східної Європи, член ООН, СОТ, ЄС, НАТО, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також інших впливових універсальних та регіональних міжнародних організацій.

47-а економіка світу і 18-та у Європі за номінальним ВВП (246,5 млрд. дол. США у 2019 р.).

Одна із найбільш промислово орієнтованих держав Європи. Частка промисловості у ВВП країни становить близько 33%. Основними галузями промисловості Чехії є машинобудування (насамперед, автомобілебудування), електротехнічна, хімічна промисловість, металургія, харчова промисловість, фармацевтика та інші.

Чеська економіка глибоко інтегрована з іншими економіками Європейського Союзу, насамперед, ФРН.

Відносно низький рівень державного боргу (близько 38% ВВП у 2020 р.) та макроекономічна стабільність сприяють високим міжнародним кредитним рейтингам Чехії (Standard & Poor’s - AA, Fitch Ratings - AA- , Moody’s - Aa3).

У рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу «Doing business 2020» Чехія займає 41 місце. Чехія належить до групи країн із дуже високим рівнем індексу людського розвитку (26 місце) відповідно до Звіту про розвиток людства Програми розвитку ООН за 2020 р.

 • Важливу роль для економіки Чехії відіграє зовнішня торгівля. Частка експорту у ВВП Чехії становить понад 80%.

З географічної точки зору, основними для чеських товарів є ринки країн ЄС (83,6% експорту товарів з ЧР). При цьому до головного торговельного партнера – ФРН – прямує близько 32% чеського експорту. За обсягами загального зовнішнього товарообігу з Чехією Німеччина також впевнено продовжує обіймати перше місце (28,5%). Далі слідують Китай (7,8%), Польща (6,8%), Словаччина (6,1%), Франція (4,2%), Італія (3,9%), Австрія (3,6%), Нідерланди (3,4%), Великобританія (3,2%), Угорщина (2,8%), Іспанія (2,5%), США (2,5%) та РФ (2,5%).

У товарній структурі чеського експорту домінують транспортні засоби та інша продукція машинобудування (59,0%), напівфабрикати та матеріали (14,2%), промислові і споживчі товари (12,0%), товари хімічної промисловості (6,5%), продовольчі товари та живі тварини (3,1%).

Подібною є товарна структура імпорту в країну: транспортні засоби та інша продукція машинобудування (47,6%), напівфабрикати та матеріали (15,8%), промислові і споживчі товари (11,8%), товари хімічної промисловості (11,4%), мінеральні палива (5,5%), продовольчі товари та живі тварини (4,6%).

Чехія є важливим торговельно-економічним партнером України. У 2020 році Чехія посіла 14 місце за обсягами торгівлі товарами України у світі і 7 місце серед країн Європи за обсягами українського експорту. У свою чергу, Україна обіймає 22 місце серед зовнішньоторговельних партнерів Чехії. Згідно з Експортною стратегією ЧР на період 2012-2020 рр., Україна визначена як одна з 12 пріоритетних країн для чеського експорту за межами ЄС.

На території України діє понад 200 чеських компаній. Обсяги прямих інвестицій з ЧР в економіку України станом на 30.09.2020 р. становили 182,9 млн. доларів США. Переважна більшість інвестицій спрямовувалася в промисловість, операції з нерухомим майном, оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів.

Українсько-чеські торговельно-економічні відносини протягом останніх років розвивались по висхідній траєкторії. Обсяги двостороннього товарообігу товарами між Україною та Чехією у 2019 р. зросли на 9% та досягли рекордного рівня -  2086,5 млн. дол. США.

На тлі економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, у 2020 р. товарообіг між країнами скоротився на 13,7% та становив 1799 млн. дол. США. Експорт з України в ЧР зменшився на 10,3% і склав 826,3 млн. дол. США. Імпорт скоротився на 16,5% та становив 972,7 млн. дол. США. Негативне сальдо торгівлі товарами становило 146,4 млн. дол. США.  

У свою чергу, обсяги двосторонньої торгівлі  послугами зменшились у 2020 р. на 7,4% та склали 152,3 млн. доларів США. Український експорт послуг склав 100,3 млн. дол. США (-2,1%), а імпорт послуг з Чехії в Україну – 52 млн. дол. США (-16,3%). Позитивне сальдо в торгівлі послугами склало 48,3 млн. дол. США.

Основні товарні позиції українського експорту в Чехію: руда, шлаки, попіл – 39,3% від загального обсягу, електричні машини і устаткування – 24,9%, деревина і вироби з неї – 5,0%, чорні метали – 4,5%, реактори ядерні, котли, устаткування – 3,3%, палива мінеральні, нафта, електроенергія – 2,4%.

Основні товарні позиції імпорту з Чехії в Україну: засоби наземного транспорту – 19,5%, реактори ядерні, котли, устаткування – 17,0%, електричні машини і устаткування – 14,5%, пластмаси, полімерні матеріали – 6,3%, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 4,4, різні готові вироби – 4,3%.

Важливу координаційну роль у двосторонній економічній співпраці відіграє Українсько-чеська змішана комісія з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Наразі було проведено 8 спільних засідань Комісії (останнє - 11-12 червня 2018 року в м. Прага).

Згідно з законом Чеської Республіки № 455/1991 Зб. "Про підприємницьку діяльність" іноземні громадяни можуть виконувати підприємницьку діяльність на території Чехії за тих самих умов, що й громадяни Чеської Республіки, якщо інше не передбачено спеціальними законами. Водночас, іноземна фізична особа має дотримуватись вимог закону № 326/1999 Зб. "Про перебування іноземців на території Чеської Республіки", який регулює порядок отримання віз та дозволів на постійне та тимчасове проживання в Чехії з нетуристичною метою.

Організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Чехії врегульовані нормами чеського національного права та нормами права ЄС. Зокрема, йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю, європейське товариство, акціонерне товариство, командитне товариство та повне товариство, а також кооперативи та європейські господарські об’єднання (European Economic Interest Grouping).

Процедура заснування та реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у Чехії проводиться у два етапи. Насамперед оформлюється засновницький договір, статут чи одноосібний засновницький акт, що залежить від обраної організаційно-правової форми. Задля оформлення таких документів необхідно залучити місцевого нотаріуса (наприклад, при заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю необхідно оформити засновницький договір у формі так званого нотаріального запису, який є спеціальним різновидом нотаріальної дії). Після завершення першого етапу засновану компанію необхідно зареєструвати у Торговому реєстрі, записи в якому проводять регіональні реєстраційні суди або нотаріус, який склав нотаріальний запис про заснування. Лише після успішної реєстрації (появи реєстраційних даних у вільному доступі на порталі Міністерства юстиції Чеської Республіки https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik) компанія набуває повної правосуб’єктності як юридична особа та може вступати у різного роду правовідносини.

Найпоширенішою організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є товариство з обмеженою відповідальністю (чеською: společnost s ručením omezeným / s.r.o.). Значною перевагою цієї форми є проста корпоративна структура та відсутність повної відповідальності засновників (у подальшому учасників) перед кредиторами після повної сплати номінальної вартості часток статутного капіталу. Після того, як засновник повністю погашає свою заборгованість перед компанією щодо сплати своєї частки статутного капіталу, його майнова відповідальність перед третіми особами припиняється. Доти засновник несе лише обмежену відповідальність у межах суми, яка відповідає непогашеній частині боргу перед компанією щодо сплати частки статутного капіталу. Товариство з обмеженою відповідальністю може існувати також як одноосібна корпорація, тобто для заснування та подальшої діяльності компанії достатня участь лише однієї фізичної чи юридичної особи. Вимоги до статутного капіталу є умовними, кожен засновник повинен зобов’язатися сплатити щонайменше 1 чеську крону. Для заснування товариства з обмеженою відповідальністю необхідно оформити засновницький договір або ж засновницький акт (при створенні одноосібної компанії) у формі вищезгаданого нотаріального запису. Структура такої компанії передбачає існування загальних зборів всіх учасників (при одноосібній компанії роль загальних зборів виконує одноосібно єдиний учасник) та статутного органу, тобто директора чи декількох директорів, на який покладена функція прийняття управлінських рішень при веденні підприємницької діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю зобов’язане вести бухгалтерський облік та є платником податку з прибутку юридичних осіб (ставка податку з прибутку юридичних осіб складає 19%). У подальшому можливі інші податкові обов’язки, зокрема реєстрація платником податку на додану вартість.

Для ведення підприємницької діяльності комерційна організація має отримати відповідні підприємницькі дозволи. Закон Чеської Республіки "Про підприємницьку діяльність" містить перелік існуючих видів підприємницької діяльності та вимоги, яким повинен відповідати підприємець або так званий відповідальний представник комерційної організації для отримання підприємницьких дозволів. Йдеться про:

 • повну юридичну дієздатність;
 • відсутність судимості;
 • освіту та/або професійний досвід у відповідній сфері (для деяких видів підприємницької діяльності, які не спадають до так званих «вільних» видів, де ця умова не діє).

Для здійснення підприємницької діяльності в окремих спеціалізованих сферах (наприклад, утилізація відходів, телекомунікаційні послуги тощо) необхідно отримати спеціальні дозволи (ліцензії) від уповноважених державних органів.

 

Заснування філії іноземної компаній в Чеській Республіці

Згідно з чеським законодавством, іноземна компанія - це компанія, юридична адреса головного офісу якої знаходиться за межами Чеської Республіки. Іноземні компанії можуть відкривати філії в Чеській Республіці і здійснювати підприємницьку діяльність через  свої філії за однакових умов з чеськими суб’єктами. За загальним правилом, філія повинна мати економічну і функціональну незалежність. При цьому філія не є юридичною особою і лише виконує функції представництва інтересів іноземної компанії. Тому всі права і обов'язки, що виникають в ході підприємницької діяльності філії, не є правами і обов'язками власне філії, а самої іноземної компанії. Для того, щоб філія іноземної компанії могла розпочати підприємницьку діяльність в Чеській Республіці, вона повинна бути зареєстрованою в Торговому реєстрі ЧР на підставі заяви, поданої іноземною компанією. Крім того, філія має отримати всі відповідні підприємницькі дозволи і призначити відповідального представника.

Надавати професійні юридичні послуги у Чехії має право лише обмежене коло фахівців, зокрема нотаріуси чи адвокати. Перевірену інформацію про нотаріусів у Чехії Ви знайдете за цим посиланням: https://www.nkcr.cz/seznam-notaru;  для пошуку інформації про чинних адвокатів скористайтеся посиланням на сторінку Чеської палати адвокатів: https://vyhledavac.cak.cz/.

Цей матеріал був підготовлений у співпраці з адвокатським бюро PRK Partners (https://www.prkpartners.com/).

Чехія є членом ЄС і на її ринок поширюються правила та умови діяльності, що діють на єдиному ринку Євросоюзу. Повноваження у сфері торговельної  політики делеговані країнами-членами ЄС Європейській комісії.

Рамкові умови економічної співпраці з Чехією, у т.ч. щодо виходу на ринок для українських експортерів, визначаються положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (вступила в силу 01.09.2017 р.), насамперед, в частині запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВ ЗВТ).

Відповідно до графіків сторін, викладених у Додатку І-А до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, ставки ввізного мита на товари поступово зменшуються (завантажити Додаток І-А можна за посиланням)

Інформація щодо актуальних ставок ввізного мита ЄС для товарів походженням з України, а також  дані щодо оподаткування українських товарів у різних країнах ЄС та вимог до продукції доступні в режимі он-лайн на інтернет-ресурсі Європейської Комісії Trade Helpdesk за посиланням.

Чеський ринок є відносно невеликим та висококонкурентним. Водночас, існують можливості та потенціал нарощування українського експорту в Чехію, про що, зокрема, свідчить й стабільне збільшення його обсягів протягом останніх років.

Найбільш ефективним шляхом входження на чеський ринок є налагодження стабільних коопераційних зв’язків з діловими партнерами в Чехії, у т.ч. щодо спільного випуску продукції. Така модель для українських експортерів є пріоритетною, оскільки суттєво спрощує залучення фінансування і розширює можливості реалізації своєї продукції за кордоном.

Поширеною практикою виходу на чеський ринок є т.зв. непрямий експорт. У рамках цієї моделі продукція виробляється українською компанією, а продається під брендом чеського партнера, який вже має достатні позиції на ринку. Зокрема, такого роду співпрацю протягом останнього часу чеські бізнесові кола пропонують українським виробникам сільськогосподарської та харчової продукції.

Іншим варіантом експорту для українських виробників є  створення в Чехії дочірньої компанії, що дозволяє зберегти повний контроль над усіма етапами виробництва, експорту, просування, продажу продукції, надає додаткові можливості для освоєння ринків сусідніх країн, де схожі умови діяльності.

Перспективним шляхом виходу на чеський ринок є участь у тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг, що, однак, також передбачає наявність власного представництва на території Чехії або ділового партнера.   

На чеському ринку діють сертифікати міжнародного взірця, що відповідають вимогам ЄС. Сертифікація товарів в Чехії проводиться органами з сертифікації, уповноваженими Управлінням з технічного стандартизації, метрології та державних випробувань (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), який є організаційною структурою у Міністерстві промисловості та торгівлі Чеської Республіки. Актуальна інформація про акредитовані для сертифікації організації доступна за посиланням.

Ринок державних (публічних) закупівель в Чеській Республіці (ЧР) динамічно розвивається та заслуговує на увагу з точки зору просування українського експорту товарів та послуг в ЧР. У 2019 р. його обсяг становив 666 млрд. чеських крон (понад 29 млрд. доларів США) або близько 11,8% ВВП країни.

 Ключовим нормативно-правовим актом, яким регулюються тендерні процедури в ЧР, є Закон про публічні закупівлі (134/2016 Sb.), з яким можна ознайомитися за цим посиланням. Цей Закон імплементує законодавчі норми у сфері публічних закупівель, які діють в рамках ЄС. Законом визначаються критерії, яким мають відповідати учасники тендерних процедур. Зокрема, однією із законодавчих вимог до компанії-постачальника є надання інформації стосовно структури власності та кінцевих бенефіціантів.

Учасники тендерів мають право звернутися до Міністерства регіонального розвитку ЧР, яке є головним центральних органом виконавчої влади, відповідальним за підготовку нормативно-правових актів та забезпечення функціонування системи публічних закупівель в Чехії, з проханням про внесення до реєстру так званих «кваліфікованих» постачальників, що суттєво спрощує участь у тендерних процедурах, оскільки позбавляє необхідності в майбутньому надавати актуальні довідки від державних органів ЧР про відповідність встановленим критеріям. Водночас, ця послуга є платною.

Вимоги до постачальників можуть встановлюватися також й самими замовниками, однак, вони не мають носить дискримінаційний характер, у т.ч. щодо іноземних постачальників. Слід також брати до уваги те, що Україна та Чехія підписали Угоду СОТ про державні закупівлі, яка передбачає недискримінаційний доступ до публічних закупівель в країнах-підписантах.  

У Чехії проводяться тендери на постачання товарів, здійснення будівельних робіт та надання послуг. Інформація щодо тендерів оприлюднюється на національній платформі «Вісник державних замовлень» (Věstník veřejných zakázek), яка розміщена за посиланням: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/. Реєстрація на платформі для постачальників можлива і зробить користування її функціоналом більш комфортним, проте не є обов’язковою. Крім того, інформація про тендери в ЧР доступна на офіційному порталі ЄС: https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do.

У контексті продовження процесу електронізації документообігу в Чехії Міністерство регіонального розвитку ЧР активно розвиває нову інтегровану інформаційну тендерну платформу, доступну за посиланням: https://nen.nipez.cz/.

Профілі замовників розміщено на спеціалізованих електронних торгових майданчиках або власних веб-сторінках. Користування майданчиками для постачальників є безкоштовним. Водночас, деякі з них пропонують платні послуги, такі як підписка на нові тендери. Основною складовою профілю є тендерна документація, яку рекомендується ретельно вивчити. В ній прописуються основні вимоги до потенційних постачальників (необхідна кваліфікація, вимоги до товару чи послуги тощо), а також вказується адреса, на яку надсилають документи. У деяких випадках тендерна документація також включає проєкт угоди про постачання товарів чи надання послуг.

Все більш поширеною в Чехії стає практика подання документів в електронному вигляді, що вимагатиме отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП). Зробити це можна, наприклад, за допомогою Пошти ЧР з дотриманням вимог, з якими можна ознайомитися за посиланням: http://www.postsignum.cz/index.php?lang=en.

Слід також брати до уваги те, що документація для участі у тендері в ЧР має бути, як правило, підготовлена чеською мовою. Замовник також може вимагати надання певних документів з офіційним перекладом, завіреним у встановленому законодавством порядку. У цьому контексті для належної підготовки документів рекомендується користуватися послугами юридичних компаній, які добре орієнтуються в чеському законодавстві.

Ефективним шляхом для забезпечення позитивного результату участі у тендерах в ЧР є встановлення ділових контактів з чеськими компаніями- постачальниками товарів та послуг, або заснування власної дочірньої компанії на території Чехії.

ТПП Чеської Республіки

Hospodářská komora České republiky 

Адреса: Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Телефон: + 420 266 721 300

E-mail: office@komora.cz

Web:https://www.komora.cz/


Регіональні ТПП Чехії

ТПП м.Прага 

Адреса: Náměstí Franze Kafky 17/7

Телефон: + 420 224 818 197

E-mail:  hkp@hkp.cz

                recepce@hkp.cz

Web: http://www.hkp.cz/


ТПП краю Височина

Адреса: Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava

Телефон: 567 309 320

Факс: 561 114 300

E-mail:  info@khkvysocina.cz;

E-mail:  reditel@khkvysocina.cz;

Web: http://www.khkvysocina.cz/

 

 

ТПП Злінського краю

Адреса: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (23. budova, Areál Svit)

Телефон: -

E-mail:  info@khkzk.cz

Web: www.khkzk.cz

 

ТПП Карловарського краю

Адреса: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb,

Телефон: +420 354 426 140

E-mail:: info@khkkk.cz,

Web: https://www.khkkk.cz/

 

ТПП Краловоградецького краю

Адреса:  Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Телефон: +420 495 521 603

E-mail:  reditel@komora-khk.cz (керівник Радек Зеленка (Zelenka Radek);

Web: www.komora-khk.cz

 

ТПП Ліберецького краю

Адреса:  EVROPSKÝ DŮM (budova č. 4), U Jezu 525, 460 01 Liberec - Liberec IV - Perštýn

Телефон: +420 483 346 000

E-mail:  prochazka@ohkliberec.cz;

Web: http://www.khkliberec.cz/

 

ТПП Мораво-Сілезького краю

Адреса: Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Телефон: +420 724 873 144 (керівник – Наталія Шітованцова (NATÁLIE ŠITAVANCOVÁ)

E-mail: n.sitavancova@khkmsk.cz

             info@khkmsk.cz;

Web: https://www.khkmsk.cz/

 

ТПП Оломоуцького  краю

Адреса: Jeremenkova 1211/40, Hodolany, 779 00 Olomouc

Телефон: 587 332 068

E-mail: khkok@khkok.c

Web: https://www.khkok.cz/

 

ТПП Пардубицького краю 

Адреса:  nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Телефон: +420 466 613 782

E-mail: khkpce@khkpce.cz

Web  https://www.khkpce.cz/

 

ТПП Південноморавського краю 

Адреса: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika (vědeckotechnický park TITC)

Телефон: +420 511 156 124

E-mail: khkjm@khkjm.cz

Web: http://www.khkjm.cz/

 

ТПП Південночеського краю 

Адреса: Husova 9, 370 01 České Budějovice

Телефон: +420 387 699 311

E-mail:  info@jhk.cz;

Web: https://www.jhk.cz/

 

ТПП Плзенського краю

Адреса:  Nerudova 25, 301 00 Plzeň

Телефон:+420 377 322 826

E-mail: rhkpk@rhkpk.cz
Webwww.rhkpk.cz


ТПП Устецького краю

Адреса: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

Телефон: +420 776 771 735

                 +420 777 715 671

                 +420 608 677 172

E-mail:  francirkova@khk-usti.cz;

Web: http://www.khk-usti.cz/


ТПП Центральночеського краю

tel: +420 724 613 949

chottova-ivana@komora.cz


Союз промисловості і транспорту  Чеської Республіки

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

Адреса: Freyova 948/11 190 00 Praha 9 - Vysočany

Тел.: +420 225 279 111
Факс:+420 225 279 100

E-mail: spcr@spcr.cz

Web: https://www.spcr.cz/

 

Союз торгівлі і туризму

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Адреса: Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1

Телефон: +420 224 805 158

+420 224 805 159

+420 224 805 145

E-mail:  sekretariat@socr.cz
Web: http://www.socr.cz/


ТПП з економічних зв’язків з країнами СНД 

Komora pro hospodářské styky se SNS

Адреса: Freyova 27, Praha 9, 190 00

Телефон: +420 266 721 811

   +420 266 721 812

                 +420 266 721 813 (fax)

E-mail:  masopust@komorasns.cz

kremlikovatauchmanova@komorasns.cz

kuzin@komorasns.cz

petricek@komorasns.cz

Web: http://www.komorasns.cz/

 

Аграрна торгова палата 

Agrární komora České republiky

Адреса: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10

Президент Ян Долежал (Ing. Jan Doležal)

Телефон: +420 296 411 180

E-mail:  sekretariat@akcr.cz

Секретар Габрієла Длоуга (Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.)

Телефон: +420 737 569 480

E-mail:  dlouha@akcr.cz

Web: http://www.akcr.cz/


Продовольча палата Чехії

Potravinářská komora České republiky

Адреса: Počernická 96/272, 108 03 Praha 10-Malešice

Телефон: +420 296 411 187 (sekretariát)

E-mail: foodnet@foodnet.cz

Web: http://www.socr.cz/

Міністерство промисловості і торгівлі ЧР

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Адреса: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Телефон: +420 224 851 111

Факс: +420 224 811 089

E-mail: posta@mpo.cz

Web: https://www.mpo.cz/Міністерство сільського господарства ЧР

Ministersrvo zemědělství České republiky

Адреса: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Телефон: +420 221 811 111

Факс: +420 224 810 478

E-mail: info@mze.cz, posta@mze.cz

Web: eagri.czЛіцензійне упраління Міністерства промисловості і торгівлі ЧР

Licenční správa MPO  ČR

Адреса: Dittrichova 21, PRAHA 2

Телефон: +420 — 224 855 111

Факс: +420 — 224 855 690

Web: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/

 


Міністерство транспорту ЧР

Ministerstvo dopravy

Адреса: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Телефон:  225 131 111 (комутатор)

E-mail:

Web:  https://www.mdcr.cz/

 


Управління з технічної стандартизації, метрології та державних випробувань ЧР  (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)

Адреса: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

                ÚNMZ, Na Žertvách 132/24, Praha 8 (для кореспонденції)

Телефон:  +420 221 802 111

E-mail: unmz@unmz.cz

Web: https://www.unmz.cz/База даних, акредитованих в Чехії для сертифікації організацій, (англійською мовою): https://www.cai.cz/?page_id=12902&lang=en 

 


Найбільші торгові мережі в Чехії:

 

KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Адреса:: Bělohorská 2428/205, 169 00 Praha 6-Břevnov

Телефон: +420 233 352 765

https://www.kaufland.cz/


Tesco Stores ČR a.s.

Адреса: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10

Телефон: +420 272 087 111, +420 272 086 111

E-mail: info@cz.tesco-europe.com


Albert Česká republika, s.r.o. (AHOLD CZECH REPUBLIC)

Адреса: Radlická 520/117,158 00 Praha 5 - Jinonice

Телефон: +420 234 004 111

E-mail: info@albert.cz

 

Lidl Česká republika v.o.s.

 Адреса: City West, Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13

Телефон: +420 800 115 435, +420 257 086 111

E-mail: hotline@lidl.cz

Web: www.lidl.cz

Інформація щодо планів проведення основних міжнародних виставок та ярмарків в Чеській Республіці у 2021 році 

 


Назва заходу

Спеціалізація виставкового заходу

Місце проведення виставкового заходу

Термін проведення виставкового заходу

Організатор виставкового заходу

1

2

3

4

5

GO REGIONTOUR

Міжнародний ярмарок промисловості туризму та туристичних можливостей регіонів

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

14-17. 1. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/go-regiontour/

Stavební veletrh Brno

DSB

MOBITEX


Будівельний ярмарок в Брно. Передбачено павільйони будівельних технологій та матеріалів, обробки та виробів із дерева,  меблів та дизайну

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

17-20. 2. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/

https://www.bvv.cz/dsb/

https://www.bvv.cz/mobitex/

TECHAGRO «ТЕХАГРО»

Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

11-15. 4. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/techagro/


Silva Regina 

Міжнародна ярмарок лісового господарства та мисливства

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

11-15. 4. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/silva-regina/

BIOMASA


Ярмарок відновлюваних джерел енергії у сільському та лісовому господарстві

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

11-15. 4. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/biomasa/


Stainless 

Вузькоспеціалізований міжнародний ярмарок нержавіючої сталі для виробників та інвесторів. Проходить з 2009 року.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

05-06. 05. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz


IDET-2021


16-ий міжнародний ярмарок технологій в сфері оборони та безпеки.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

09-11. 06. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz


PYROS

 

Міжнародна виставка пожежної техніки та послуг.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

09-12. 06. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz


ISET

 

Міжнародна виставка комплексних технологій охорони і безпеки життя, майна та інформації.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

09-12. 06. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz


Transport a Logistika |

«Транспорт і логістика»


Один з найбільших у Центральній Європі міжнародних ярмарок транспорту та логістики.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

13-17. 09. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/transport-logistika/

ENVITECH | 

«ЕНВІТЕХ»


Один з небагатьох ярмарків у Центральній Європі, який фокусується на технологіях, продуктах та послугах у сфері екології.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

13-17. 09. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/envitech/

REHAPROTEX | 

«РЕГАПРОТЕХ»

 

Ярмарок виробників та дистриб’юторів реабілітаційного, ортопедичного та протетичного  обладнання.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

05-08. 10. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/rehaprotex/

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2021

 

Традиційний туристичний ярмарок, де представлені національні туристичні центри та туркомпанії зарубіжних країн.

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


11-14. 02. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


FOR FISHING 2021


Міжнародний ярмарок рибальства

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


18-21. 02. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


FOR BIKES 2021


Міжнародний ярмарок велосипедного спорту

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


19-21. 03. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 2021

«Світло в архітектурі»


7-а спеціалізована виставка освітлення, дизайну та обладнання.

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


25-28. 03. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


DESIGN SHAKER 20219-ий спеціалізований ярмарок дизайну інтер’єрів.


PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


25-28. 03. 2021р.


ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


FOR HORSE 2021


Виставка технологій по розведенню коней та догляду за ними.

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany08-11. 04. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


REKLAMA POLYGRAF OBALY 2021

«Реклама. Поліграфія. Упаковка»


Виставка-ярмарок, технологій, обладнання і послуг у сфері поліграфії і реклами.

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


11-13. 05. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


PRAGODENT 2021 /

"ПРАГОДЕНТ 2021"

У заході беруть участь більшість чеських та представництва міжнародних стоматологічних компаній, які презентують програмне обладнання, засоби профілактики, гігієни та охорони праці, фармацевтичну продукцію та професійні видання для стоматологів.

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


14-16. 10. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

https://pragodent.eu/

47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka //

47-й Міжнародний агросалон «Земля-годувальниця»

Найважливіша в Чехії подія сільськогосподарського профілю, призначена для професійної та широкої громадськості, з презентацією найширшого кола всіх сільськогосподарських сфер (тваринництво, сільськогосподарська техніка, мисливство, бджільництво, риболовля, агропродукція, технології, дослідження та освіта)

Výstaviště České Budějovice a.s.

Husova 523/30

370 05 České Budějovice


27.09 - 01.10. 2021 р.


Výstaviště České Budějovice a.s.

+420 770 165 901

+420 387 714 213

info@vcb.cz

STYL 

Міжнародна виставка моди

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno


27-28. 02. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

http://www.bvv.cz/styl

KABO 

Міжнародна виставка взуття і виробів зі шкіри

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno


27-28. 02. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

http://www.bvv.cz/kabo

MOTOSALON


Міжнародний ярмарок мотоциклів, квадроциклів, обладнання та екіпіровки

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno


 03. 2021 р

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/motosalon/


PRODÍTĚ

Ярмарок-продаж товарів для дітей

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno


04.-07. 03. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/prodite/


OPTA 

 

Міжнародний ярмарок оптики, оптометрії

та офтальмології 

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

23-25. 04. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/opta/


Středoevropský veterinární kongres 

Центральноєвропейський ветеринарний конгрес 


Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

23-25. 04. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/cevc/

AMPER

 

Міжнародний ярмарок електротехніки, енергетики, автоматизації, освітлення та оснащення 

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

18-21. 05. 2021 р.

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

http://www.amper.cz/

MINERÁLY BRNO

 

«МІНЕРАЛИ БРНО»

Міжнародна виставка-продаж ювелірних виробів та дорогоцінного каміння.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

22-23. 05. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/mineraly-brno/

URBIS SMART CITY FAIR


Ярмарок розумних рішень для населених пунктів.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

02-04. 06. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/urbis/

Národní výstava hospodářských zvířat 

 

Національна виставка худоби


Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

27-30. 06. 2021 р

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

 


Міжнародний ярмарок з тваринництва

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

27-30. 06. 2021 р

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno/

Festival chutí 

 

Фестиваль смаків

Фестиваль їжі

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

27-30. 06. 2021 р

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/narodni-vystava-hospodarskych-zvirat-brno

SALIMA


Міжнародний продовольчий ярмарок SALIMA презентує огляд чеських та іноземних постачальників продуктів харчування, інгредієнтів, алкогольних та безалкогольних напоїв, кондитерських виробів, кави, чаю та делікатесів.

Його складовими є виставки SALIMA TECHNOLOGY (продовольчі технології), MBK (борошномельне, хлібобулочне та кондитерське виробництво), G+H (виставка обладнання для торгівлі, готельного бізнесу та закладів громадського харчування), VINEX (виноробство),  EmbaxPrint (пакувальні технології та друк).

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

28-30. 06. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

brno/https://www.bvv.cz/salima/

https://www.bvv.cz/salima-technology/

MSV Brno 

Міжнародна машинобудівна виставка

 

Міжнародний ярмарок є провідним представницьким заходом в Центральній Європі, в якому щорічно беруть участь понад 1500 експонентів і 75 тис. відвідувачів з 59 країн світу. На ньому представлено всі ключові галузі машинобудування.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno


13-17. 09. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/msv/

Caravaning Brno


Міжнародна виставка будинків на колесах та фургонів

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

04.-07. 11. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

hhttps://www.bvv.cz/caravaning-brno/

MINERÁLY BRNO | 


Одна з найбільших у Чехії виставок мінералів, коштовних каменів природнього походження.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

20-21. 11. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.bvv.cz/mineraly-brno/

MORAVIA BRNO 2020

Регіональна виставка домашніх тварин.

Виставковий центр у м. Брно

Výstaviště 1, 647 00 Brno

04-05. 12. 2021 р.


Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Тел.: + 420 541 151 111

Факс: +420 541 153 070

info@bvv.cz

https://www.chovatelejmk.cz/

FOR BOAT 2021


5-а виставка човнів та водних видів спорту

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "Прва Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

19-21. 03. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


FOR CARAVAN 2021


12-а виставка житлових автомобілів та фургонів


PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "Прва Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

09-11. 04. 2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


FOR GARDEN 

 

15-а міжнародна виставка  паркової архітектури, садово-огородньої та комунальної техніки

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

15-18. 04.2021 р.

.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

FOR INTERIOR 


Міжнародна виставка меблів та рішень для інтер’єру


PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

15-18. 04. 2021 р.


ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

FOR WOOD 2021


11-ий міжнародний ярмарок дерев’яних конструкцій і матеріалів

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

15-18. 04. 2021 р.


ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

FOR PASIV 2021


9-ий міжнародний ярмарок  технологій низькоенергетичних, пасивних будівель

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

15-18. 04. 2021 р.


ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

FOR THERM 2021


9-й щорічний ярмарок печей, камінів та котлів

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany

15-18. 04. 2021 р.


ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

 

Wine Prague 2021


Шостий Міжнародний винний ярмарок для професіоналів

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "Прва Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


04-05. 05. 2021 р.

ABF, a.s. 

Beranových 667, 190 00 Praha 9 -

Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


FOR DECOR & HOME 


11-а міжнародна контрактна виставка декору квартирного кухонного інтер’єру

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany02-04. 09. 2021 p.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.czFOR ARCH 


32-ий міжнародний будівельний ярмарок


PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


21-25. 09. 2020 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz

http://holidayworld.cz/en

ENERGO SUMMIT 2021


6-ий міжнародний енергетичний саміт

PVA EXPO PRAHA

Виставковий ареал "ПВА Експо", Прага-Летняни

Praha 9, ul. Beranových 667, – Letňany


12.11.2021 р.

ABF, a.s. Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany

+420 225 291 612

info@pvaexpo.cz


Торговий реєстр Чеської Республіки

Реєстр суб’єктів підприємництва

Для пошуку ділового партнера в Чехії також можна скористатися можливостями Чеського агентства з підтримки торгівлі «Чехтрейд», заповнивши відповідну анкету на сторінці агентства за посиланням.

Інформація щодо обов’язкового перебування на обліку в Державній митній службі України осіб нерезидентів, які здійснюють декларування товарів в Україні

Державна митна служба України інформує, що з 01 липня 2021 року починають діяти норми пункту 61 розділу ХХІ Митного кодексу України щодо обов’язкового перебування на обліку в Державній митній службі України осіб нерезидентів, які здійснюють декларування товарів в Україні.

Згідно з частиною восьмою статті 455 Митного кодексу України, не перебування на обліку є підставою для відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Згідно з частиною першою статті 455 Митного кодексу України обов’язковому обліку підлягають особи нерезиденти, які є:

 • декларантами товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у випадках передбачених пунктом 4 частини другої статті 265 Митного кодексу України (іноземні перевізники що переміщують територією України товари, транспортні засоби комерційного призначення, прохідним транзитом);
 • перевізниками товарів через митний кордон України та/або між митницями на території України або є особою відповідальною за такі перевезення (іноземні перевізники, що переміщують товари під митним контролем).

Стати на облік можливо:

 • при в’їзді або виїзді з України шляхом заповнення реєстраційної форми безпосередньо у пункті пропуску та надання копії свідоцтва про реєстрацію особи нерезидента, видану компетентним органом країни реєстрації;
 • шляхом направлення поштою до будь якої митниці заповненої реєстраційної форми та надання копії свідоцтва про реєстрацію особи, видану компетентним органом країни реєстрації;
 • безпосередньо подати до будь якої митниці заповненої реєстраційної форми та копії свідоцтва про реєстрацію особи, видану компетентним органом країни реєстрації, або подання цих документів через уповноважену особу, яка діє на підставі довіреності від особи нерезидента, або через агента з митного оформлення, який діє на підставі договору між особою нерезидентом та українським митним брокером.

Реєстраційна форма може бути заповнена на будь якій мові офіційного міжнародного спілкування.

Для прискорення обробки інформації бажано заповнювати її українською або англійською мовою.

Після введення даних із заяви до інформаційної системи митної служби, особі нерезиденту протягом однієї години буде присвоєно тимчасовий обліковий номер.

Відмова у присвоєні тимчасового облікового номеру можлива, якщо:

 • реєстраційна форма містить не всі обов’язкові дані;
 • особа нерезидент вже перебуває на обліку.

Тимчасовий обліковий номер дозволяє особі нерезиденту здійснювати усі митні формальності та процедури без обмежень.

Про взяття на облік та присвоєння облікового номеру особа нерезидент інформується протягом наступних п’яти робочих днів.

Документи:

Заява про взяття на облік особи-нерезидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Зразок заповненої заяви про взяття на облік особи-нерезидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Чехія по праву вважається однією з найбільш привабливих країн для ведення бізнесу. В країні створені сприятливі умови для підприємницької діяльності: усталені правові рамки і цивілізована судова система, яка захищає приватну власність, доступні кредитні ресурси, помірне податкове навантаження тощо. Позитивом для ведення бізнесу є низький рівень економічної злочинності, стабільність валюти та банківської системи.

Бізнес Чехії адаптований до загальноєвропейських правил ведення підприємницької діяльності і керується аналогічними принципами, що й колеги в інших країнах Європейського Союзу. При цьому чеські підприємці є досить консервативними, надають перевагу роботі у звичному оточенні, не схильні до ризиків, обережні у встановленні нових контактів. Тому, працюючи з чеськими діловими партнерами, необхідно особливо дбати про свою ділову репутацію та дотримуватися взятих на себе зобов’язань. Слід також враховувати особливості усталених практик ведення бізнесу за європейськими стандартами.

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з вітчизняними партнерами.

У практичному плані роботи РЕІ запроваджено механізм опрацювання звернень вітчизняних компаній щодо просування їх продукції та пошук партнерів на іноземних ринках із використанням наявних можливостей економічних відділів у складі закордонних диппредставництв. 

При цьому одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах, що сприяє розвитку міжнародної виробничої кооперації вітчизняних підприємств, збільшенню обсягів українського експорту та просуванню комерційних інтересів наших компаній на світових ринках в цілому.

В цьому плані, закордонні дипломатичні установи України в рамках роботи РЕІ забезпечують необхідний інформаційний супровід участі вітчизняних компаній в міжнародних проектах.

Більше інформації Ви знайдете на сайті РЕІ

Заповнити анкету експортера для:

 • отримання дипломатичного сприяння у просуванні продукцїі за кордоном, пошуку партнерів;
 • отримання сприяння в організації та участі у виставкових заходах ат форумах за кордоном;
 • включення підприємства до бази даних Ради експортерів та інвесторів (РЕІ) для надсилання, у разі надходження, пропозицій іноземних компаній щодо співробітництва у визначеній галузі, інформацїі щодо виставок та форумів за кордоном, організованих МЗС заходів для експортерів, інформаційних матеріалів про іноземні ринки та ін.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux