• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 02 березня 2023 року о 16:27

Загальна інформація

Консульський відділ Посольства України в Чеській Республіці здійснює прийом документів на виготовлення закордонного паспорту. Ця послуга доступна лише для громадян України, що мають дозвіл на перебування в Чеській Республіці понад 90 днів. Зареєструватися на прийом до консульства можна за посиланням: https://registration.mfa.gov.ua/qmaticwebbooking/#/

Закордонний паспорт можна оформити:

Послуга оформлення закордонного паспорта є наразі з-поміж тих, що мають найбільший попит серед громадян України за кордоном.

Строк дії закордонного паспорта

Закордонний паспорт оформлюється особам, які не досягли 16-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 16-річного віку, — на десять років.

Оформити свій перший закордонний паспорт громадянин України може у будь-якому віці, починаючи від народження.

Обмін раніше оформленого закордонного паспорта здійснюється у випадках:

 • закінчення строку дії паспорта;

 • зміни інформації, внесеної до паспорта (у тому числі у зв’язку зі зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України);

 • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

 • непридатності паспорта для подальшого використання (пошкодження, закінчення вільних сторінок).

Оформлення нового закордонного паспорта здійснюється також у випадку втрати або викрадення попереднього паспорта.

Громадянин України не може мати більш як два паспорти для виїзду за кордон.

При зверненні до закордонної дипломатичної установи України (ЗДУ) виготовлення паспорта триває до трьох місяців. Водночас просимо з розумінням ставитись до можливих затримок із доставленням паспортів з України до країни Вашого перебування/проживання в умовах воєнного стану.

Термін виготовлення:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється у строк до трьох місяців БЕЗ УРАХУВАННЯ СТРОКІВ ДОСТАВКИ з моменту подачі заяви-анкети. 

 Оформлення паспорта

Паспорт оформляється:

1. Особам, які досягли 16-ти річного віку – на 10 років.

2. Особам, які не досягли 16-річного віку, – на 4 роки.

 

Для оформлення паспорта подаються:

- заява-анкета

- оригінал та копія 1 сторінки закордонного паспорта; 

- копії 1, 2-3, 11 сторінок паспорта громадянина України або свідоцтва про народження з метою внесення відомостей про місце народження та ім’я по батькові заявника;

- документ або відмітка в паспорті, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (посвідка на тимчасове / постійне проживання);

- у разі, якщо особа перебуває на постійному або тимчасовому консульському обліку в Посольстві України в Чехії - копія сторінки паспорту зі штампом обліку;

- документ про сплату консульського збору або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України.


У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденням попереднього паспорта додатково додаються:

- у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення ( довідка з поліції).


У разі зміни прізвища чи імені особи та необхідності оформлення паспорта на нове прізвище чи ім’я, додатково подаються:

- оригінал та копія свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про переміну імені чи відповідного рішення суду (з обов’язковим перекладом на українську мову).

Важливо! Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном (не зняті з реєстраційного обліку в Україні), обмін паспорта у випадку зміни прізвища чи імені здійснюється лише у разі, якщо до внутрішнього паспорта (паспорт громадянина України) внесено такі зміни. З питань внесення змін до внутрішніх паспортів слід звертатися до органів Державної міграційної служби України за місцем реєстрації в Україні.

При подачі документів на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який не досяг шістнадцятирічного віку, присутність обох батьків є необов’язковою. Нотаріальна заява-згода на оформлення закордонного паспорта дитині від другого з батьків не вимагається також, кщо він є іноземцем або особою без громадянства.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає дитина, за умови подання документу, що підтверджує як факт розірвання шлюбу (рішення суду, свідоцтво), так і рішення компетентного органу про подальше проживання і виховання дитини і з ним;

- заява-анкета ( .pdf , 123.96 Кб ), яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- одна фотокартка розміром 10 х 15 см (у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу подається одна кольорова фотокартка розміром 10 х 15 см для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування; зазначена фотокартака повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303);


- оригінал та копія свідоцтва про народження (якщо дитина народилась в Чехії, свідоцтво про народження має бути перекладене на українську мову та засвідчене нотаріусом);

- оригінал та копія довідки про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (посвідка на тимчасове / постійне проживання, інші документи із вказанням терміну та місця проживання особи);

- паспорти та копії перших сторінок паспорту одного з батьків (див. вище), а також оригінали та копії документів або відміток в паспортах, що підтверджують законність проживання або тимчасового перебування одного батьків за кордоном (посвідка на тимчасове / постійне проживання, інші документи із вказанням терміну та місця проживання);

- документ про сплату консульського збору (сплачеється в консульстві банківською картою або у найближчому поштовому відділенні за квитанцією консульства).

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документ, що підтверджує факт розірвання шлюбу;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

2. Присутність дитини у консульському відділі Посольства України в Чеській Республіці під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку (з метою оформлення такій дитині біометричного паспорта з внесенням до чіпу відцифрованих відбитків пальців рук дитини).


За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій консульським відділом Посольства України в ЧР та Консульством України в Брно.

До безконтактного електронного носія (чіп) вноситься:

- інформація, що міститься на сторінці даних паспорта;

- біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи - з 14 років, за згодою особи – відцифровані відбитки пальців рук - з 12 років);

- додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів) – виключно за письмовим клопотанням особи, а стосовно особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників.


3. Відповідно до статті 10 Закону України «Про ЄДДР» визначено, що у разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі. Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох місяців. У разі неможливості встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття відповідного рішення суду документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються.

Ця норма Закону особливо важлива у контексті ідентифікації заявників, які зареєстровані/проживали на тимчасово окупованій території АР Крим або непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, та подали до Посольства України клопотання про оформлення закордонного паспорта.


4. Крім того, відповідно до статті 10 Закону України «Про ЄДДР» встановлено, що на письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами до паспорта громадянина України для виїзду за кордон може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку.


5. Разом з тим, звертаємо увагу, що паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка мігранта містять безконтактний електронний носій. Посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.

Таким чином, з 01 жовтня 2016 року Посольство України оформлює паспорти громадянина України для виїзду за кордон виключно з безконтактним електронним носієм.

Інформуємо, що на період дії в Україні воєнного стану експрес-доставка виготовлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон (ПГУВК) здійснюватиметься виключно за допомогою операторів поштового зв’язку з міжнародних експрес-відправлень «VFS.Global» та «DHL Express».

Для того, щоб скористатися зазначеним сервісом, необхідно:

Перевірити на сайті http://passport.mfa.gov.ua/ стан оформлення закордонного паспорта.

Для перевірки - вводимо номер з шести цифр (це номер ідентифікатора сесії, який Вам видає консульська посадова особа під час подачі документів на оформлення паспорта). У разі, якщо Вам не було надано шестизначний номер, зверніться до Консульського відділу Посольства України в Чехії за електронною адресою [email protected].

Позначка «Документ виготовлено» на  сайті passport.mfa.gov.ua означає, що Ви можете розпочати процедуру доставки паспорта.


Для замовлення паспорта необхідно пройти кілька простих кроків описаних нижче:

 1.  для доставки оператором поштового зв’язку з міжнародних експрес-відправлень «VFS.Global»

       2. для доставки оператором поштового зв’язку з міжнародних експрес-відправлень «DHL Express»

 • натисніть на зображення паспорту України на сайті https://dhlportal.com.ua/;
 • заповніть всі поля у платіжному вікні: Країна (Чехія), вхідний номер заявки (це номер ідентифікатора сесії з шести цифр, який Вам було видано консульською посадовою особою Посольства України в Чехія під час подання Вами заяви на оформлення паспорту), ПІБ власника паспорту, Ваш E-mail, сплатити в режимі он-лайн послугу за використання DHL;
 • заповніть заяву ( .pdf , 112.14 Кб )

Заповнену заяву та ПДФ квитанції про оплату необхідно надіслати у сканованому вигляді на електронну адресу Консульського відділу Посольства України в Чехія [email protected]  з приміткою «ДОСТАВКА ПАСПОРТА». Для Вашої зручності просимо у листі вказувати контактний номер телефона.

Перевірити стан оформлення паспорта можна перейшовши  за посиланням - http://passport.mfa.gov.ua.


 • У полі "ІДЕНТИФІКАТОР СЕСІЇ" необхідно ввести код, зазначений у довідці,  отриманій під час консульського прийому при подачі документів.
 • Статус "ДОКУМЕНТ ПРИБУВ ДО ЗДУ" означає, що документ знаходиться у консульському відділі Посольства Україні в Чеській Республіці та готовий до видачі.


Звертаємо увагу, що  статус "ДОКУМЕНТ ВИГОТОВЛЕНО" не означає, що документ готовий до видачі. 

Паспорт можна отримати виключно за наявності статусу "ДОКУМЕНТ ПРИБУВ ДО ЗДУ".

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux